Personal tools

Brabants Dagblad 02 02 1994 deel a

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Stemcomputer

Stemmachine; De verkiezingen in Den Bosch zullen nooit meer hetzelfde zijn. Vanaf 2 maart geen rood potlood meer, geen stembus, geen stemhok en geen hokje rood kleuren. Wat dan wel?

Burgemeester Don Burgers nam gisteravond de eerste Bossche stemmachine in gebruik in verpleeghuis De Gervenhof. De machine heeft voordelen te over vertelt hij. Fraude is onmogelijk. Evenals ongeldig stemmen. En niemand kan achterhalen op wie de kiezer heeft gestemd. De uitslag is direct na het stemmen te zien. De stemmen staan in het geheugen. Dit geheugen moet van het stemlokaal naar het centrale stembureau in Den Bosch waar de stemmen worden geteld. "Een kind kan de was doen", aldus de burgemeester. Mevrouw Annie Smies probeert met zijn uitleg te stemmen. Burgers: "De machine heeft een groot tableau waarop alle lijsten staan met de namen van de kandidaten. De naam waarop u wilt stemmen, drukt u in.ie naam verschijnt met lijst en partij op het digitale scherm. En de rode knop gaat branden. Drukt u de rode knop in dan heeft u gestemd." "En als ik mijn stem wil veranderen?" vraagt de bejaarde vrouw. "U kunt uw stem veranderen totdat u op de rode knop heeft gedrukt. U kunt dan niets meer veranderen."

Mevrouw Smies heeft gestemd: "Duidelijk. Ik vind het makkelijker dan het gehannes met het potlood. En de uitslag is er sneller." Mevrouw Adrienne Korzilius is het met haar eens: "Het is een goede verbetering. En geen fraude meer." Mevrouw Adrienne Korzilius heeft nog een laatste vraag: "En blanco stemmen. Hoe gaat dat?" "Met de speciale blanco stemknop rechtsboven. Maar wie doet dat nou," vraagt Burgers zich af. Met in zijn achterhoofd het motto: Is 's-Hertogenbosch u iets waard? Dan stemt u op 2 maart.

Tot aan de verkiezingen staat de machine in het informatiecentrum van het Stadskantoor aan de Wolvenhoek. Vandaag is de machine in De Zuiderschans vanaf 18.00 uur en in Steunpunt de Epigoon en bibliotheek De Helftheuvel om 19.00 uur. Al vijftien jaar is een stemmachine in Nederland in gebruik. Dit jaar in 33 gemeenten. In Den Bosch komt in alle 55 stemlokalen een stemmachine.

Wij