Personal tools

BR-3: Geen goedkeuring

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Nedap: Nog een keer goedkeuren AUB

Op 10 oktober 2007 deed Nedap de Pdf icon.png oorspronkelijke aanvraag voor goedkeuring van de ES3B en de ESN1 stemcomputers. De ESD1 lieten ze maar even zitten omdat de rechter daar hele expliciete dingen over had gezegd in het vonnis in de eerdere door ons aangespannen procedure.

Ministerie: Nee

Op 22 november 2007 verstuurde het ministerie een Pdf icon.png afwijzing omdat de Regeling was ingetrokken.

Nedap: Bezwaar

Nedap maakte middels schrijven van advocatenkantoor Stibbe van 31 december 2007 Pdf icon.png pro-forma bezwaar en vroeg 4 weken om de inhoudelijke gronden te geven. Het ministerie stuurde op 7 januari 2008 een Pdf icon.png brief dat zij dat accepteerden. Op 4 februari 2008 stuurde Stibbe namens Nedap de Pdf icon.png nadere gronden voor het bezwaar. Het ministerie Pdf icon.png bevestigde op 8 februari dat de gronden waren ontvangen.

Ministerie: Wij zeiden NEE

De staatssecretaris nam op 7 april 2008 een Pdf icon.png beslissing op bezwaar.

Wij kregen dat laatste document overigens als eerste, waarna we op 15 april Pdf icon.png vroegen om als belanghebbende in de procedure te worden toegelaten. Op 8 mei kregen we Pdf icon.png antwoord dat de procedure voor wat betreft het ministerie voorbij was maar dat men in het kader van de Wob de voorgaande documenten openbaar maakte.

Beroep

Er is door Nedap op 19 mei in deze zaak Pdf icon.png beroep ingesteld, maar dit heeft men gedaan onder toevoeging van het Pdf icon.png besluit op bezwaar uit een andere procedure die verwarrenderwijs van dezelfde datum is als de Pdf icon.png beslissing op bezwaar in deze zaak. Op 26 mei wezen wij de rechtbank middels een Pdf icon.png brief op dit verzuim.

Nedap geeft het op

Nedap maakt op 13 juni 2008 middels een persbericht het volgende bekend: "De directie van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek ”Nedap” ziet af van verder verweer tegen het kabinetsbesluit om bij verkiezingen niet langer gebruik te maken van de stemmachine." Het lijkt er op dat Nedap eieren voor zijn geld kiest nadat de fout van eigen advocaat. In Nieuwsbrief 49 schreven we hier meer over.

Op 19 juni 2008 kregen we van de rechtbank in Zutphen per Pdf icon.png brief de bevestiging dat deze zaak door Nedap was ingetrokken.

Wij