Personal tools

Leeuwarder Courant 07 05 1998

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

'Wat kost nou zo'n moderne stemmachine?'

Meteen al bij het begin van zijn betoog ziet de Delfse ambtenaar R. van der Velde de opzet van de middag de mist ingaan. Het plaatsvervangend hoofd van de afdeling burgerzaken wil uitgebreid gaan vertellen over het elektronisch stemmen, maar zijn zes buitenlandse gasten blijken dat net ook allemaal in Haarlem te hebben gehoord.

Even valt het stil. Verwarring maakt zich van Van der Velde meester. Dat realiseert zich ook de Delftse burgemeester H. van Oorschot. ,,There goes the programme, zegt hij zo lollig mogelijk.

Er klinkt geen bulderend gelach in de kamer van het monumentale stadhuis. Het internationale gezelschap is gekomen voor een kijkje in de keuken van de Nederlandse verkiezingen en neemt die taak uiterst serieus. Met zo'n dertig anderen zijn de zes in Nederland om bijna een week lang als `waarnemer' op te treden.

Die aanduiding kan overigens tot verwarring leiden, want de groep met parlementariërs, leden van kiesraden, ambtenaren en vertegenwoordigers van allerlei organisaties komt niet controleren of hier alle democratische spelregels wel in acht worden genomen.

In plaats daarvan wordt de gasten uit landen als Bosnië-Herzegowina, Kroatië, Kazachstan, Kirgizië en Azerbeidzjan op uitnodiging van het ministerie van buitenlandse zaken verteld over de organisatie, het verloop en alle bijbehorende elementen van onze kamerverkiezingen.

,,Er is iets fout gegaan, bevestigt ook begeleidster D. Bergsma, bij Buitenlandse Zaken werkzaam op de afdeling die zich bezighoudt met de OVSE, de internationale organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa. Ze doelt op het programma dat haar groep zou krijgen voorgeschoteld.

De bedoeling was dat gedurende één dagdeel het stemmen met het rode potlood zou worden behandeld en dat een andere gemeente vervolgens zou stilstaan bij het werken met machines. Waar de miscommunicatie is ontstaan kan Bergsma niet zeggen, maar om een uur of drie 's middags wordt duidelijk dat zowel Haarlem als Delft zich volledig op de moderne apparatuur hebben gericht.

Ambtenaar Van der Velde besluit zijn verhaal tóch te doen. Zo eenvoudig is de materie niet, dus een keertje extra toelichten kan geen kwaad. Daarom tovert hij een blauw doosje tevoorschijn om vervolgens te willen zeggen dat dít nu het geheugen is van de stemcomputer. Zover komt Van der Velde echter niet. ,,Dat is het geheugen, reageert alweer een van de aanwezigen.

Van de buitenlandse toehoorders kan in elk geval niet worden gezegd dat ze niet hebben opgelet. ,,Wat kost nu zo'n stemcomputer, wil een waarnemer weten. ,,Achtduizend gulden, luidt het antwoord van Van der Velde. ,,Ah, the same price as in Harlem!

Delft en Haarlem waren niet de enige steden die gisteren werden aangedaan. Ook Utrecht, Rotterdam en Rijswijk kregen een groep op bezoek. (GPD)

Wij