Personal tools

CR-3: Groenendaal vs Stichting

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

5 oktober 2006 
De ISS software staat on-line.
1 mei 2007 
Pdf icon.png Dagvaarding van 'Bureau voor verkiezingsuitslagen J.W. Groenendaal b.v.' vs. Stichting 'Wij vertrouwen stemcomputers niet'.
14 mei 2007 
Persbericht: Kort geding over software voor verkiezingen
15 mei 2007 
Pdf icon.png Conclusie van Antwoord namens Stichting 'Wij vertrouwen stemcomputers niet'.
22 mei 2007 
Pdf icon.png Kamervragen met antwoord van Duyvendak (GroenLinks) over de openbaarheid van de ISS software voor verkiezingen. [Kamervragen met antwoord 2006-2007, nr. 1625, Tweede Kamer].
22 mei 2007
Pdf icon.png Pleitnota namens bureau voor verkiezingsuitslagen J.W. Groenendaal
Pdf icon.png Pleitnota namens Stichting 'Wij vertrouwen stemcomputers niet'
14 juni 2007 
Pdf icon.png Vonnis: De software moet van onze site en "Het is nu verder aan de overheid om, met inachtneming van de rechten van Groenendaal, ervoor te zorgen dat de verkiezingen daadwerkelijk transparant en controleerbaar zijn". De eis dat wij ook niets meer over de software mogen zeggen is door de rechter afgewezen. Zie ook onze nieuwsbrief.
14 juni 2007 
Persbericht: Verkiezingen nog minder transparant na vonnis rechtbank
Wij