Personal tools

Klankbordgroep ontwikkeling software

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

4 juni 2008 
Pdf icon.png Instelling Klankbordgroep ontwikkeling software. Door de Kiesraad ingestelde klankbordgroep die zal adviseren over de ontwikkeling van software ter ondersteuning van het verkiezingsproces. [Staatscourant 2008, 105, pag. 8].
Wij