Personal tools

Commissie onderzoek elektronisch stemmen

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Instelling

26 april 2013 
Pdf icon.png Instellingsbesluit Commissie onderzoek elektronisch stemmen in het stemlokaal. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op 26 april de Commissie onderzoek elektronisch stemmen in het stemlokaal ingesteld. De commissie gaat onderzoeken of en hoe elektronisch stemmen opnieuw kan worden ingevoerd.

Leden

De Pdf icon.png adviescommissie bestaat uit:

W.I.I. van Beek (Willibrord), voorzitter en waarnemend burgemeester van Bernheze
mr. B.B. Schneiders (Bernt), burgemeester van Haarlem en voorzitter Genootschap van burgemeesters
prof. dr. A.J. van Eijk (Daan), hoogleraar TU Delft Applied Ergonomics and Design
dr. ir. R. Prins (Ronald), directeur Fox-IT
dr. J-H. Hoepman (Jaap-Henk), senior onderzoeker veiligheid en privacy bij TNO Groningen
drs. A. Kamphuis (Arjen), zelfstandig ICT-deskundige
I. Ruiter (Ineke), partner Management Centrum
F. de Paauw (Fini) voorzitter Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad.


Prof. mr. H.R.B.M. Kummeling (Henk), voorzitter van de Kiesraad, is als 'onafhankelijk expert' aan de commissie toegevoegd.

Taak

De commissie heeft tot taak na te gaan of elektronisch stemmen in het stemlokaal bij verkiezingen die vallen onder de Kieswet mogelijk is onder andere door middel van het maken van een risicoanalyse en het formuleren van de eisen die aan het elektronisch stemmen zouden moeten worden gesteld, alsmede te adviseren over de wijze waarop voor de verkiezingen kan worden vastgesteld dat aan de eisen wordt voldaan en over de wijze waarop de eisen onderhouden dienen te worden zodat vertrouwen in het elektronisch stemmen kan blijven bestaan.

De commissie krijgt zes maanden de tijd om haar opdracht uit te voeren: zij moet voor 1 november 2013 advies uitbrengen. Zij krijgt een budget van 500.000 euro.

Rapportage

Op 4 oktober 2013 wordt bekend gemaakt dat de voorzitter van de commissie op 23 september 2013 aan de minister van BZK gemeld heeft dat de commissie 'meer tijd' nodig heeft 'dan oorspronkelijk voorzien' en dat de voorzitter hoopt het eindrapport 'eind dit jaar' alsnog aan te kunnen bieden.

4 oktober 2013 
Pdf icon.png Brief van de voorzitter van de Commissie onderzoek elektronisch stemmen aan de minister van Binnenlandse Zaken inzake uitstel van het rapport.
18 december 2013 

Op 18 december publiceert de commissie haar rapport:

Pdf icon.png Elke Stem Telt
Pdf icon.png Bijlagen Elke Stem Telt
Wij