Personal tools

ANP 09 02 1994

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Meer winst en verhoging dividend Nedap

Nedap in Groenlo heeft een goed jaar achter de rug. De leverancier van elektronische systemen voor verkiezingen, ter voorkoming van winkeldiefstal, voor toegangscontrole en voor bedrijfsvoering in de veehouderij heeft de nettowinst in 1993 met 30 procent vergroot tot f 7,2 miljoen op een omzet van f 120 miljoen. In 1992 bedroeg de winst f 5,6 miljoen op een verkoopcijfer van f 103 miljoen. Per aandeel steeg de winst van f 3,36 tot f 4,30. De bedrijfswinst steeg van f 10,2 miljoen tot f 12,3 miljoen.

Nedap stelt voor het dividend wederom te verhogen, nu van f 1,20 tot f 1,60. Over 1991 werd nog f 1,10 betaald.

Nieuwe produkten en uitbreiding van de marktpositie hebben bijgedragen aan de groei van de omzet. In de produktgroep Specials steeg de omzet sterk, vooral doordat de verkoop van stemcomputers in het twee halfjaar flink toenam. Ook de verkoop van anti-winkeldiefstalsystemen werd weer uitgebreid. De veecodebeheerssystemen herstelden zich van het slechte jaar 1992. Daarentegen bleef de omzet van toegangsbeheersystemen achter bij de verwachtingen.

Wij