Personal tools

ANP 22 03 1994

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Twee stemmachines oplossing voor plaatsgebrek door vele partijen

DEN HAAG (ANP) Het aan elkaar koppelen van twee oude stemmachines is mogelijk de oplossing voor het probleem dat niet alle partijen die aan de Tweede Kamer-verkiezingen deelnemen, op de oude stemmachines passen. Op dit moment onderzoekt TNO of dit technisch mogelijk is. De Kiesraad en het ministerie van binnenlandse zaken kijken of het niet in strijd is met de Kieswet.

Dat is de uitkomst van het overleg dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van binnenlandse zaken en de Kiesraad deze week hebben gevoerd over de oude stemmachines. Eind van de week moet duidelijk zijn of de bedachte oplossing bruikbaar is, liet de VNG dinsdag weten.

De VNG trok vorige week aan de bel bij staatssecretaris de Graaff-Nauta van binnenlandse zaken. De vereniging wees erop dat de oude stemmachines van de merken Samsom en Nedap slechts 25 kolommen bevatten, met plaats voor 25 namen. Zij zijn dus te klein voor de namen van de kandidaten van de negen zittende en achttien nieuwe partijen.

Het ministerie van binnenlandse zaken liet daarop weten dat de 40 a 45 gemeenten die nog met deze oude stemmachines werken, dan het stemhok, de stembus en het rode potlood maar in ere moeten herstellen. De Graaff-Nauta is niet bereid de gemeenten geld voor nieuwe machines te geven, waarop de partijen wel passen.

Donderdag wordt overigens bekend of de 27 partijen die zich hebben ingeschreven, ook daadwerkelijk meedoen aan de verkiezingen en of zij een centrale verkiezingslijst zullen indienen. Op centrale verkiezingslijsten staan de landelijke coryfeeen, aangevuld met kandidaten uit de 25 kiesdistricten. Die lijsten zouden het ruimtegebrek veroorzaken omdat de grote partijen twee of drie kolommen op de machines nodig hebben.

Burgemeester Nijpels van Breda heeft inmiddels zijn eigen maatregelen getroffen en zijn collega van Antwerpen gevraagd 250 stemhokjes en 120 stembussen beschikbaar te stellen. Antwerpen heeft al informeel laten weten Breda de helpende hand te willen bieden.

Wij