Personal tools

Algemeen Dagblad 01 03 1994

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Een rode knop, dat is het verschil

ROTTERDAM - In 200 gemeenten brengen de kiezers morgen hun stem uit op een stemmachine. En omdat stemmen een "traditioneel gebeuren' is, ziet de machine eruit als een stembiljet, zegt H. Haleber van producent Nedap.

"Je levert je oproepkaart in, de voorzitter van het stembureau zoekt je naam op in de lijst, net als anders. Daarna drukt de voorzitter op een knop - te vergelijken met het uitreiken van het stembiljet. Op de machine staan de partijen naast elkaar, de kandidaten onder elkaar. Bij elke naam hoort een knop. Je drukt de knop in van degene op wie je wilt stemmen. Ten slotte druk je op een rode knop, ten teken dat je je keuze hebt gemaakt. Dan is je stem definitief, net als wanneer je je formulier in de bus gooit.'

De hele stemmachine past in een koffertje dat 28 kilo weegt. Het kan worden uitgevouwen, compleet met drie muurtjes er omheen, zoals het oude stemhokje. Morgen drukt 55 procent van de kiezers op de knop. Onder de 200 gemeenten met stemmachines zijn grote als Den Haag en Groningen. Rotterdam vond de investering nog te groot.

De stemmachine kan 3000 stemmen in het geheugen opslaan. "Meer kunnen er ook niet op een dag op stemmen. Iedereen heeft toch een paar minuten nodig om de stem uit te brengen', zegt Haleber. Aan het eind van de dag wordt het computergeheugen naar een centrale plaats gebracht, waar alle stemmen worden geteld.

De stekker kan eruit getrokken worden, je kan erop slaan, niets kan de stemming beinvloeden. Uit de machine valt niet af te lezen wie op welke partij heeft gestemd. Het is absoluut onmogelijk te frauderen, beklemtoont Haleber. Na elke stem moet de voorzitter persoonlijk op een knop drukken voordat de volgende kiezer zijn stem kan uitbrengen. "Zelfs al zou de voorzitter omkoopbaar zijn, hij moet 's avonds in de machine evenveel stemmen hebben als hij oproepkaarten op zijn tafel heeft liggen. Dus is het uitgesloten dat iemand twee keer kan stemmen.'

Wij