Personal tools

Eindhovens Dagblad 09 03 1995

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Belgische manier van kiezen uitgeprobeerd in Nederland Proef met 'getrapt' stemmen in Helmond

HELMOND - Helmond was gisteren een van de twee gemeenten in Nederland, waar tijdens de Statenverkiezingen een proef genomen werd met 'getrapt' stemmen. Daarbij wordt niet meer gebruik gemaakt van de inmiddels redelijk ingeburgerde stemmachines, maar van computers. In Belgie wordt deze manier van kiezen al enige tijd gehanteerd.

De proef werd parallel gehouden aan de 'gewone' verkiezingen en werd in Helmond in twee stembureaus uitgevoerd. Kiezers in gemeenschapshuis De Loop in Brouwhuis en in de Ameideflat in de Helmondse binnenstad werd verzocht twee keer te stemmen: een keer echt op de stemmachine en een keer voor de proef op de computer. De resultaten van die proef worden op een rijtje gezet door Bureau Intomart, die de kiezers ook een kleine enquete afnam.

Bij de nieuwe manier van stemmen moeten de stemgerechtigden op de computer eerst de partij van hun gading kiezen. Vervolgens kunnen ze hun stem uitbrengen op een van de kandidaten van die partij. De informatie wordt opgeslagen in de magnetische strip van een pasje, dat in een soort stembus verdwijnt, waarin alle gegevens verwerkt worden. Aan het eind van de stemming komt de einduitslag uit die bus gerold.

 Voordelen

"Er zijn legio voordelen bij deze manier van stemmen", vindt Jos van Engelen, hoofd van de afdeling burgerzaken van de gemeente Helmond. "Er wordt gebruik gemaakt van personal computers, die je door het jaar heen ook voor andere doeleinden kunt gebruiken. De vertrouwde stemmachines komen alleen bij de verkiezingen uit de kelders, waarin ze staan opgeslagen."

Daarnaast kun je in een PC veel meer informatie opslaan dan op een stemmachine. Van Engelen: "Die machine biedt plaats aan maximaal duizend kandidaten. Omdat er de laatste jaren steeds meer partijen en kandidaten bijkomen, zijn ze al eens te klein gebleken. Met een PC loop je dat risico niet. Bovendien is zo'n computer veel overzichtelijker."

Verder kun je een computer makkelijker voor andere doeleinden gebruiken. "Voor een referendum bijvoorbeeld, iets waar de laatste tijd steeds vaker over gesproken wordt", aldus Van Engelen.

 Kiesraad

De proef met het getrapt stemmen wordt gehouden door een speciale commissie van de landelijke Kiesraad. Van Engelen is secretaris van die commissie. "Vandaar dat we voor Helmond hebben gekozen. Maar de proef wordt ook gehouden in Ede. Daar hebben ze geen stemmachines, maar werken ze nog met stembiljetten."

In de loop van april worden de resultaten van de proef bekend. Aan de hand daarvan beslist de Kiesraad of aan de minister van Binnenlandse Zaken zal worden voorgesteld het nieuwe systeem in te voeren. Dan moet overigens wel de Kieswet worden aangepast.

GRAPHIC: In Helmond is gisteren tijdens de verkiezingen op twee stembureaus een proef genomen met een nieuwe stemmethode, waarbij computers de stemmachine hebben vervangen. Foto Kees Martens.

Wij