Personal tools

Mailinglists

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Hieronder staan de publieke mailinglists waar je je op kunt abonneren.

nieuwsbrief

De nieuwsbrief verschijnt onregelmatig, afhankelijk van de actualiteit (drie keer per maand is op dit moment het gemiddelde). De nieuwsbrief bevat het laatste nieuws van "Wij vertrouwen stemcomputers niet" en de ontwikkelingen rondom stemcomputers in Nederland.

<mailman>aankondigingen*lists.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl|http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/List_aanmelding_klaar</mailman>


discussie

Dit is een open discussielijst. Iedere deelnemer kan mail sturen aan alle andere deelnemers. Hoeveel mailtjes je ontvangt hangt dus af van wat anderen versturen. Het kan zin hebben om deze mails naar een speciale mailbox te filteren. "Wij vertrouwen stemcomputers niet" kan niet garant staan voor het niveau van de gevoerde discussie.

<mailman>discussie*lists.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl|http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/List_aanmelding_klaar</mailman>

(Zie ook de per maand gebundelde archieven van de discussielijst)
Wij