Personal tools

Expertgroep Nieuwe Stemtechnologie in het Stemlokaal

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Instelling

29 januari 2008 
Pdf icon.png Instellingsbesluit voor de Expertgroep Nieuwe Stemtechnologie in het Stemlokaal. De Expertgroep krijgt de taak de technische realisatie van de stemprinter en de stemmenteller verder uit te werken teneinde over de haalbaarheid van dit concept te adviseren. Het advies van de Expertgroep dient vergezeld te gaan van gemotiveerde eisen waaraan de stemprinter en stemmenteller zouden moeten voldoen.

Leden

 • Voorzitter, tevens lid, van de Expertgroep is: dhr. Prof. dr. B.P.F. Jacobs, hoogleraar computerbeveiliging aan de Radboud Universiteit Nijmegen en aan de Technische Universiteit Eindhoven;
 • dhr. ir. J.A.M. ten Dam, adviseur logistieke strategie bij TNT Post te Den Haag;
 • dhr. drs. P.H. Schoute, voormalig burgemeester van de gemeente Wassenaar en voormalig dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland;
 • dhr. M. Wessling, beleidsadviseur bij de Consumentenbond te Den Haag.

Taak

Het advies over de haalbaarheid vergezeld van de te stellen eisen moet uiterlijk 24 maart 2008 aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden aangeboden.

De Expertgroep adviseert in elk geval over:

 • Technische eisen;
 • Functionele eisen;
 • Beveiligings- en beschikbaarheidseisen;
 • Eisen voor het beheer en het onderhoud;
 • Eisen voor het gebruik door de organisaties die belast zijn met de organisatie van de verkiezingen;
 • Eisen voor het gebruik door de kiezer.

Daarnaast heeft de Expertgroep tot taak om een voorstel uit te werken voor:

 • de wijze waarop getest moet worden of apparaten/programmatuur aan de gestelde eisen voldoen/voldoet;
 • de instanties die dergelijke testen zouden kunnen uitvoeren.

Advies

De expertgroep heeft geen rapport gepubliceerd. De adviezen van de expertgroep zijn door staatssecretaris Bijleveld verwerkt in een brief aan de Tweede Kamer waarmee het besluit van het kabinet om voorlopig met het rode potlood te stemmen wordt toegelicht.

16 mei 2008 
Persbericht BZK over het kabinetsbesluit
16 mei 2008 
Pdf icon.png Brief met toelichting op het kabinetsbesluit, Bijleveld aan de Tweede Kamer.
Bijlagen bij brief 
Pdf icon.png Bijlage: TEMPEST, specificaties en testmethoden voor elektronische stemapparatuur Pdf icon.png Bijlage: Marktconsultatie, nieuwe wijze van stemmen in het stemlokaal
Wij