Personal tools

ANP 04 03 1998

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Nieuwe kiesmethode met touch screen valt in goede aarde

Ambtenaren van de kiesraad van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn enthousiast over de klantvriendelijkheid van de nieuwe ,,touch screen stemcomputers van de gemeente Gorinchem. Bij deze computers wordt gestemd door met een speciale pen of met de vinger de gewenste kandidaat aan te raken op het beeldscherm.

Woensdag bracht een delegatie een bezoek aan het stadhuis van de Zuid-Hollandse gemeente waar de trouwzaal wa omgebouwd tot stemlokaal. Gorinchem is een van vier gemeenten die de door TNO ontwikkelde kiesmethode toepast. Ook in Goes, Medemblik en Bunschoten is met de nieuwe methode gestemd.

Het enthousiasme over de nieuwe methode werd in Gorinchem gedeeld door de kiezers. Er deden zich nauwelijks problemen voor, vermoedelijk omdat in de aanloop naar de verkiezingen al ,,oefenavonden waren georganiseerd.

Een van de stemgerechtigden noemde als voordeel van de kiesmethode dat na het sluiten van de stembureaus geen stembiljetten meer hoeven te worden geteld. Ze heeft zelf eerder op een stembureau toezicht gehouden en duizenden stembiljetten door haar handen laten gaan. De kiezer vond het wel ,,een beetje raar om het glas van het scherm aan te raken en zo te moeten stemmen.

Met de invoering van de touch-screenmethode heeft de gemeente Gorinchem een risico genomen. Pas in februari, een maand nadat Gorinchem voor 240.000 gulden achttien computers had aangeschaft, gaf het ministerie van Binnenlandse Zaken toestemming voor gebruik ervan tijdens de verkiezingen. Was die toestemming er niet gekomen, dan had Gorinchem als vanouds met stembiljet en rood potlood aan de slag moeten gaan, aldus persvoorlichter J. Galjema.

Het financiele verlies zou overigens beperkt zijn gebleven omdat de computers ook voor normaal gebruik geschikt zijn. Gorinchem zal de computers opnieuw gaan gebruiken voor de Kamerverkiezingen in mei. Andere gemeenten hebben inmiddels ook belangstelling getoond.

Wij