Personal tools

Juridisch

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Er is een wettelijk kader van internationale en nationale wetten en regels waar Nederlandse verkiezingen aan moeten voldoen. Daarnaast zijn er algemene regels die het mogelijk maken bezwaar en beroep aan te tekenen tegen besluiten van de overheid, ook als deze het stemproces betreffen. We zijn tijdens onze campagne een aantal malen naar de rechter gestapt. Ook zijn we als belanghebbende in procedures van andere toegelaten. Hieronder een overzicht..

Bestuursrecht

Naast de onderstaande procedures hebben we ook een groot aantal Wob-verzoeken gedaan. Deze staan op een eigen pagina.

BR-1: Stichting vs. Staat over goedkeuring Nedap

Op 2 maart 2007 keurde de minister drie typen Nedap stemcomputers goed voor verkiezingen. Op 30 maart 2007 gingen we tegen dat besluit in bezwaar. Op 1 oktober vernietigde de bestuursrechter het besluit. Vervolgens ging Nedap tegen deze beslissing in hoger beroep. De hele geschiedenis vindt u hier.

Status: Op 1 oktober 2007 bij rechter gewonnen, door Nedap ingesteld hoger beroep bij Raad van State op 13 juni 2008 door Nedap ingetrokken.

BR-2: Nedap vs. Staat over Intrekking Regeling

De staatssecretaris regelde op 17 oktober 2007 dat de veel-bekritiseerde 'Regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachines 1997' werd ingetrokken en de op deze regeling gebaseerde goedkeuringen voor stemcomputers vervielen. Nedap is het hiermee niet eens en stuurde op 2 november 2007 een 'Awb-bezwaarschrift tegen intrekking van goedkeuringen Nedap-stemmachines'. Alles rond deze procedure vindt u hier.

Status: Nedap geeft op 14 juni 2008 op na een fout van hun advocaat

BR-3: Nedap vs. Staat over weigering opnieuw te keuren

Naar blijkt loopt er een procedure tegen het niet verlenen van een nieuwe goedkeuring voor gebruik Nedap stemcomputers. Op 10 oktober 2007, dus nadat de intrekking van de Regeling al was aangekondigd, komt Nedap doodleuk aanzetten met een verzoek om de door de rechter vernietigde goedkeuringen nogmaals af te geven. Het ministerie wees dit verzoek af en Nedap maakt hiertegen bezwaar. Alle documenten staat hier.

Status: Nedap geeft op 14 juni 2008 op na een fout van hun advocaat

BR-4: Bezwaar tegen rol Kummeling in commissie

Prof. Kummeling is voorzitter van de Kiesraad. De Kiesraad adviseert over wet- en regelgeving rond verkiezingen, maar is ook het centraal stembureau bij landelijke verkiezingen waar kiezers hun bezwaren kenbaar kunnen maken (en dan verder niet in beroep kunnen). En nu is Dhr. Kummeling ("op persoonlijke titel") benoemd als expert zonder stemrecht in de commissie die de wettelijke eisen voor nieuwe stemcomputers moet uitwerken. Dat zou betekenen dat de heer Kummeling twee keer adviseert en vervolgens bezwaren op basis van de door hem geadviseerde regelgeving moet beoordelen. Dat vinden wij wel wat veel petten voor op één hoofd.

Civiel Recht

CR-1: Stichting vs Staat

Kort geding om het inzetten van stemcomputers te doen verbieden. Stond op de rol op 8 november 2006 om 14:30. Er was een Pdf icon.png concept dagvaarding.

Status: Op 1 november ingetrokken na schorsen goedkeuring Sdu NewVote, hoofdzakelijk vanwege angst om verkiezingen daadwerkelijk te doen ontsporen.

CR-2: Stichting vs Staat

Na alle toestanden rond de Tweede-Kamerverkiezingen kondigde men doodleuk aan dat de NewVote opnieuw gekeurd gind worden. Dus kondigden wij opnieuw een kort geding aan. Dit zou dienen op 23 januari. We hadden op 17 januari net een Pdf icon.png concept dagvaarding klaar toen men aankondigde dat de Sdu niet door de AIVD-keuring was gekomen.

Status: voor zitting ingetrokken na voortduren schorsing goedkeuring NewVote.

CR-3: Groenendaal vs Stichting

Civiel kort geding, op 1 mei 2007 aangespannen door 'Bureau voor verkiezingsuitslagen J.W. Groenendaal B.V.' tegen de Stichting omtrent publicatie van de ISS software op onze website.

Status: op 14 juni 2007 verloren, geen hoger beroep ingesteld.

CR-4: Stichting vs. Hoogheemraadschap van Rijnland

Civiel kort geding tegen de waterschappen omdat ze een verkiezing willen houden waarbij het stemgeheim niet goed gewaarborgd is. Dit is des te erger omdat de landelijke politieke partijen nu voor het eerst meedoen, zodat de kiezer feitelijk gevraagd wordt om zijn/haar politieke voorkeur in te vullen op een stembiljet waar gegevens op staan die op de kiezer te herleiden zijn.

Status: op 11 november 2008 verloren, onder meer omdat de rechter zwaar onder de indruk was van het certificaat van de firma Diginotar en de rapportage van PWC. Daarna, bij de waterschapsverkiezingen van 2009, ging precies alles mis waarvoor wij gewaarschuwd hadden en nog iets later bleek er ook iets mis met het door PWC zo keurig gecertificeerde Diginotar. De politiek heeft inmiddels besloten dat de waterschapsverkiezingen voortaan samen met reguliere verkiezingen gehouden worden.

Strafrecht

We zijn met deze campagne niet in strafrechtelijke procedures verwikkeld en dat ook nooit geweest. Wel is uit informele gesprekken duidelijk dat we tijdens verkiezingsjaar 2006 op het randje gelopen hebben en dat men bij BZK op het punt gestaan heeft om aangifte te doen, maakt niet uit waarvan. Ook heeft leverancier Groenendaal grote druk uitgeoefend om stichtingsvoorzitter Gonggrijp achter de tralies te krijgen. Getuige een Pdf icon.png e-mail van Groenendaal heeft hij zelfs overwogen om vervolging via de rechter te dwingen.

Immers zijn activiteiten zijn maatschappij-ontwrichtend en als zodanig vergelijkbaar met terrorisme. Preventieve hechtenis en een gerechtelijk vooronderzoek was volledig op zijn plaats geweest.

Guus te Meerman

Wie rond stemcomputers wel met het strafrecht te maken heeft gehad is Guus te Meerman, het voormalig gemeenteraadslid in de Gemeente Landerd (NB). Het Landerdse weblog Arena, die de hele zaak aan het rollen brachten, heeft een uitgebreid archief.

Overige procedures

Besluitaanvraag NMa m.b.t. Groenendaal

Op 3 april 2007 deden we een Pdf icon.png Besluitaanvraag bij de NMa inzake het gedrag van Dhr Groenendaal, op 4 mei 2007 kregen we de Pdf icon.png afwijzing, waartegen we geen rechtsmiddelen hebben ingezet.

Sdu vs Staat

Er is ook nog een procedure van Sdu tegen de Staat geweest om herkeuring door de AIVD af te dwingen. Na een zitting op 2 februari alwaar Pdf icon.png Sdu en de Pdf icon.png Staat allebei gepleit hebben werd door de rechter in Den Haag op 5 februari 2007 Pdf icon.png vonnis gewezen: de NewVote moest herkeurd. We schreven hierover in Nieuwsbrief 20 en 21.

Status: gewonnen door Sdu, NewVote werd vervolgens opnieuw afgekeurd.

Wij