Personal tools

De Dordtenaar 11 06 1993

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Stemmen per computer

In de rij van meer dan honderd gemeenten in ons land die voor de verkiezingen gebruik maken van stemmachines, voegt zich binnenkort ook Papendrecht.

Burgemeester en wethouders hebben de raad voorgesteld om voor 115.000 gulden veertien machines aan te schaffen. Over een tijdvak van tien jaar zou dat een rendabele investering zijn, gezien een besparing per verkiezing van 17.500 gulden, doordat kosten voor het plaatsen en weghalen van stemhokjes en -bussen wegvallen, er minder personeel hoeft te worden ingezet, er geen drukwerk nodig is en met minder presentiegeld en bureaubehoeften kan worden volstaan.

Aan de introductie van de stemmachines gaat een voorlichtingscampagne vooraf. Burgemeester en wethouders denken daarbij aan een proefopstelling in verzorgingshuis De Kleine Waal en een videofilm in de hal van het gemeentehuis. Het is de bedoeling de apparatuur bij de eerstkomende verkiezingen (gemeenteraad) op 2 maart volgend jaar in te zetten.

Wij