Personal tools

Documenten internetstemmen

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Wob-15: BZK

Wob-17: Kiesraad

 1. Pdf icon.png Brief d.d. 23 januari 2006 van directeur BZK/CZW aan Kiesraad over betrokkenheid Kiesraad bij experiment internetstemmen.
 2. Pdf icon.png Brief d.d. 2 mei 2006 van projectleider KOA aan de Kiesraad over KOA
 3. Pdf icon.png Brief d.d. 20 juni 2006 van die Kiesraad aan minister van BVK over de betrokkenheid van Kiesraad bij KOA (met bijlage)
 4. Pdf icon.png E-mail d.d. 15 juni 2006 aan R. Krimmer
 5. Pdf icon.png E-mail d.d. 27 juni 2006 aan B. Jacobs
 6. Pdf icon.png E-mail d.d. 3 juli 2006 van R. Krimmer over possible flight schedule
 7. Pdf icon.png E-mail d.d. 10 juli 2006 van R. Krimmer over next Monday
 8. Pdf icon.png E-mail d.d. 23 februari 2007 over enquete kiezers uit het buitenland Wereldomroep
 9. Pdf icon.png E-mail d.d. 5 april 2007 over Dutch Election Administration: programme Finish delegation
 10. Pdf icon.png E-mail d.d. 17 april 2007 over 'Internetstemmen, hoe nu verder?'
 11. Pdf icon.png E-mail d.d. 17 april 2007 van Surfnet bevestiging inschrijving RIES-internetstemmen 15 mei
 12. Pdf icon.png E-mail d.d. 16 juli 2007 over advies waterschapsbesluit
 13. Pdf icon.png E-mail d.d. 5 december 2007 over wijziging experimentenwet Kiezen op Afstand
 14. Pdf icon.png Programma van de bijeenkomst Waterschapsbesluit en de uitvoering op maandag 26 februari 2007
 15. Pdf icon.png Presentatie over RIES gehouden voor Finse delegatie op 24 april 2007
 16. Pdf icon.png Presentatie van de Finse delegatie over Finnish Election system, gehouden op 24 april 2007
 17. Pdf icon.png Presentatie van de Finse delegatie over Technical Implementation and Security, gehouden op 24 april 2007
 18. Pdf icon.png Presentatie internetstemmen, ervaringen en een impressie, 18 juli 2007
 • Tevens in verstrekking aangetroffen doch niet genoemd in besluit:
  • Pdf icon.png Programma en deelnemerslijst Seminar ' Internetstemmen, hoe verder ?' - 15 mei 2007
   • Pdf icon.png Sheets 'Internetstemmen: voor het gemak of burgerrecht en overheidsplicht?' - Albert Koers
   • Pdf icon.png Sheets 'Waterschappen in een ontwikkelrol' - Henk van der Honing
   • Pdf icon.png Sheets 'Basiseisen aan een verkiezingssysteem' - Simon Bouwman
   • Pdf icon.png Sheets 'Internetstemmen, regels en veiligheid' - Lucas Kruijswijk
   • Pdf icon.png Sheets 'Opzet van RIES nu en voor 2008' - Piet Maclaine Pont

Wob-18: Verkeer en Waterstaat

 1. Pdf icon.png Referenties van RIES t.b.v. UN Award
 2. Pdf icon.png Hand-out presentatie workshop elektronische waterschapsverkiezingen
 3. Pdf icon.png Felicitatie aan Rijnland met winnen UN-prijs
 4. Pdf icon.png Intern projectgroepstuk inzake vaststelling stembiljet (met als bijlage concept opdrachtbevestiging eerste ontwerp stembiljet)
 5. Pdf icon.png Hand-out presentatie Marco Rijkschroeff
 6. interne nota aan Staatssecretaris inzake uitkomsten AO 21-11-2007 oververlenging wet KOA en voorstel voor brief aan Tweede Kamer
 7. Pdf icon.png Overzicht van onderzoeken naar RIES
 8. interne nota aan Staatssecretaris met verzoek brief aan TK te ondertekenen
 9. Pdf icon.png Stukken t.b.v. opdracht aan RUG usabilitystudie
 10. Pdf icon.png brief aan TK over internetstemmen bij de waterschappen
 11. Mail ter bevestiging afspraak met waterschapshuis voor oriënterend gesprek over goedkeuringsprocedure
 12. Mails ter bevestiging afspraken met potentiële externe opdrachtnemers voor oriënterend gesprek over goedkeuringsprocedure
 13. Pdf icon.png burgerbrief

Wob-19: Hoogheemraadschap van Rijnland

 1. Correspondentie van Unie van Waterschappen
  1. 16-01-2006 Pdf icon.png Begroting 2006
  2. 20-01-2006 Pdf icon.png Verslag vergadering Stuurgroep landelijke waterschapsverkiezingen
  3. 20-01-2006 Pdf icon.png Start voorbereiding landelijke verkiezingen 2008
  4. 03-02-2006 Pdf icon.png Agendapunt 13 Agenda en stukken Uniecommissie bestuurszaken, communicatie en financiën 17-02-2006
  5. 03-02-2006 Pdf icon.png Agendapunt 13.7 Uniecommissie bestuurszaken, communicatie en financiën 17-02-2006
  6. 07-03-2006 Pdf icon.png Agendapunt 12.3 Ledenvergadering, stand van zaken landelijke waterschapsverkiezingen
  7. 28-04-2006 Pdf icon.png Agendapunten 2, 4, 5 en 6 Stuurgroep landelijke Waterschapsverkiezingen 08-05-2006
  8. 10-05-2006 Pdf icon.png Deskundigenbijeenkomst Waterschapsverkiezingen 2008
  9. 23-05-2006 Pdf icon.png Ontwikkelplannen ter bespreking Waterschapsverkiezingen 2008
  10. 24-05-2006 Pdf icon.png Gelukwens UN Public Service Award 2006
  11. 08-06-2006 Pdf icon.png Verslag vergadering 08-06-2006 Unicommissie bestuurszaken, communicatie en financiën (met uitzondering van handouts presentatie arbeidsmarktcommunicatie)
  12. 15-06-2006 Pdf icon.png Agenda en stukken Ledenvergadering 30-06-2006, verslag pagina 1 en 9, agendapunt 3: zie volgende stuk
  13. 13-06-2006 Pdf icon.png Agendapunt 3 Ledenvergadering 30-06-2006, landelijke waterschapsverkiezingen
  14. 02-08-2006 Pdf icon.png Verzoek commentaar voor 15-08 Wijziging waterschapswet; conceptreactie
  15. 02-08-2006 Pdf icon.png Verzoek commentaar voor 15-08 Wijziging waterschapswet; conceptreactie
  16. 25-08-2006 Pdf icon.png Wijziging waterschapswet conceptreactie
  17. 13-09-2006 Pdf icon.png Nazending agendapunt 6 waterschapsverkiezingen Uniecommissie bestuurszaken, communicatie en financiën 22-09-2006
  18. 07-11-2006 Pdf icon.png Agendapunt 3 Jaarverslag 2005 en begroting 2007 Het Waterscapshuis, Uniecommissie bestuurszaken, communicatie en financiën 17-11-2006, Strategienota pagina 7
  19. 15-11-2006 Pdf icon.png Bijeenkomst bestuurders / ambassadeurs Waterschapsverkiezingen 2008
  20. 07-12-2006 Pdf icon.png Agendapunt 4 project landelijke verkiezingen 2008; ledenvergadering 22-12-2006
  21. 05-12-2006 Pdf icon.png Agendapunt 11 jaarverslag, strategienota, begroting Het Waterschapshuis, Ledenvergadering 22-12-2006, Bijlage LV 06-88e
  22. 28-12-2006 Pdf icon.png Nieuwsbrief waterschapsverkiezingen
  23. 14-02-2007 Pdf icon.png Agendapunt 10 Project landelijke waterschapsverkiezingen 2008, Uniecommissie bestuurszaken, communicatie en financiën 02-03-2007
  24. 23-02-2007 Pdf icon.png Agenda en stukken Stuurgroep Landelijke Waterschapsverkiezingen 02-03-2007, verslag en integrale planning
  25. 14-03-2007 Pdf icon.png Agendapunt 5 project landelijke waterschapsverkiezingen 2008, Ledenvergadering 30-03-2007
  26. 05-04-2007 Pdf icon.png Volmacht in informatie Project landelijke verkiezingen, brief en bijlage 1
  27. 13-09-2007 Pdf icon.png Agendapunt 10.2 Stand van zeken project landelijke verkiezingen 2008, Uniecommissie bestuurszaken, communicatie en financiën 28-09-2007
  28. 12-10-2007 Pdf icon.png Communicatieplan project landelijke verkiezingen 2008, Project Landelijke Waterschapsverkiezingen 2008
  29. 15-10-2007 Pdf icon.png Agendapunt 11.3 projectorganisatie landelijke verkiezingen 2008, Ledenvergadering 02-11-2007
  30. 12-11-2007 Pdf icon.png Verslag vergadering 28-09-2007 Uniecommissie bestuurszaken, communicatie en financiën
  31. 06-12-2007 Pdf icon.png Verslag vergadering 02-11-2007 Ledenvergadering
 2. Interne stukken en verzonden brieven Rijnland
  1. 13-06-2006 Pdf icon.png Tussentijdse rapportage periode januari / april 2006, Voorstel Verenigde Vergadering 24-05-2006
  2. 21-06-2006 Pdf icon.png Notulen verenigde vergadering pagina 1 en pagina 14
  3. 23-06-2006 Pdf icon.png Persbericht Uitreiking UN award
  4. 17-04-2007 Pdf icon.png Octrooi internetstemsysteem Brief hoofdbestuur VVD
  5. 18-06-2007 Pdf icon.png Voorontwerp Waterschapsbesluit ambtelijk technisch commentaar, Unie van Waterschappen
  6. 16-11-2007 Pdf icon.png Krediet Waterschapsverkiezingen 2008 Voorstel Verenigde Vergadering 12-12-2007
  7. 21-12-2007 Pdf icon.png Plan van Aanpak Waterschapsverkiezingen 2008
 3. Overige ontvangen brieven
  1. 30-01-2006 Pdf icon.png Waterschapsverkiezingen 2008 Waterschap Noorderzijlvest, Agenda 1e vergadering werkgroep BJZ
  2. 21-04-2006 Pdf icon.png Toekenning award UN Public Service Award 2006
  3. 21-08-2006 Pdf icon.png Overeenkomst inzake mede-eigendom Algemeen Octrooi- en merkenbureau
  4. 05-10-2006 Pdf icon.png Europese octrooiaanvrage no. 04748722.8-2211 Algemeen Octrooi- en merkenbureau
  5. 16-10-2006 Pdf icon.png Gebruik ruimte en faciliteiten Archimedesweg Het waterschapshuis
  6. 27-11-2006 Pdf icon.png Stemmen via Internet Tweede Kamerverkiezingen 2006 Het waterschapshuis
  7. 12-04-2007 Pdf icon.png Aankondiging workshop "Internetstemmen hoe verder?", Het waterschapshuis
  8. 17-04-2007 Pdf icon.png Octrooi internetstemmen WiseMen Legal

Wob-21: Verkeer en Waterstaat

 1. xx-08-2000 Pdf icon.png Advies werkgroep bestuurssamenstelling en verkiezingen - Unie van Waterschappen
 2. 07-03-2003 Pdf icon.png Verzoek om financiële bijdrage internetstemmen - Rijnland
 3. 09-04-2003 Interne nota aan stas verzoek ondertekening brief aan Rijnland geweigerd, maar Pdf icon.png bijlage openbaar - V&W DG Water
 4. 24-03-2003 Pdf icon.png Antwoord op verzoek bijdrage internetstemmen - Stas V&W
 5. 23-06-2003 Pdf icon.png Reactie op afwijzing financiële bijdrage - Rijnland
 6. 29-04-2003 Pdf icon.png Financiële steun internetstemmen - Unie van Waterschappen
 7. 17-12-2003 Pdf icon.png Kiesreglement Rijnland - Rijland
 8. 31-08-2004 Pdf icon.png Protocol Stemming en stemopneming Waterschapsverkiezingen Rijnland 2004 - Rijnland
 9. xx-xx-xxxx Pdf icon.png RIES-Internet Voting in action - Hubbers et al.
 10. 15-10-2004 Pdf icon.png Stemmen via internet geen probleem - Hubbers en Jacobs
 11. 16-11-2004 Pdf icon.png Internet voting not impossible - Pieters en Kiniry
 12. 24-11-2004 Pdf icon.png Evaluatie waterschapsverkiezingen Rijnland 2004 - Rijnland
 13. 28-02-2005 Pdf icon.png Evaluatierapport waterschapsverkiezingen Waterschap de Dommel 2004 - de Dommel
 14. xx-xx-2005 Pdf icon.png Evaluatie bestuursverkiezingen 2004/2005 - Schieland en de Krimpenerwaard
 15. 17-08-2005 Pdf icon.png Ambtelijk commentaar op concept waterschapswet - Unie van Waterschappen
 16. 24-10-2005 Pdf icon.png Avies op wetsvoorstel waterschapswet - Cie van advies inzake de waterstaatswetgeving
 17. 03-11-2005 Pdf icon.png Reactie op voorontwerp Waterschapswet - Unie van Waterschappen


Wob-22: Hoogheemraadschap van Rijnland

 1. Relatie tussen Mullpon en Rijnland
  1. Pdf icon.png -
  2. Pdf icon.png -
  3. Pdf icon.png -
  4. Pdf icon.png -
  5. Pdf icon.png -
  6. Pdf icon.png -
  7. Pdf icon.png -
  8. Pdf icon.png -
  9. Pdf icon.png -
 2. Rechten en eigendomsverhoudingen rondom RIES
  1. Pdf icon.png -
  2. Pdf icon.png -
  3. Pdf icon.png -
  4. Pdf icon.png -
  5. Pdf icon.png -
  6. Pdf icon.png -
  7. Pdf icon.png -
  8. Pdf icon.png -
  9. Pdf icon.png -
  10. Pdf icon.png -
  11. Pdf icon.png -
  12. Pdf icon.png -
  13. Pdf icon.png -
  14. Pdf icon.png -
 3. Vergaderstukken van de Unie van Waterschappen
  1. Pdf icon.png -
  2. Pdf icon.png -
  3. Pdf icon.png -
  4. Pdf icon.png -
  5. Pdf icon.png -


Wob-23: Verkeer en Waterstaat

 1. 14-01-2008 Pdf icon.png Nota aan staatssecretaris over demo internetstemvoorziening + 2 bijlagen - DGW
 2. 21-01-2008 Pdf icon.png Interne nota aan staatssecretaris over Ministriële regeling - DGW
 3. 30-01-2008 Pdf icon.png Dossier AO BZK/V&W Internetstemmen - DGW
 4. 05-03-2008 Pdf icon.png Interne nota aan staatssecretaris over goedkeuringsprocedure - DGW
 5. Pdf icon.png e-mailwisseling BZK-DGW betreffende elektronisch stemmen in Belgie - DG Water, BZK
 6. Pdf icon.png Brief aan TK over goedkeuring internetstemvoorziening - Staatssecretaris V&W
 7. Pdf icon.png Offerteaanvraag + 4 bijlagen tbv beoordeling stemvoorziening - Ambtenaren DGW, BZK
 8. Pdf icon.png 2 offertes audit toelaatbaarheid stemvoorziening - twee bureaus
 9. Pdf icon.png Verslag interne bespreking offertes - DGW
 10. Pdf icon.png Interne nota over min. regeling waterschapsverkiezingen en vragen commissie BZK - DGW
 11. Pdf icon.png Twee afwijzingsbrieven offertes - DGW
 12. Pdf icon.png Overeenkomt FOX-IT advisering toelaatbaarheid stemvoorziening + 2 bijlagen - DGW
 13. Pdf icon.png Verslag intern overleg internetstemmen - DGW
 14. Pdf icon.png Brief aan TK, beantwoording vragen over goekeuring - Staatssecretaris V&W
 15. Pdf icon.png e-mailwisseling DGW en Waterschapshuis
 16. Pdf icon.png Brief aan staatssecretaris - voornemen internetstemmen + bijlagen Waterschapshuis
 17. Pdf icon.png e-mailwisseling DGW en Waterschapshuis
 18. Pdf icon.png Evaluatie aanbevelingen Raad van Europa
 19. Pdf icon.png Memo aan DGW risicoanalyse goedkeuringsbesluit - HDJZ
 20. Pdf icon.png Rapport 'Description and Analysis of the RIES' - EiPsi
 21. Pdf icon.png Memo ter voorbereiding op AO internetstemming - HJDZ
 22. Pdf icon.png e-mailwisseling FOX-IT en Waterschapshuis + bijlagen
 23. Pdf icon.png e-mailwisseling Waterschapshuis en DGW + bijlagen
 24. Pdf icon.png e-mailwisseling Waterschapshuis en DGW en FOX-IT + bijlagen
 25. Pdf icon.png Tussenadvies toelaatbaarheid internetstemvoorziening - FOX-IT
 26. Pdf icon.png -
 27. Pdf icon.png -
 28. Pdf icon.png -
 29. Pdf icon.png -
 30. Pdf icon.png -
 31. Pdf icon.png -
 32. Pdf icon.png -
 33. Pdf icon.png -
 34. Pdf icon.png -
 35. Pdf icon.png -
 36. Pdf icon.png -
 37. Pdf icon.png -
 38. Pdf icon.png -
 39. Pdf icon.png -
 40. Pdf icon.png -
 41. Pdf icon.png -
 42. Pdf icon.png -
 43. Pdf icon.png -
Wij