Personal tools

Mail-BZK-1-1

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Subject: wijvertrouwenstemcomputersniet
Date: Fri, 21 Jul 2006 16:03:42 +0200
From: Mazel, René <Rene.Mazel -at~ minbzk.nl>
To: <rop -at~ gonggri.jp>


Geachte heer Gonggrijp,


Mijn aandacht werd gevestigd op uw website. 

Het ministerie en de Kiesraad nemen uw initiatief zeer serieus, en we
zouden graag met u, of vertegenwoordigers van uw groepering in contact 
komen. Mede naar aanleiding van de aandacht voor e-voting binnen de 
Raad van Europa heeft dit vraagstuk al langer onze belangstelling. 
Graag zouden wij met u een bijeenkomst willen beleggen, waarin we van 
gedachten wisselen over mogelijke maatregelen ter versterking van het 
vertrouwen van kiezers in stemmachines en stemcomputers. 

Mag ik u vragen mij te berichten of en zo ja met wie uit uw groep ik 
een afspraak voor een ontmoeting kan maken?

Met vriendelijke groeten,

René Mazel

 

plv directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

070-426 ****
Wij