Personal tools

Leeuwarder Courant 13 05 1998

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Nummer 31 profiteert het meest van stemcomputers

DEN HAAG (GPD) - De nummers 31 op de verkiezingslijsten van de grote partijen hebben het goed gedaan 6 mei. Zij behaalden opvallend veel voorkeurstemmen. Meer dan ze, gezien hun bekendheid en stand op de lijst, mochten verwachten.

Oorzaak is de stemmachine, die in ongeveer driekwart van alle gemeenten wordt gebruikt. Die kan slechts dertig namen onder elkaar bevatten, waardoor overige kandidaten daarnaast in een tweede kolom worden geplaatst. Met bovenaan in die kolom de nummer 31. En dat blijkt verwarring in de hand te werken. Nogal wat kiezers blijken op nummer 31 van een lijst te hebben gestemd, in de veronderstelling dat ze de lijsttrekker kozen.

Zo kreeg de nummer 31 van de PvdA (Rob van Gijzel) ruim 7000 voorkeurstemmen, Jan ten Hoopen (31 van het CDA) haalde ruim 12.000, Enric Hessing, de nummer 31 van de VVD een kleine 5000, en ook Marijn de Koning (de 31 van D66) trok met een paar duizend voorkeurstemmen veel meer kiezers dan verwacht.

De Kiesraad erkent het probleem. De kolommen waarin nummer 31 bovenaan staat, zijn bewust lager geplaatst dan de kolommen met de lijsttrekkers. ,,Maar blijkbaar is het voor een aantal mensen toch nog onduidelijk gebleven, aldus een woordvoerder van de Kiesraad.

Ook op de traditionele stembiljetten zijn de grote fracties in verschillende kolommen ingedeeld. Maar hierbij deden zich nooit moeilijkheden voor. Dat blijkt uit de verdeling van de stemmen in Amsterdam en Rotterdam, de enige districten waar alle kiezers nog het rode potlood gebruikten. Daar zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Wij