Personal tools

BR-4: Bezwaar rol Kummeling

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Wij: bezwaar

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op 26 april de Commissie onderzoek elektronisch stemmen in het stemlokaal Pdf icon.png ingesteld. De commissie gaat onderzoeken of en hoe elektronisch stemmen opnieuw kan worden ingevoerd.

Op 13 mei 2013 maken we Pdf icon.png bezwaar tegen de benoeming van Prof. Kummeling, voorzitter van de Kiesraad, in die commissie. De Kiesraad adviseert over wet- en regelgeving rond verkiezingen, maar is ook het centraal stembureau bij landelijke verkiezingen waar kiezers hun bezwaren kenbaar kunnen maken (en dan verder niet in beroep kunnen). En nu is Dhr. Kummeling ("op persoonlijke titel") benoemd als expert zonder stemrecht in de commissie die de wettelijke eisen voor nieuwe stemcomputers moet uitwerken. Dat zou betekenen dat de heer Kummeling twee keer adviseert en vervolgens bezwaren op basis van de door hem geadviseerde regelgeving moet beoordelen. Dat vinden wij wel wat veel petten voor op één hoofd.

Op 18 juni ontvangen we een Pdf icon.png beslissing op ons bezwaar: het bezwaarschrift is niet ontvankelijk omdat het gericht zou zijn tegen een niet bestaand onderdeel van het besluit. Dhr. Kummeling zou, ook in zijn rol als expert, helemaal niet zijn benoemd maar slechts zijn genoemd in de toelichting.

Wij