Personal tools

ANP 29 10 1997

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Computer weerhoudt veel ouderen van gang naar stemlokaal

Het is best gezellig in Vossebelt, een gehucht binnen de gemeente Dalen, waar woensdag het meest pittoreske verkiezingslokaal van Drenthe is gevestigd. De 176 omwonenden kunnen er hun politieke voorkeur kenbaar maken in de woonkeuken op de boerderij van de familie Klinkien.

Het stembureau van Vossebelt is ingericht aan een tafeltje naast het raam, waar de doorgaans onwrikbare keukentafel heeft plaatsgemaakt voor het stemhokje. Het geheel wordt afgescheiden met keukendoeken. Maar omstreeks het middaguur hebben nog lang niet alle stemgerechtigen de keuken betreden.

Een eindje verderop in buurtschap Broekhuizen, een gehucht van twaalf huizen, heerst een veel grimmiger sfeer. De goegemeente stemt vandaag uit principe niet. De bewoners kunnen het maar niet verkroppen dat hun gemeenschap wordt opgesplitst. Van oudsher valt het buurtschap onder de gemeente Ruinerwold. Per 1 januari gaat een deel naar de nieuwe plattelandsgemeente De Wolden, terwijl het andere deel bij Meppel komt.

"We horen bij het platteland, we hebben niets met Meppel", moppert een bewoonster. Ze zijn daar tuk op onze grond. Voordat we het weten komen ze over 't kanaal en bouwen hier de huizen en de industrie. Historisch gezien horen we niet bij die stad. En we voelen ons zeker geen Meppelers", geeft ze aan.

De bewoners van verzorgingshuis Kornoeljehof in de gemeente Vries hadden vorige week nog zo geoefend. Een aardige meneer kwam uitleggen hoe de stemcomputer werkt. Niettemin verslikken veel bejaarden zich in de noodzakelijke handelingen die ze moeten verrichten. "Dat wait'k nait, dat he'k nog nait eerder metmaokt", moppert een van hen.

Wethouder H. Slart assisteert in het stemlokaal van Kornoeljehof. Hij stelt vast dat de stemmachines voor rolstoelers te hoog zijn. Wie de gang naar het stemlokaal aandurft, heeft veelal extra uitleg nodig. Soms vragen mensen waar het rode potlood is, terwijl ze voor de stemcomputer staan. Veel ouderen moeten ook naar de loep grijpen die naast het apparaat is neergelegd, om de kandidatenlijst te kunnen lezen.

Dezelfde kritiek valt op meer plaatsen in Drenthe te beluisteren. De lage opkomst is voor een deel te wijten aan de angst voor de computer waarmee in veel plaatsen voor het eerst wordt gestemd, zeggen medewerkers van verschillende stembureau's. Ze wijzen erop dat vooral ouderen het laten afweten. Zoals ook in Peizermade, onder de rook van Groningen, waar woensdag het kleinste stembureau van Drenthe te vinden is. In de stadskern zijn 113 mensen opgeroepen om hun stem uit te brengen.

"Dit begrijp je toch niet," roept een 62-jarige landbouwer uit Donderen verontwaardigd. "Die ministers hebben het altijd maar over zuinig zijn met energie. En nu wordt de gemeente zo groot dat ik straks helemaal naar Zuidlaren moet als ik iets van de gemeente wil." Uit nijd kiest de boze boer voor een andere partij dan hij gewend is. Hij is namelijk ook tegen de voorgenomen baanverlenging van vliegveld Eelde.

Inwoners van Donderen, Bunne en Winde stemmen in het plaatselijk cafe van Bunne. Daar neemt in de loop van de ochtend ook burgemeester Job van der Steur een kijkje. In het stembureau van Zeijen is aan het begin van de middag nog maar 23 procent van de stemmen uitgebracht. Bewoners van het deel van het dorp dat bij Assen is gevoegd, hoeven vandaag niet naar het stemlokaal. Van de negenhonderd zijn er maar 570 opgeroepen", zegt een waarneemster.

De politieke loopbaan van deze mevrouw H. Schoon-Joling is na de gemeentelijke herindeling in ieder geval tijdelijk opgeschort. Tot 1 januari blijft ze fractievoorzitter van het CDA in de raad van Vries. Zelf woont ze in dat deel van Zeijen dat woensdag niet naar de stembus mag. Daarom zal zij na 1 januari ook geen deel uitmaken van de komende verkiezingslijst voor de nieuwe gemeente Eelde-Vries-Zuidlaren. Of haar te zijner tijd in Assen een plek op het pluche wacht, is nog de vraag. "Ik wacht af maar ik kan wel alvast zeggen dat ik beschikbaar ben."

Wij