Personal tools

CR-4: Stichting vs. Hoogheemraadschap van Rijnland

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Algemene informatie

Op onze Waterschapppen pagina staat in meer algemene informatie over waar de zaak over gaat, dit is de pagina voor alle juridische stukken.

De stukken

23 september 2008
We sturen een persbericht rond, en we sturen een Pdf icon.png brief aan waterschap Rijnland en een iets afwijkende Pdf icon.png brief aan alle andere waterschappen. Daarin kondigden we aan dat we zouden gaan procederen als ze geen stemprocedure gebruiken die het stemgeheim waarborgt.
Onze advocaat Jurjen Pen heeft ondertussen contact met de landsadvocaat en stuurt de Pdf icon.png concept-dagvaarding naar de president van de rechtbank in Den Haag, zodat er niet onnodig tijd verloren gaat als de waterschappen bij hun plannen blijven.
De Unie Van Waterschappen geeft nog dezelfde dag een verklaring uit waarin men aangeeft achter het stemsysteem te blijven staan.
24 september 2008
We ontvangen per koerier een Pdf icon.png brief van de Unie Van Waterschappen waarin men nu ook officieel stelt zich niets van de door ons gestelde termijn aan te gaan trekken.
25 september 2008
Er komen meer brieven van waterschappen binnen. De brieven van de waterschappen Pdf icon.png Amstel, Gooi en Vecht en Pdf icon.png Regge en Dinkel gaan inhoudelijk op de kwestie in maar verwijzen alleen naar het standpunt van de UVW. Voor de waterschappen Pdf icon.png Groot Salland en Pdf icon.png Delfland is dat allemaal wat te dynamisch, zij slagen er slechts in te bevestigen dat er een brief in de molen is beland.
15 oktober 2008
De Pdf icon.png definitieve dagvaarding (met bijlagen 26MB) wordt betekend (door deurwaarder afgeleverd). Een dag later krijgen rechtbank en landsadvocaat ook de bijlagen.
23 oktober 2008
Rechtbank en landsadvocaat ontvangen een set Pdf icon.png aanvullende documenten (15MB).
31 oktober 2008
Rechtbank en landsadvocaat ontvangen nog een document getiteld Pdf icon.png Bespreking recente argumenten waterschappen met een technische analyse van het briefstemmen.
31 oktober 2008
Rechtbank en onze advocaat ontvangen Pdf icon.png stukken van de landsadvocaat
3 november 2008
's Ochtends ontvangen we per fax een stuk van de waterschappen met een 'eerste reaktie' op ons stuk van vrijdag (bijlage bij pleit Daalder). Om 14:10 begint de zitting. Eerst Pdf icon.png pleit J.S. Pen, onze advocaat. Vervolgens Pdf icon.png pleit E.J. Daalder, advocaat van de waterschappen. De rechter doet op dinsdag 11 november om 10:00 uitspraak.
11 november 2008
De uitspraak: de rechter wijst onze vordering af, zie ook het persbericht van de rechtbank.
Wij