Personal tools

De Stem 22 03 1995

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Onregelmatigheden bij statenverkiezingen; D66 vraagt herstemming

Den Bosch - D66 vindt dat ongeveer 2800 kiezers in Waalre en 700 kiezers in Tilburg opnieuw naar de stembus moeten om Provinciale Staten van Brabant te kiezen. Haperende stemmachines hebben in deze gemeenten volgens de democraten op 8 maart voor een onregelmatig verloop van de verkiezingen gezorgd.

De kans bestaat dat D66 daardoor haar achtste zetel op 21 stemmen na misliep en vervolgens naar de CentrumDemocraten zag gaan. De CD wist daardoor tot de Staten door te dringen.

D66 wil dat de huidige Staten in hun laatste vergadering op 7 april tot een beperkte herstemming in Waalre en Tilburg besluiten. Fractieleider J. de Vaan heeft daartoe gisteren een verzoek bij commissaris van de koningin F. Houben ingediend. Eerst moeten de Staten dan weigeren om de CD'er J. van der Steen in hun midden toe te laten.

Omdat vier Waalrese stembureaus 's ochtends om 8 uur bij aanvang van de verkiezingen de stemmachines niet op tijd aan de praat kregen, is er volgens De Vaan 'een gerede kans dat mensen daardoor niet hebben kunnen stemmen'. "Bovendien heeft de gemeente verzuimd hiervan melding te maken in haar verkiezingsprotocol. Daartoe is zij wettelijk verplicht, opdat Provinciale Staten kunnen beoordelen of alles volgens de regels is gegaan'" aldus De Vaan.

Hoewel Tilburg wel heeft gemeld dat de stemmachine in het stembureau Den Herdgang tussen 8.45 en 9 uur uit de lucht was, werden ook daar volgens D66 geen maatregelen genomen om afgedropen kiezers een herkansing te bieden.

Burgemeester J. Berger van Waalre vindt dat de gebeurtenissen in zijn gemeente geen herstemming rechtvaardigen. "De meeste mensen hebben gewacht tot de stemmachines op gang waren. Enkelen zijn weggegaan en later weer teruggekomen, zo is geconstateerd. De storing van enkele minuten tot iets meer dan 10 minuten heeft het verloop van de stemming dus nauwelijks beinvloed. De enige klacht die ik over de gang van zaken heb ontvangen, kwam van iemand die zelf wel had gestemd'" aldus Berger.

Provinciale deskundigen zoeken momenteel uit wat de precieze consequenties van een herstemming in Waalre en Tilburg zijn. Duidelijk is al wel dat zij op 7 mei achter de rug moet zijn, zodat de verkiezing van de Eerste Kamer op 29 mei niet wordt verstoord.

Wij