Personal tools

Het Financieele Dagblad 06 03 1998

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Organisatie rond stemcomputer in hofstad faalde

Onhandig omspringen met stemcomputers heeft ertoe geleid dat Den Haag tot diep in de nacht heeft moeten wachten op de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen. Uit reconstructie van de gebeurtenissen blijkt dat de computergegevens van de 300 stemlokalen niet over een netwerk, maar stuk voor stuk per floppy zijn aangeleverd aan een centrale computer. Het inlezen per floppy duurde niet 50 seconden, zoals was gezegd, maar enkele minuten. Op het laatste moment bleek dat een stembureau niet was ingevoerd in de computer. Bovendien bleek het geheugen na honderd floppy's vol en een expert van Nedap in Groenlo onvindbaar.

De chaos was compleet doordat niet op vele honderden maar op slechts 200 belangstellenden was gerekend. Die werden in de raadszaal gepropt, of op een smalle balustrade gedreven, waar slechts drie tv's de landelijke tendens weergaven. Om de sfeer te redden stelde het college uiteindelijk gratis drank ter beschikking.

Problemen met stemcomputers waren er ook in Goes, Nijmegen en Amsterdam. Computerbedrijf Civility, dochterbedrijf van Roccade, heeft Amsterdam financiele compensatie toegezegd voor het feit dat de stemcomputer niet werkte wegens falen van de door Civility ontwikkelde software. Bovendien waren de medewerkers van het bedrijf niet te bereiken.

Wij