Personal tools

BR-2: Intrekking Regeling

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Introductie

Deze pagina beschrijft de juridische procedure rond een bezwaar van Nedap tegen de intrekking van de Pdf icon.png Regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachines 1997 en het daaraan gekoppelde vervallen van alle op basis daarvan verstrekte goedkeuringen. Op basis van de op 17 oktober 2007 ingetrokken regeling werden stemcomputers goedgekeurd voor gebruik bij verkiezingen.

Actie staatssecretaris

Na zoveel kritiek op zowel de regeling als de stemcomputers zelf houdt het een keer op. Op 27 september kondigt de staatssecretaris aan dat ze de Regeling zal intrekken en op 17 oktober is het zover: er komt een Pdf icon.png besluit dat de "Regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachines 1997" intrekt. Tevens komen goedkeuringen die op basis van de Regeling zijn verleend te vervallen. Dit besluit, in de vorm van een regeling, wordt gepubliceerd op 19 oktober 2007.

Bezwaar Nedap

Alle stemcomputers van Nedap (op dat moment monopolist in Nederland) zijn op dat moment al niet bruikbaar voor verkiezingen aangezien de rechtbank Amsterdam reeds op 1 oktober 2007 het laatste goedkeuringsbesluit heeft vernietigd (lees daarover meer op onze pagina over het Besluit goedkeuring Nedap). Het besluit van staatssecretaris Bijleveld ontneemt Nedap de kans om een nieuwe goedkeuringsprocedure in te gaan, immers de wettelijk vereiste regeling op basis waarvan stemcomputers gekeurd dienen te worden bestaat niet meer. Daarbij wrijft de staatssecretaris nog wat zout in de wonden door te stellen dat alle verleende goedkeuringen komen te vervallen.

Bezwaarschrift

Nedap laat het er niet bij zitten en start een bezwaarprocedure. Op 2 november 2007 verstuurt de advocaat van Nedap (van het kantoor Stibbe) een Pdf icon.png bezwaarschrift naar het ministerie. Op 30 november schrijft het ministerie in een Pdf icon.png brief dat men op 20 december een hoorzitting zal houden.

Wij doen ook mee

Onze stichting ziet zichzelf vanzelfsprekend als belanghebbende in deze bezwaarprocedure en bij de voorlopige voorziening. We hebben dan ook op 13 november een Pdf icon.png brief naar de rechter en op 19 november een Pdf icon.png brief naar het ministerie gestuurd met het verzoek om tot de procedure toegelaten te worden. Op 21 november stuurt de rechtbank een Pdf icon.png bevestiging dat we mogen komen en een Pdf icon.png brief met meer informatie over de zitting.

Verzoek tot voorlopige voorziening

Tevens Pdf icon.png verzoekt de advocaat van Nedap de bestuursrechter te Zutphen op 2 november 2007 om een "voorlopige voorziening" te treffen in deze bezwaarprocedure. (Zutphen is het arrondissement waar Nedap, gevestigd te Groenlo, onder valt.) Een voorlopige voorziening is een soort kort geding in het bestuursrecht. Op 6 december, één dag voor de zitting, ontvangen we per fax een Pdf icon.png brief die mededeelt dat na het intrekken van de Regeling nu ook het Kiesbesluit zodanig Pdf icon.png gewijzigd wordt dat er helemaal geen sprake meer is van 'stemmachines'.

De zitting was op 7 december 2007. Mr. Boorsma van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Pdf icon.png pleitte namens de Staat, Mr. Koeman van de firma Stibbe Pdf icon.png pleitte namens Nedap en Rop Gonggrijp Pdf icon.png pleitte namens de Stichting.

De zitting werd Pdf icon.png geschorst tot het moment dat er een besluit op bezwaar zou zijn, dat wil zeggen tot het ministerie een besluit had genomen in de onder de voorlopige voorziening liggende bezwaarprocedure. De landsadvocaat Pdf icon.png meldde vervolgens dat dit besluit op 18 januari gepubliceerd zou moeten zijn.

Dhr. Koeman, advocaat van Nedap, Pdf icon.png meldde op 17 januari 2008 schriftelijk dat Nedap en de Staat hadden afgesproken dat de beslissing op bezwaar pas komt als Nedap een schade-overzicht heeft gegeven, en dat wordt eind januari verwacht. Hij vroeg de voorzieningenrechter de schorsing tot daarna te laten voortduren. De rechter liet op 23 januari in een Pdf icon.png brief weten aan dit verzoek te voldoen.

Schade!

Op 18 maart stuurt het ministerie ons een Pdf icon.png brief waarin het meldt een Pdf icon.png schaderapport van Nedap te hebben ontvangen: men raamt de schade op ergens tussen de 8 en 15 miljoen euro.

Beslissing op bezwaar

Op 7 april 2008 neemt de staatssecretaris in deze procedure de zogenaamde Pdf icon.png beslissing op bezwaar. Ze handhaaft, niet verrassend, het besluit en bespreekt in een bijlage ook de door Nedap geleden schade in tamelijk vernietigende bewoordingen.

Verder met de VoVo

Arnoud Boorsma van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn (de landsadvocaat) stuurt op 17 april 2008 een Pdf icon.png brief met bijlagen (klikbaar in de PDF) aan de rechtbank in Zutphen. In de bijlagen onder meer van alles over de wijziging het Kiesbesluit en de beslissing op bezwaar. De pauze is voorbij: het feest kan weer verder.

Geen beroep

Op 15 mei 2008 laat Nedaps advocaat Stibbe de rechtbank in Zutphen weten in een andere procedure in Pdf icon.png beroep te gaan, maar stuurt daarin wel de beslissing op bezwaar in deze zaak mee. Op 19 mei Pdf icon.png vraagt de rechtbank ons of we ook in de beroepsprocedure in deze zaak mee wilden doen. Wij hebben de rechtbank er op 26 mei in een Pdf icon.png brief op gewezen dat er volgens ons verwarring is ontstaan, dat in deze zaak geen tijdig beroep is ingesteld en dat deze zaak dus naar onze mening inclusief voorlopige voorziening verdwijnt.

De rechter in Zutphen Pdf icon.png beslist op 30 mei dat het verzoek van Nedap om een stuk geheim te mogen houden wordt ingewilligd. In deze beslissing zijn de voorlopige voorziening en het beroep in die andere zaak nog steeds abusievelijk aan elkaar gekoppeld.

Nedap geeft het op

Nedap maakt op 13 juni 2008 middels een persbericht het volgende bekend: "De directie van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek ”Nedap” ziet af van verder verweer tegen het kabinetsbesluit om bij verkiezingen niet langer gebruik te maken van de stemmachine." Het lijkt er op dat Nedap eieren voor zijn geld kiest nadat de fout van eigen advocaat. In Nieuwsbrief 49 schreven we hier meer over.

Op 19 juni kregen we de intrekking van de voorlopige voorziening bevestigd via een Pdf icon.png brief van de rechbank in Zutphen.

Wij