Personal tools

Algemeen Dagblad 19 04 1995

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Geen herstemming PS Noord-Brabant

Den Bosch - Inwoners van enkele stemdistricten in Waalre en Tilburg hoeven niet opnieuw naar de stembus. De Raad van State wees een verzoek van D66 daartoe af. D66 vroeg om een herstemming in Noord-Brabant, omdat enkele stemmachines kapot waren tijdens de verkiezingen voor Provinciale Staten. Na het tellen bleek D66 24 stemmen tekort te komen voor de laatste restzetel. Die zetel ging toen naar de Centrumdemocraten.

Wij