Personal tools

Media-overzicht

From Wij vertrouwen stemcomputers niet


Stemcomputers in de media

<rss max=80>http://news.google.nl/news/feeds?hl=nl&gl=nl&q="elektronisch+stemmen"+OR+stemcomputers+OR+stemmachines&um=1&ie=UTF-8&output=rss</rss>


Dit is een overzicht van berichten die in de Nederlandse media (kranten, tijdschriften, radio, podcasts, tv) verschenen zijn met betrekking tot stemcomputers en aanverwante zaken. Artikelen die naar aanleiding van onze campagne in de buitenlandse pers zijn verschenen, worden gelinkt op onze Engelse of Duitse pers pagina.

2009

Januari - Februari - Maart - April - Mei - Juni - Juli - Augustus - September - Oktober - November - December

2008

Januari - Februari - Maart - April - Mei - Juni - Juli - Augustus - September - Oktober - November - December

2007

Januari - Februari - Maart - April - Mei - Juni - Juli - Augustus - September - Oktober - November - December

2006

Januari - Februari - Maart - April - Mei - Juni - Juli - Augustus - September - Oktober - November - December

1993-2005

1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005

Juni 2010

9 juni 2010 - Nedap is klaar met het onderwerp stemcomputers - FD
Ruben Wegman wil niet met een stemmachine op de foto. Dat geeft maar een scheef beeld van waar Nedap voor staat.
Maar ja, dat rode potlood. Ooit verdwijnt dat. En dan komt de Nedap-stemmachine weer in beeld. 'We zijn er klaar voor', zegt een strijdbare Wegman. 'Opgeven doen we hier niet.'
9 juni 2010 - Test stemcomputers succesvol - Volkskrant
Kiezers op de twee proeflocaties stemden zowel met potlood als op de nieuwe stemcomputer Helmond reageerde tevreden op het experiment en stapt liefst zo snel mogelijk weer over van het rode potlood naar de computer, aldus een woordvoerder. Een echte, volledige uitslag verwacht Helmond niet voor 23.30 uur. Ook producent Nedap zegt dat de proef met de nieuwe stemcomputer is geslaagd. Vooral de stemmers reageerden tevreden, aldus marktgroepleider Matthijs Schippers.
7 juni 2010 - BZK tegen proef met nieuwe stemcomputers - Webwereld
Aanstaande woensdag worden tijdens de verkiezingen weer nieuwe stemcomputers getest. Maar het ministerie van BZK vindt de tests een 'verkeerd signaal' en mogelijk verwarrend voor kiezers.
7 juni 2010 - 'Neem een besluit over de stemcomputers' - Gelderlander
"Neem een besluit over de herinvoering van de stemcomputers." Die smeekbede richt burgemeester Herman Kaiser van Doetinchem richting Binnenlandse Zaken. "Er is niets fraudegevoeliger dan het stemmen met het rode potlood en toch blijft het ministerie volharden in die manier van stemmen."

Mei 2010

27 mei 2010 - Rood potlood of computer - commentaar - ed.nl
Dat stemmen met een rood potlood geen garantie is voor een vlot en ordentelijk verloop van de verkiezingen en het tellen van de stemmen is in maart overduidelijk bewezen. Die ervaring zou reden moeten zijn voor wat meer enthousiasme over een verbeterde stemcomputer. Met de hedendaagse technologie waarmee complexe bedrijfsprocessen worden gestuurd en elektronisch wordt gebankierd, moet het toch ook mogelijk zijn om stemcomputers te ontwikkelen die snel en betrouwbaar hun werk doen. Eventuele tekortkomingen daarvan vallen waarschijnlijk in het niet bij de nadelen van het stemmen met potlood.
27 mei 2010 - Helmond en Renkum stemmen ook met computer - De Pers
Twee stembureaus in Nederland worden tijdens de Tweede Kamerverkiezingen bij wijze van proef ook uitgerust met een nieuwe stemcomputer van fabrikant Nedap. Zie ook: Automatiseringsgids, republic.nl
26 mei 2010 - Helmondse kiezers kunnen ook stemmachine gebruiken - Omroep Brabant
Kiezers in Helmond kunnen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni ook stemmen met de stemmachine. Het gebruik van de computer is een experiment van leverancier Nedap. Het bedrijf wil aantonen dat zijn nieuwe stemmachine controleerbaar en foutloos werkt.
22 mei 2010 - Geheime code maakt elektronisch stemmen controleerbaar - Technisch Weekblad
De Amerikaanse cryptografen Ronald Rivest en David Chaum hebben een verkiezingsprocedure ontworpen die kiezers na de verkiezingen laat controleren of hun stem goed is geteld, terwijl het stemgeheim gewaarborgd blijft.
Rivest’s stemprocedure is recent toegepast bij de verkiezingen in Takoma Park in Maryland. ‘Slechts een heel klein deel van de kiezers maakte van het controlerecht gebruik, omdat die te ingewikkeld lijkt te zijn voor de gewone man’, vertelt Gonggrijp. ‘Daar komt nog bij dat de kiezer de autoriteit moet vertrouwen die de stembiljetten maakt en de codes en biljetnummers beheert. Het voordeel van een stembiljet is nu juist dat hij niet genummerd is en zo een goede garantie vormt voor de anonimiteit van de verkiezingen.’

April 2010

Maart 2010

26 maart 2010 - Gemeenteraadslid terecht veroordeeld om stembusfraude - Volkskrant
Een voormalig gemeenteraadslid in de Brabantse gemeente Landerd is terecht veroordeeld wegens verkiezingsfraude met de stemcomputer in 2006. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag bepaald.
Volgens het gerechtshof in Den Bosch was wettig en overtuigend bewezen dat ‘de verdachte de werking van de stemmachine heeft gemanipuleerd’. Hij gaf de stemcomputer niet vrij op het moment dat een kiezer wilde stemmen, loog vervolgens dat deze wel had gestemd en bracht later de opgespaarde stemmen op zichzelf uit. Zie ook: Telegraaf
26 maart 2010 - Waterschappen zien beveiliger voor notaris aan - Webwereld
Over het “beperkt in gevaar” brengen van het stemgeheim bij de waterschapsverkiezingen is vorig jaar niet goed gecommuniceerd: bij het openen van de kluis was een bewaker, maar geen notaris. Eerder beweerde de Unie van Waterschappen nog dat een notaris toezicht heeft gehouden op het openen van de kluis. Dat zou een logische stap zijn geweest, omdat in de kluis de cryptografische sleutels liggen die het mogelijk maken te achterhalen wie op welke politieke partij heeft gestemd. De kluis had onder geen beding open mogen gaan tijdens het tellen van de stemmen.
Het verslag van het openen van de kluis de dag erop is nog beknopter. Hieruit blijkt niet dat enig toezicht is geweest op wát er nou precies in de kluis is gebeurd. Wel vermeldt de beveiliger dat er tijdens het openen van de kluis een wisseling van de wacht heeft plaatsgevonden.
25 maart 2010 - Waterschappen: stemgeheim beperkt in gevaar - Webwereld
De Unie van Waterschappen vindt dat de Waterschapsverkiezingen in 2008 rechtmatig zijn verlopen. Het stemgeheim was door het openen van een kluis weliswaar in gevaar, maar het is niet geschonden.
Omdat de kans op het in gevaar komen van het stemgeheim bijna nihil is, concludeert UvW dat "er geen sprake is geweest van schending van het stemgeheim". Deze conclusie wordt getrokken ondanks een fundamenteel probleem dat de organisatie zelf aankaart: "het is bijzonder lastig om de feitelijke historie volledig te reproduceren", schrijft Kraaij.
16 maart 2010 - Actiegroep dempt roep om stemcomputer - Webwereld
Actiegroep Wij Vertrouwen Stemcomputers wil met WOB-verzoeken aan alle gemeenten aantonen dat hertellingen geen groot probleem zijn geweest bij de verkiezingen.
Volgens Gonggrijp hebben de onregelmatigheden "niets te maken" met het papieren stemproces. Zo ging de commotie vooral over het voeren van campagne in stembureaus of dat er meerdere mensen in een stemhokje stonden. Die situaties kunnen zich volgens Gonggrijp even goed bij gebruik van stemcomputers voordoen.
15 maart 2010 - De stelling van Rop Gonggrijp: Stemchaos niet te wijten aan herinvoering van rode potlood - NRC Handelsblad
interview met Rop Gonggrijp
Op 3 maart bleek stemmen met potlood geen onverdeeld succes. „Maar de incidenten in Rotterdam hebben niets met de methode van stemmen te maken”, zegt Rop Gonggrijp tegen Frank Vermeulen.
15 maart 2010 - Handmatig tellen na 2011 wellicht voorbij - NRC Handelsblad
Na problemen met het stemmen met potlood en papier bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, is het gebruik van elektronisch tellen van de stemmen niet uit te sluiten. Als dat gebeurt is dat overigens nog niet bij de Kamerverkiezingen van 9 juni, noch bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2011, maar daarna wellicht wel, aldus een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
12 maart 2010 - Van Vliet: Ruim baan voor e-stemmen - Computable
Twee jaar gelden besteedde ik al eens aandacht aan het gebrek aan innovatie in het verkiezingsproces. Onder de titel 'Rode potlood nekt innovatie’ stelde ik het gebrek aan ambitie aan de kaak om wel te komen tot een waterdicht elektronisch stemsysteem. Daarbij refereerde ik aan de tien jaar ervaring die de waterschappen al hadden opgedaan met het stemsysteem RIES. Waarom niet voortbouwen op deze ervaring?
Al die berichten over het feit dat Nederland veel innovatieve ict-ondernemers en ontwerpers telt kunnen wat mij betreft in de prullenbak. Met de privacywetgeving en technologische ontwikkelingen hadden we anno 2010 toch allang een degelijk elektronisch stemsysteem moeten hebben?
12 maart 2010 - Doetinchem wil af van het rode potlood - Gelderlander
De gemeenteraad van Doetinchem wil zo snel mogelijk af van het stemmen met een potlood en wil terug naar een geautomatiseerd stemsysteem. De raad gaf burgemeester Kaiser donderdagavond opdracht zo snel mogelijk actie te ondernemen in de richting van de minister van Binnenlandse Zaken. Ook in Doetinchem werden fouten vastgesteld nadat handmatig moest worden geteld. Tijdens de verkiezingen konden Doetinchemmers, als proef, met het potlood en op een Nedap-computer stemmen.
12 maart 2010 - 'Verbeterde stemcomputer perfect' - Binnenlands Bestuur
Het kabinet moet de Kieswet aanpassen en het ‘papierstemmen’ met de verbeterde stemmachine toestaan. Dit zegt burgemeester Henk Heijman (CDA) van Oost Gelre. ‘Want stemmen met potlood en papier is niet van deze tijd. Sommige mensen willen graag terug naar de tijd van paard en wagen, maar we leven wel in 2010. Er moet zonder angst voor actiegroepen en indachtig de tel-ellende in veel gemeenten volwassen over machinestemmen worden gesproken’, aldus Heijman.
12 maart 2010 - Hertelling in Rotterdam: PvdA nog steeds de grootste - NRC Handelsblad
Ook na de hertelling in Rotterdam blijkt de PvdA de grootste partij in de stad. De sociaal-democraten kregen 64.401 (28,9 procent) van de in totaal 222.842 geldige stemmen die vorige week woensdag werden uitgebracht bij de gemeenteraadsverkiezingen. Leefbaar kwam uit op 63.647 stemmen (28,6 procent). Beide partijen krijgen veertien zetels, evenveel als vorige week op basis van de eerste telling werd vastgesteld.
11 maart 2010 - Hertellen van stemmen - Friesch Dagblad
De uitslag in Rotterdam was voor burgemeesters reden voor een oproep om terug te keren naar de stemcomputer. Dat is een merkwaardige eis. In feite is het alleen in flink Rotterdam misgegaan. Ook in andere gemeenten waren er hertellingen, maar nergens lijkt er zo te zijn gestunteld en gemanipuleerd als in Rotterdam. De incidenten hadden weinig te maken met de stempotlood, maar meer met een slechte organisatie op de stembureaus. De problemen hadden zich ook wel voorgedaan als er nog stemcomputers stonden. Bovendien, de belangrijkste reden dat de stemcomputer werd afgeschaft was dat hertellen vrijwel onmogelijk was. Na afloop was niet na te gaan of de computer een stem op partij X daadwerkelijk als zodanig had geregistreerd. De enige die de code had om dit te achterhalen, was niet het ministerie van Binnenlandse Zaken maar de fabrikant. Een onwenselijke situatie, waar terecht een einde aan is gemaakt.

Dat Nederland daarom weer met het potlood stemt is niet anders. Dat de uitslag langer op zich laat wachten is geen tegenargument. De zorgvuldigheid van de democratie moet niet gaan leiden onder het hijgerige ongeduld van politici en journalisten.

11 maart 2010 - Stemmen op Terschelling worden herteld - de Volkskrant
Op Terschelling worden de stemmen die vorige week woensdag tijdens de gemeenteraadsverkiezing zijn uitgebracht, opnieuw geteld. Dit heeft de gemeenteraad op het eiland besloten om de geruchtenstroom dat er iets mis zou zijn met de telling, te stoppen.
11 maart 2010 - De stemcomputer is niet voor niets afgeschaft - pluspost.nl
Nedap heeft zich tijdens het gevecht met de stichting Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet (Wvscn) laten kennen als onbetrouwbaar en ongeloofwaardig, en als een bedrijf dat de technologische achterlijkheid van zijn eigen product ontkende. Het belang van openbaarheid van het verkiezingsproces werd uit commercieel belang genegeerd.
De werkelijkheid is deze: toen we nog stemcomputers hadden, hadden we veel grotere problemen maar niemand begreep ze. Nu hebben we tenminste een probleem dat iedereen begrijpt. Aan deze discussie kan iedereen deelnemen. Niemand zegt: “Vertrouw ons nu maar.” Dát is het voordeel van het rode potlood.
10 maart 2010 - Goes wil stemcomputer terug - PZC
Volgens burgemeester én hoofd stembureau Dick van der Zaag is stemmen met het rode potloodje en het vervolgens met de hand tellen van de stemmen evenmin een waterdicht systeem. Ook daarmee valt de verkiezingsuitslag te manipuleren. "Angst dat er met stemmachines wordt gefraudeerd? Ik moet erom lachen. We zijn een beetje doorgeschoten. Alles doen we anno 2010 digitaal, alleen stemmen we nog met een potlood."
Ook Paul Colijn van de Goese SGP/ChristenUnie wil zo snel mogelijk weer stemmen per computer, maakte hij deze week in de raad duidelijk tijdens een terugblik op de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens hem zijn er mogelijk fouten gemaakt bij het tellen van stemmen. Computers rekenen wel nauwkeurig. Colijn: "Er zijn verschillende cijfers in omloop. Daartussen zit een ruimte van 103 stemmen. Ik denk dat het op de feitelijke uitslag geen invloed heeft, maar het is wel zorgelijk." Burgemeester Van der Zaag heeft geen weet van verschillende cijferlijsten. "Daarvan is me niets gebleken uit het officiële proces-verbaal."
10 maart 2010 - OM start onderzoek naar Leefbaar; ook PvdA wierf volmachten - Elsevier.nl
Het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam begint een 'oriënterend onderzoek' naar het werven van volmachten door Leefbaar Rotterdam voor de gemeenteraadsverkiezingen. Intussen blijkt dat PvdA precies hetzelfde heeft gedaan.
10 maart 2010 - Leefbaar Rotterdam zette aan tot werven volmachten - Nu.nl
Leefbaar Rotterdam heeft zijn kandidaat-raadsleden aangezet tot het werven van volmachten. De partij deed dat in een uitgebreide mail van raadslid Ronald Buijt. Hierin geeft hij tips en wetenswaardigheden over hoe je aan volmachtstemmen komt. Buijt, geconfronteerd met de mail, zegt geen kwaad in de zin te hebben gehad. Op deze manier hebben wij gewoon onze sympathisanten willen benaderen, aldus Buijt.
10 maart 2010 - Hart voor Hilversum eist hertelling stemmen - De Gooi- en Eemlander
Hart voor Hilversum eist hertelling van alle uitgebrachte stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen vorige week. Het verzoek is inmiddels formeel ingediend bij burgemeester Bakker. HvH heeft grote vraagtekens bij het 'substantiële' verschil tussen de voorlopige en definitieve uitslag, waarbij de nieuwe partij van vier naar drie zetels daalde, ten faveure van de PvdA (van vijf naar zes). HvH is wantrouwig door verhalen over een stapeltje vergeten stemmen, die pas naderhand door stembureaus zijn doorgebeld.
10 maart 2010 - Verkiezingen ook in Haarlem niet vlekkeloos - Haarlems Dagblad
Hoewel grote ongeregeldheden in Haarlem zijn uitgebleven, verliepen de gemeenteraadsverkiezingen ook hier niet geheel vlekkeloos. Burgemeester Schneiders spreekt van 'incidentjes', die samenhangen met het stemmen met het potlood. Hij is ook om die reden voorstander van de terugkeer van de stemcomputer. Zo is op een videoverslag van deze krant over het stembureau in het voormalige VVV-kantoor op het Stationsplein te zien, dat de stembus niet volgens voorschriften is afgesloten.
10 maart 2010 - PVV Den Haag: onderzoek raadsverkiezingen - NOS.nl
De PVV wil een onderzoek naar de gang van zaken rond de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. De partij zegt dat er ook in Den Haag ernstige onregelmatigheden waren in de stembureaus. De PVV baseert zich op beelden die op YouTube staan. Daarop is onder meer te zien dat meerdere mensen tegelijk in een stemhokje staan en dat een kiezer het stembiljet niet zelf in de bus gooit.
9 maart 2010 - Uitslag verkiezingen Helmond - de Weekkrant
De uitslag op partijniveau van de gemeenteraadsverkiezingen in Helmond is na de hertelling bevestigd. Daarmee is het CDA definitief de grootste partij in Helmond met 7 zetels, één minder ten opzichte van de verkiezingen in 2006. De PvdA verliest in Helmond 3 zetels en komt met 6 zetels als tweede grootste uit de stembus.
9 maart 2010 - Potlood en computer zijn het probleem niet - Nederlands Dagblad
In diverse steden is na de verkiezingen van vorige week gevraagd om hertelling, omdat er sprake zou zijn van fraude. Het rode potlood krijgt de schuld, maar de computer had het niet beter gedaan. Het ligt aan iets anders: "We vertrouwen de overheid niet." door Wouter Teeuw
8 maart 2010 - OPROEP: moeten stemmen worden herteld? - De Limburger
In drie van de vijf regiogemeenten Beek, Stein, Schinnen, Sittard-Geleen en Echt-Susteren reppen politieke partijen van onregelmatigheden bij het tellen van de stemmen. In Sittard-Geleen zou de partij Balans zijn benadeeld bij stemlokaal Oos Kaar. Hetzelfde zou in Stein aan de hand zijn, waar het CDA bij stembureau Moutheuvel stemmen zegt te missen. En in Susteren, zo verklaren de Democraten Echt-Susteren, zou een soortgelijke kwestie spelen bij stembureau het Patronaat.
8 (?) maart 2010 - Volledige hertelling stemmen verkiezingen - Gemeente Helmond
Het hoofd- en centraal stembureau van Helmond heeft vanochtend besloten om over te gaan tot een volledige hertelling van de stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Helmond. Bij een controle bij een stembureau zijn meerdere afwijkingen aan het licht gekomen. Omdat het hoofd- en centraal stembureau geen enkele discussie wil over de uitslag van de verkiezingen voor de leden van de Helmondse gemeenteraad, heeft zij besloten om tot een volledige hertelling over te gaan.
6 maart 2010 - Hertelling in Rotterdamse wijk: 18(!) van de 21 stembussen fout geteld - Dagelijkse Standaard
Zoals gisteren al gemeld in een update: in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek (waar eerder twee lege stembussen werden gevonden) zijn de stemmen voor de deelgemeente-verkiezingen opnieuw geteld. De uitkomst is inmiddels bekend: slechts 3 van de 21 stembussen zijn correct geteld; liefst 151 stemmen waren oorspronkelijk niet meegeteld. En u raadt het al: het betreft vooral stemmen op Leefbaar Rotterdam.
6 maart 2010 - Neder-Betuwe klaar met hertellen - de Gelderlander
De hertelling donderdagochtend van stemmen uitgebracht op twee bureaus in Neder-Betuwe waarvan de aantallen niet klopten, lijdt niet tot een andere zetelverdeling. De uitslag is nu definitief.
6 maart 2010 - Gemeenteraadsverkiezingen Katwijk (Hertelling?) - Kattuk.nl
Update 9: Verzoek PvdA hertelling afgewezen, dinsdag definitief besluit hertelling door oude gemeenteraad. Het hoofdstembureau van de Gemeente Katwijk heeft het verzoek van de PvdA om een hertelling van de stemmen afgewezen. Na rijp beraad kwam men tot de conclusie dat er, ondanks dat onregelmatigheden waren bij de presentatie van de voorlopige uitslag, er geen reden is om aan te nemen dat de definitieve uitslag niet correct zou zijn.
6 maart 2010 - Terugblik parallel stemmen - Gelre FM
ACHTERHOEK- Het experiment van de gemeenten Doetinchem en Oost Gelre om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart ook een ‘verbeterde stemcomputer’ in te zetten, is succesvol verlopen. De burgemeesters van beide gemeenten zetten hun lobby onverminderd voort om het verbeterd papier stemmen officieel ingevoerd te krijgen.
6 maart 2010 - Ministerie: geen herinvoering stemcomputers - NOS
Het opnieuw invoeren van stemcomputers is niet aan de orde. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken tegen persbureau ANP in een reactie op een oproep van de voorzitter van het genootschap van burgemeesters.
Maar "een van de grote bezwaren tegen de stemmachines was juist dat het niet mogelijk was om stemmen opnieuw te tellen als er twijfel was over de uitslag", zegt de woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken. "De argumenten waarmee we de stemcomputers hebben afgeschaft, gelden nog steeds." Dat het tellen van de papieren stembiljetten wat meer handelingen vereist "is een consequentie waar wij mee kunnen leven", aldus de woordvoerder.
6 maart 2010 - 'Rood potlood niet ter discussie' - nu.nl
Het ministerie van Binnenlandse Zaken ziet geen heil in het herinvoeren van stemcomputers na de commotie rond de hertellingen in verscheidene gemeenten.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken verwerpt het idee van de burgemeesters echter. De argumenten waarmee we de stemcomputers hebben afgeschaft, gelden nog steeds, stelt een zegsvrouw. Ze zijn niet transparant en controleerbaar genoeg. Dat is de afgelopen twee jaar nog niet veranderd.
5 maart 2010 - Ook bij hertelling is fouten maken menselijk - NRC
De gemeente Rotterdam heeft eergisteren een twijfelachtige primeur op haar naam geschreven. Sinds 1848, toen met een nieuwe Grondwet het nu nog bestaande Nederlandse staatsbestel werd ingericht, is het nooit voorgekomen dat een stembureau werd gesloten en het voltallige bestuur van het bureau moest worden vervangen.
Directeur Nel van Dijk van het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP), een niet-partijgebonden organisatie die politieke participatie wil bevorderen, zegt dat onregelmatigheden in het stemlokaal geen nieuw fenomeen zijn. „Ook toen er met stemcomputers werd gestemd, en in de tijd daarvoor, gebeurde het geregeld dat er diverse mensen tegelijk in het stemhokje stonden. Dat was en is onregelmatig, waarmee ik overigens niet wil zeggen dat de verkiezingen hierdoor ongeldig zouden zijn. Daar is wel wat meer voor nodig.”
Het is zaak dat een goede stemcomputer gauw het rode potlood vervangt, vindt Van Dijk. „Want ook bij een hertelling kan het weer fout gaan.”
5 maart 2010 - Burgemeester Groningen niet blij met potlood - nu.nl
De stemcomputer is beter, betrouwbaarder en sneller dan het rode potlood. Dat zegt burgemeester Peter Rehwinkel van Groningen. "Natuurlijk moet je je altijd afvragen of stemmen per computer veilig is, maar ik vraag mij af of we niet van de regen in de drup zijn beland nu we het potlood hebben teruggehaald. Nu zit iedereen tot diep in de nacht stemmen te hertellen: wat een gerommel. Stemmen per computer is zeker betrouwbaarder, aldus Rehwinkel.
5 maart 2010 - Zeewolde Verkiezingsstress door hertelling - Omroep Flevoland
In Zeewolde duurde het op de verkiezingsavond erg lang voordat de gemeente met een voorlopige verkiezingsuitslag kon komen. Als laatste van alle Flevolandse gemeenten waren de 9.069 stemmen pas geteld. Ook het opkomstcijfer bleef lange tijd onduidelijk.
5 maart 2010 - Stembuswaarnemer niet welkom in Tilburg Binnenlands Bestuur
Stembureaus zijn vaak niet- of enkel moeilijk toegankelijk voor waarnemers die bij het tellen van de stemmen aanwezig willen zijn. Vaak zijn de stembureaus ten tijde van het tellen van de stemmen fysiek afgesloten en dus niet openbaar, zoals de kieswet voorschrijft. Een enkele keer wordt een waarnemer überhaupt niet toegelaten. Dit blijkt uit onderzoek van studenten Journalistiek uit Tilburg naar het stemmentellen in die gemeente. Zie ook: NOS
5 maart 2010 - Eindelijk uitslag verkiezingen Maastricht - De Limburger
In het Maastrichtse stadhuis werd vrijdagochtend driftig overlegd over een mogelijke hertelling van stemmen. Burgemeester Jan Mans had daar donderdagavond toe besloten, maar de Kiesraad zei dat de hertelling niet nodig was. Als compromis werd de invoer in de computer overgedaan. Dat was bij twee stembureaus fout gebeurd.
5 maart 2010 - Hertelling Lelystad was nodig na 'paar foutjes' de Stentor
Geen twijfel mogelijk. Het hertellen van de stemmen is goed en zorgvuldig gebeurd, zegt woordvoerder Huib Marree van de gemeente Lelystad. De VVD is echt de grootste van Lelystad. Achttien stemmen verschil met de nummer twee, de PvdA. Dat er in de verkiezingsnacht nog sprake was van een enkele stem verschil komt doordat de informatie van die avond was gebaseerd op telefonische informatie van de diverse stembureaus. "Dan is er nu eenmaal kans op foutjes."
5 maart 2010 - Toch hertelling stemmen in Druten - TussenMaasenWaal.nl
De gemente Druten begint vandaag toch met een hertelling van de stembiljetten. Gisteren wilde de burgemeester van Druten niet hertellen, maar na een nachtje slapen is hij blijkbaar tot andere gedachten gekomen. Vrijdagochtend werd gestart met het hertellen van de bijna achtduizend stembiljetten van de gemeenteraadsverkiezingen. Ofschoon er volgens burgemeester Lucien van Riswijk geen formele noodzaak was, omdat er geen onregelmatigheden werden vermoed, wilde hij toch volledige duidelijkheid. De verliezer van de restzetel die nu naar het CDA ging, de lokale partij Welzijn Druten, had gevraagd om de hertelling.
5 maart 2010 - Hertelling in Capelle aan den IJssel - Trouw
In Capelle aan den IJssel worden de stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw geteld. Dit besluit is genomen nadat de PvdA vrijdag bezwaar maakte tegen de definitieve uitslag. De definitieve uitslag in de gemeente waar premier Jan Peter Balkenende woont wijkt namelijk af van de voorlopige die op 3 maart bekend werd gemaakt.
5 maart 2010 - Toch derde zetel voor SGP Capelle a/d IJssel - Reformatorisch Dagblad
De SGP in Capelle aan den IJssel krijgt definitief 3 zetels. Dat maakte SGP-lijsttrekker A. Weggeman vrijdagavond laat bekend. De derde plaats wordt ingenomen door M. W. van Buuren (29). De stemmen waren opnieuw geteld na een bezwaar van de PvdA. Door een administratieve fout bleken 80 stemmen over het hoofd te zijn gezien. De PvdA dacht in eerste instantie door de hertelling op 6 zetels uit te komen. Dat worden er nu 5.
5 maart 2010 - VVD legt zich neer bij uitslag Amsterdam Zuidoost - Trouw
De VVD in Amsterdam Zuidoost vraagt toch niet om een nieuwe gang naar de stembus in het stadsdeel. VVD-lijstduwer Eric van der Burg stond aanvankelijk niet op de stembiljetten, maar het stadsdeel leverde in de loop van de verkiezingsdag aan alle 62 stembureaus in Zuidoost nieuwe biljetten, waarop de lijsttrekker voor de gemeenteraad wel stond vermeld.
5 maart 2010 - Burgemeesters willen stemcomputer terug - Trouw.nl
De Nederlandse burgemeesters hebben laten weten zo snel mogelijk af te willen van het stemmen met een rood potlood. Zij pleiten ervoor zo snel mogelijk weer stemcomputers in te voeren bij verkiezingen.
4 maart 2010 - Burgers Lopik eisen hertellingen - RTV Utrecht
Lopik gaat morgen waarschijnlijk alle stemmen hertellen.Aanleiding is een fout bij het verwerken van de uitslagen in de computer.De PvdA zakte na het herstellen van de fout van drie naar twee zetel. Er zijn twee verzoeken bij de gemeente binnengekomen van kiezers die bezwaar maken tegen de verdeling van de laatste zetels,omdat ChristenUnie en SGP een lijstverbinding zijn aangegaan. Het centraal stembureau in Lopik buigt zich vrijdagochtend over de verzoeken. De gemeente verwacht dat aansluitend de hertelling begint.
4 maart 2010 - Hertelling stemmen Geldrop-Mierlo - Algemeen Dagblad
In de Brabantse gemeente Geldrop-Mierlo worden donderdag alle stemmen die zijn uitgebracht bij de gemeenteraadsverkiezingen, opnieuw geteld. Aanleiding daarvoor zijn kleine verschillen die donderdagochtend bij de controle van zes stembureaus werden ontdekt. Omdat die kleine verschillen, gezien de geringe afstand tussen de partijen, in de eindtelling van belang kunnen zijn, worden alle stemmen van de twintig stembureaus volgens de gemeente herteld.
4 maart 2010 - 'Daar was de stemcomputer voor' - nu.nl
Nu komt aan het licht waarom destijds werd gedacht dat stemcomputers de oplossing waren, aldus Matthijs Schippers van de marktgroep verkiezingen van de Nederlandsche Apparatenfabriek (Nedap) in Groenlo donderdag.
Van enig leedvermaak in Groenlo is geen sprake, verzekert Schippers. Maar wij zien wel met lede ogen aan dat wat in veertig jaar is opgebouwd door gemeenten en Nedap zo snel verloren gaat. Nedap zit niet bij de pakken neer. Wij beschouwen de huidige gang van zaken als een ontwikkeling die we moeten doormaken op weg naar het gebruik van een nieuwe generatie stemcomputers.
3 maart 2010 - Nijmeegse hoogleraar: raadsverkiezingen ongeldig - de Gelderlander
De verkiezingen in de meeste, zo niet alle Nederlandse gemeenten moeten ongeldig worden verklaard. Dat stelt de Nijmeegse hoogleraar politieke theorie Marcel Wissenburg. Volgens Wissenburg zijn woensdag op veel plaatsen stemhokjes gebruikt die het stemgeheim niet waarborgen. Daarmee zou de Kieswet zijn geschonden.
3 maart 2010 - 'Privacy in stemhokjes niet gewaarborgd' - nu.nl
In alle stemlokalen in Nijmegen, en mogelijk ook elders in het land, wordt de Kieswet geschonden. De stemhokjes zijn namelijk niet dusdanig ingericht dat het stemgeheim is gewaarborgd. Door het ontbreken van gordijnen kan niet worden uitgesloten dat mensen tijdens het stemmen worden bespied.
Met de stemcomputer was stemmen volgens Wissenburg veiliger, en bovendien sneller. Maar met het ophangen van gordijnen waarmee de stemhokjes kunnen worden afgesloten, zou hij ook al tevreden zijn. Het belangrijkste is dat stemmen vrij en veilig is, aldus de hoogleraar
3 maart 2010 - Verdwaalde stembiljetten in Zevenaar Nieuws.nl
In het Gelderse Zevenaar zijn abusievelijk zo'n vierhonderd stembiljetten uit Wageningen in de stemhokjes terechtgekomen. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente woensdagavond. De verkeerde biljetten bleken in twee stembureaus te liggen, maar werden al vroeg in de ochtend opgemerkt. Of er ongeldige stemmen zijn uitgebracht, is nog onduidelijk. Dat wordt pas duidelijk bij het tellen van de stemmen.
3 maart 2010 - Problemen met stembussen WebRegio.nl
PURMEREND - Grote verbazing bij de stemmers woensdagochtend in Weidevenne bij stemlocatie De Marimba en bij de stemlocatie bij De Brede School in Purmerend. Overal in ons land kon er vanaf 7.30 uur gestemd worden, behalve hier, zo meldt een bezoeker aan WebRegio. Een aanwezige medewerker gaf aan de stemgerechtigden aan dat er nog niet gestemd kon worden, omdat de stembussen niet op slot zaten.
3 maart 2010 - Uitslag verkiezingen 3 maart - geldrop-mierlo.nl
Alle stembiljetten die gisteren in de gemeente Geldrop-Mierlo zijn uitgebracht zijn vandaag opnieuw geteld. Dit gebeurde omdat er op 6 stembureaus verschillen waren in de tellingen. Uit voorzorg werd besloten alle stembureaus te hertellen, mede omdat de verschillen tussen sommige fracties heel klein waren en er maar liefst 6 restzetels te verdelen zijn. Na deze hertellingen zijn de fouten opgespoord en blijkt dat de volgorde in de grootte van de partijen ongewijzigd is.
3 maart 2010 - Actievoerders tegen stemmachine in Doetinchem - de Gelderlander
Op het stadhuis in Doetinchem heeft een aantal mensen woensdag actie gevoerd tegen het gebruik van de stemmachine. De machine kon daardoor een uur niet worden gebruikt, aldus de Doetinchemse burgemeester Herman Kaiser. Ze zouden op 'hinderlijke wijze' mensen die gestemd hadden, hebben ondervraagd. In zowel Doetinchem als Groenlo werd vandaag een 'schaduwverkiezing' gehouden met een verbeterde stemmachine van Nedap. De uitslag is niet officieel.
3 maart 2010 - Veenendaal kiest nieuwe gemeenteraad - veenendaalsekrant.nl
Regelmatig stonden er rijen mensen voor de tafel om een stem uit te mogen brengen, wat mede een gevolg is van het feit dat ook bij machtigingen de identiteit gecontroleerd moet worden. Opvallend was dat op dit stembureau meer dan 7 procent van het aantal kiezers terug gestuurd moest worden omdat men geen identiteitsbewijs of een verlopen identiteitsbewijs bij zich had. Vooral ouderen die geen rijbewijs of paspoort meer hebben, bleken niet meer over een geldig identiteitsbewijs te beschikken.
3 maart 2010 - Burgemeester Henk Heijman van Oost Gelre stemt twee keer - Gelderlander
Heijman deed dat om aandacht te vragen voor het probleem dat sinds de vorige Tweede-Kamerverkiezingen weer met het rode potlood moet worden gestemd, omdat de stemmachines volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken niet betrouwbaar zijn. Heijman wil met de proef van het stemmen met zowel het rode potlood als de verbeterde stemmachine voor papierstemmen aantonen dat het stemmen snel en ook veilig kan. Volgens Heijman en burgemeester Herman Kaiser van Doetinchem (waar ook op één stembureau aan de stemmers werd gevraagd om de stem nogmaals op de Nedap-machine uit te brengen) heeft de Groenlose apparatenfabriek met de machine het stemmen weer transparant gemaakt. Het apparaat drukt de stem af op een briefje. Het briefje wordt vervolgens in een envelop met een venster gedaan waardoor alleen een streepjescode zichtbaar is. Zie ook: AD
3 maart 2010 - Eens zal het lukken met de nieuwe stemcomputer - Volkskrant
Ongeveer de helft van de stemmers (445) stemden twee keer, eerst met het rode potlood, daarna met de computer. Het nieuw stemmen is letterlijk transparant. De kiezer toetst zijn kandidaat in de computer en krijgt daarvan een kopietje in handen. Maar pas als hij deze in een envelopje doet en in de doorzichtige stembus deponeert, wordt zijn stem geteld. Dat is het grote verschil met de vorige computer, waarvan alleen de minister en TNO wisten hoe hij werkte, zegt Matthijs Schippers van Nedap.
3 maart 2010 - Toch elektronisch stemmen in Achterhoek - Telegraaf
In twee stembureaus in Groenlo en Doetinchem kan de kiezer woensdag toch elektronisch stemmen. Nadat met het rode potlood een keus is gemaakt, kan de kiezer deelnemen aan een 'schaduwverkiezing' met een nieuwe stemcomputer van Nedap. Dit Groenlose bedrijf verzorgde tot voor kort bij zo'n 90 procent van de gemeenten het elektronisch stemmen.
De Achterhoek kreeg van het ministerie van Binnenlandse Zaken geen toestemming om woensdag bij wijze van proef officieel te mogen stemmen met de nieuwe computers. 'Het is ons een volstrekt raadsel waarom het ministerie de boot afhoudt,' aldus burgemeester Herman Kaiser van Doetinchem, die tevens regiovoorzitter is. 'Het antwoord is simpel,' reageerde een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken: 'Omdat het wettelijk niet kan. Wij hebben besloten weer met het rode potlood te gaan stemmen, omdat de betrouwbaarheid van stemcomputers niet kan worden gegarandeerd,' aldus de woordvoerder.
3 maart 2010 - Gemeenten eisen herinvoering van stemcomputers - Webwereld
“Tja dat kunnen ze wel vinden, maar aan het afschaffen van de stemcomputers zit wel een geschiedenis vast”, vertelt een voorlichter van Binnenlandse Zaken. “Er is onderzoek gedaan en de beslissing is wel ergens op gebaseerd.” Hij zegt eventuele acties van burgemeesters met interesse tegemoet te zien. Nedap, dat zich eerder neerlegde bij de ban op stemcomputers, komt nu met een naar eigen zeggen sterk verbeterde stemcomputer.
Een medewerker van Nedap stelt dat met de kennis van nu er inderdaad wat schortte aan de oude stemcomputers. De nieuwe apparaten zijn volgens het bedrijf betrouwbaar en zorgen wel voor controleerbare verkiezingen.
Op de vraag wie nu voor de proef betaalt en hoeveel goedkoper de verkiezingen kunnen worden, volgt geen antwoord. Ook blijft onduidelijk hoe de gemeenten denken het ministerie te overtuigen van de noodzaak om weer opnieuw stemcomputers aan te schaffen.
3 maart 2010 - Nedap introduceert nieuwe stemmachine - FD
Maakt Nedap überhaupt nog stemmachines?
'We maken ze uitsluitend op bestelling. Op dit moment zijn er geen orders, dus produceren we geen stemmachines. We hebben wel een nieuwe machine ontwikkeld die vandaag in Groenlo en Doetinchem wordt getest in schaduwverkiezingen. We hebben afspraken daarover gemaakt met de burgemeesters. Eerder deden we onze eigen ondernemingsraadverkiezingen op de machines. Dat ging goed.'
Kon u de wegvallende omzet niet opvangen met meer export?
'Wat er op je thuismarkt gebeurt, werkt als een katalysator op de andere afzetmarkten. In het buitenland vroegen ze steeds: hoe zit dat in Nederland, waarom wil uw overheid deze machines niet? Dan is exporteren rijden met de handrem erop.
3 maart 2010 - Komt de stemcomputer nog terug? - EenVandaag
Toch is het elektronische stemmen niet helemaal uit beeld verdwenen. Vandaag mag er in Groenlo en in Doetinchem naast het rode potlood bij wijze van test ook worden gestemd met een nieuwe stemkast. Wordt dit de nieuwe stemkast van de toekomst en is het stemgeheim meer gewaarborgd?
2 maart 2010 - Toch elektronisch stemmen bij verkiezingen - nu.nl
Inwoners van Groenlo en Doetinchem kunnen woensdag toch elektronisch stemmen. Het gaat weliswaar om een 'schaduwverkiezing', maar als het aan het Groenlose bedrijf Nedap ligt blijft het daar niet bij. Zie ook: RTL
1 maart 2010 - Potlood is veiliger dan stemcomputer - ND.nl
Het potlood is ook niet veilig, meldde deze krant maandag. Maar het is in ieder geval veiliger dan een stemcomputer. Niemand heeft beweerd dat het potlood veilig is. De commissies-Hermans en Korthals Altes zijn alleen tot de conclusie gekomen dat stemmen met het rode potlood betrouwbaarder was en beter te controleren dan stemmen met stemcomputers (zoals die op dat moment gebruikt werden). Uiteraard kunnen bij het stemmen met potlood fouten gemaakt worden. Het voordeel is echter dat tellers niet alleen werken, maar elkaar kunnen controleren en bij twijfel kunnen consulteren. Critici mogen dan wel beweren dat ongeldige stemmen soms toch worden meegeteld, maar voorbeelden ontbreken en als het waar is dat een stem het verschil kan maken tussen wel of niet in de gemeenteraad, zoals de heer De Groof in de krant van maandag stelt, dan lijkt mij dat bij zulke kleine verschillen een hertelling altijd op zijn plaats zal zijn, en in elk geval mogelijk is. Als een stemcomputer met zo'n uitslag komt, is hertelling niet mogelijk.
1 maart 2010 - Rode potlood uit de kast voor verkiezing - RTV Noord
Bij de verkiezingen voor de gemeenteraad op woensdag 3 maart wordt, evenals bij de Europese verkiezingen vorig jaar, gebruik gemaakt van het rode potlood. De regering heeft dat in 2008 besloten, nadat er een storm van kritiek los was gebarsten op het gebruik van de stemcomputer, die onbetrouwbaar zou zijn. Voorlopig worden de computers niet vervangen en is beslist dat het ouderwetse potlood vanaf vorig jaar weer gebruikt wordt bij verkiezingen.
1 maart 2010 - Voorbereiding verkiezingen in volle gang - RTV Noord
Stemmen moet weer met het rode potlood, de stemcomputers behoren voorlopig weer tot het verleden. De stemcomputers waren makkelijk te manipuleren. Een uitgebrachte stem kon achteraf niet meer te gecontroleerd worden en het apparaat kon worden 'afgeluisterd'. Ook bleef er bij het gebruik van de computer geen papieren versie van de uitgebrachte stemmen in het stemlokaal achter waardoor handmatig controleren, om bijvoorbeeld fraude aan te tonen, onmogelijk was. Deze stap 'terug in de tijd' zorgt wel voor extra werk; in plaats van één stemcomputer per lokaal moeten er nu drie stemhokjes én potloden komen.
1 maart 2010 - Stemhulp is 'terug naar jaren zestig' - Gelderlander
"Het werkt, maar het is wel iets van de jaren zestig of zeventig", zegt de blinde Oosterbeker Jeroen Zwart over de stemhulp voor blinden en slechtzienden die maandag werd uitgeprobeerd in Het Schild in Wolfheze. De pratende stemcomputer voldeed volgens hem veel beter. "Die geef ik een 9,5, deze stemhulp krijgt van mij een 5,5."
1 maart 2010 - Stemmen op papier ook niet waterdicht ND.nl
Het bannen van de stemcomputer maakt het stemmen niet per se veiliger. Door het handmatig tellen van stemmen lopen potentiële raadsleden woensdag het risico onterecht hun zetel mis te lopen. Volgens critici worden ongeldige stemmen soms toch meegeteld en kunnen tellers zich makkelijk vergissen. ,,Eén stem kan het verschil maken tussen wel of niet een plaats in de gemeenteraad, aldus Henri de Groof, organisator van de verkiezingen in Horst aan de Maas, waar al in november verkiezingen werden gehouden vanwege de gemeentelijke herindeling.
1 maart 2010 - Het laatste stempotlood is klaar - Omroep Brabant
Het laatste rode potlood rolde op maandag in Bergen op Zoom van de band. Met de bekende rode potloden wordt op 3 maart gestemd tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.
1 maart 2010 - Potlood is niet veiliger - BN De Stem
Het bannen van de stemcomputer maakt het stemmen niet per se veiliger. Volgens critici worden ongeldige stemmen soms toch meegeteld en kunnen tellers zich makkelijk vergissen.
Sinds 2008 is het verplicht om met een rood potlood of pen te stemmen. Dit omdat was gebleken dat stemmachines onbetrouwbaar waren en hiermee makkelijk kon worden gefraudeerd.
Punt van discussie is ook dat de wet geen eisen stelt aan de politieke onafhankelijkheid van de stemmentellers en toezichthouders. Een wethouder of partijlid mag dus zitting nemen in een stemcommissie als de burgemeester hiervoor goedkeuring geeft.
1 maart 2010 - Stemmen met potlood niet waterdicht - BN De Stem
Het grote probleem is dat aan een stemcomputer twee tegenstrijdige eisen worden gesteld, meent Rop Gonggrijp, oprichter van Wij vertrouwen stemcomputers niet. Zo moet het apparaat 'open' zijn omdat we alles moeten kunnen controleren, terwijl tegelijkertijd het apparaat afgesloten moet zijn, omdat een stem geheim is. Er bestaat volgens hem geen enkele machine die aan deze eisen kan voldoen. "Alleen zeurende ambtenaren klagen dat ze wat langer moeten overwerken en Nedap, de maker van de stemmachine, is ongelukkig."
Wat Nel van Dijk, directeur van het Instituut voor Publiek en Politiek, betreft hadden we deze verkiezingen allemaal met een stemcomputer gestemd. We moeten de kritiek op de apparaten serieus nemen, maar vooral niet doen alsof het stemmen met het potlood en papier wél volledig waterdicht is. "Nog steeds is niet te controleren hoe een gemachtigde stemmer aan de machtiging komt. En je weet nooit zeker of degene die voor jou stemt, wel stemt op de politicus die jij wilt."


Februari 2010

28 februari 2010 - Barneveldse raadsleden tellen stemmen uitbarneveld.nl
Gemeenteraadsleden en wethouders zitten woensdag 3 maart massaal in de stemlokalen. Zij zitten daar, om stemmen te controleren en te tellen. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Ook in de gemeente Barneveld schijnt dit het geval te zijn. RTL Nieuws beweert dat er tijdens de verkiezingen op 3 maart in de verschillende stemlokalen in onze gemeente 12 raadsleden actief zullen zijn. Het is onbekend om welke raadsleden het gaat. Wel is bekend, dat deze raadsleden naast het controleren van stemmen, ook zullen helpen bij het tellen van de stemmen.
28 februari 2010 - Raadsleden tellen ook in Leidschendam-Voorburg midvliet.com
Ook in Leidschendam-Voorburg tellen gemeenteraadsleden stemmen. RTL nieuws deed onderzoek naar het tellen van raadsleden en volgens de tabel van RTL Nieuws zouden er 6 raadsleden meetellen. Het kan fraude in de hand werken ze hebben tenslotte een aardig belang bij de uitslag. Het gaat immers om hun (bij)baan.
27 februari 2010 - 'Veel raadsleden tellen stemmen' nu.nl
In 80 procent van alle Nederlandse gemeenten tellen (kandidaat)gemeenteraadsleden en wethouders stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuws waarover het programma zaterdag berichtte. De Kiesraad heeft gemeenten geadviseerd om zeer terughoudend te zijn met het benoemen van lokale politici als leden van het stembureau, omdat de schijn van belangenverstrengeling dan op de loer ligt. Zie ook: 6fm
24 februari 2010 - Nedap test nieuw type stemcomputer Omroep Gelderland
Apparatenfabriek Nedap in Groenlo gaat volgende week een praktijkproef doen met een nieuw type stemcomputer. Wie in Groenlo of Doetinchem stemt, mag eerst stemmen met het rode potlood en daarna met de nieuwe computer. Nedap beweert dat het systeem veiliger is dan de stemcomputers die jaren gebruikt zijn. Die zijn door de overheid afgekeurd, nadat deskundigen hadden aangetoond dat ze slecht beveiligd waren en makkelijk te manipuleren.
19 februari 2010 - Stemmen met rode potlood is duur Tubantia
GROENLO - Stemmen met het rode potlood is flink duurder dan met de stemcomputer. Enschede is bijvoorbeeld structureel 80.000 euro per verkiezing meer kwijt en heeft eenmalig voor 67.000 moeten investeren in aanschaf van stemhokjes en stembussen. Nederland stemt op 3 maart bij de gemeenteraadsverkiezingen weer met het rode potlood, omdat stemcomputers fraudegevoelig zouden zijn. Lees onze bijlage De Ondernemer van zaterdag voor een verhaal over Nedap, voorheen de grootste leverancier van stemcomputers.
10 februari 2010 - België stemt volgend jaar mogelijk weer met potlood Tweakers.net
De huidige, verouderde Belgische stemcomputers hadden al in 2006 moeten worden vervangen, maar dat is nog niet gebeurd. Bij de Belgische verkiezingen van 2011 en 2012 moet daarom mogelijk weer met het rode potlood worden gestemd.

December 2009

3 december 2009 - Proces verbaal Waterschappen rammelt - Webwereld
Het proces verbaal van de waterschapsverkiezingen 2008 blijkt niet te kloppen. Ook wordt de aanwezigheid van een notaris en het bestaan van procedures voor softwarewijzingen betwijfeld. Die conclusie valt te trekken op basis van nader onderzoek naar het proces verbaal rond de gang van zaken verkiezingen, dat eerder deze week online kwam.
De Unie verklaarde eerder deze week dat bij het openen van de kluis en het aanpassen van de software een notaris aanwezig is geweest. Maar de organisatie weigert de naam van de notaris of een afschrift van het verslag te geven. Webwereld sprak met veel betrokkenen en analyseerde het verslag. Desgevraagd bevestigt de woordvoerder van de Unie van Waterschappen dat het document niet alleen logboek en verslag is, maar ook het proces verbaal is. In het proces verbaal wordt nergens vermeld dat een notaris bij het proces aanwezig was. Wel staat vermeld dat het bedrijf Collis een verslag heeft geschreven, maar dat bedrijf laat weten géén notarissen in dienst te hebben. Verder beroept het bedrijf zich op een geheimhoudingsverplichting en wil verder niet reageren. De Unie van Waterschappen gaan hier verder ook niet op in.
2 december 2009 - Twijfel over aanpak waterschapsverkiezingen - Trouw
De Kamer wil vaart maken. Zeker na de zware kritiek dat het stemgeheim van de drie miljoen kiezers die een jaar geleden hun stem uitbrachten, onvoldoende was gewaarborgd. De opkomst bleef toch al steken op 24 procent. CDA-Kamerlid Ad Koppejan had het smalend over het „schrikbarend hoge” percentage ongeldige stemmen (10 procent), en over „talloze knulligheden”. „Antireclame voor de waterschappen”, sneerde VVD-collega Helma Nepperus. Voor de SP en GroenLinks blijkt eens te meer dat de waterschappen beter kunnen verdwijnen. Staatssecretaris Tineke Huizinga (Verkeer en Waterstaat) wil onderzoek afwachten van de waterschappen naar de kritiek van de stichting Wij vertrouwen stemcomputers niet. Dat viel slecht bij nagenoeg alle fracties. De bewindsvrouw zou volgens de SP weglopen voor haar verantwoordelijkheid „De slager die zijn eigen vlees keurt”, stelde Koppejan. De organisatie van de verkiezingen lag in handen van de waterschappen.
1 december 2009 - Kamer diskwalificeert Waterschappen - Webwereld
Een Kamermeerderheid wil niet meer hebben dat de Waterschappen verkiezingen organiseren. Ook moet er onderzoek naar de laatste verkiezingen komen. Volgens het ministerie is dat niet nodig.
'Vreemd genoeg blijkt uit niets dat er daadwerkelijk procedures zijn om tijdens de verkiezingen kluizen met encryptiesleutels te openen of software voor de stemmentelling aan te passen. Zowel de Unie van Waterschappen als het Ministerie van Verkeer en Waterstaat komen niet met een antwoord op de vraag waar deze regels dan wel te vinden zijn. Doordat dit schimmig blijft, is er niet te controleren op het correct volgen van de regels. Evenmin is helder of die regels er überhaubt zijn.'

November 2009

30 november 2009 - Chaos troef bij waterschapsverkiezingen - BN De Stem
Bij de waterschapsverkiezingen die precies een jaar geleden gehouden werden, blijkt veel fout te zijn gegaan. Zo liepen stemcomputers vast en moest er ingebroken worden op het digitale veiligheidssysteem om de boel weer aan de praat te krijgen. Dat zegt de stichting 'Wijvertrouwenstemcomputersniet' op basis van een verslag van het Waterschapshuis, de organisaties die namens de Unie van Waterschappen de verkiezingen organiseerde. De stichting heeft het verslag opgevraagd met behulp van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Uit de gegevens concludeert de stichting dat het stemgeheim van miljoenen Nederlanders die per post hun stem uitbrachten, onvoldoende was gewaarborgd. Voorzitter Sybe Schaap van de Unie van Waterschappen ontkent dat laatste. "Er zijn problemen geweest met de stemcomputers, dat is waar. Maar de sleutel waarmee te achterhalen was wat iemand had gestemd, is niet aangeraakt."
30 november 2009 - Stemcomputer blijkt opnieuw ‘niet veilig’ - Volkskrant
'De drie miljoen Nederlanders die een jaar geleden bij de waterschapsverkiezingen hun stem uitbrachten per post, zijn niet zeker van hun anonimiteit. De kluis waarin de computer ‘veilig’ was opgeborgen, is tijdens de verkiezingen geopend omdat de computer crashte. Het stemgeheim is daardoor onvoldoende gewaarborgd.'
30 november 2009 - 'Waterschapsstemmen per post niet waterdicht' - Volkskrant
'De stichting spande in oktober 2008 een kort geding aan omdat de persoonlijke gegevens van iedereen die per post stemde, via het stembiljet te achterhalen zouden zijn. De rechter gaf de stichting toen ongelijk en de verkiezingen konden doorgaan. Uit de documenten blijkt volgens Wijvertrouwenstemcomputersniet dat de Waterschappen al tijdens de verkiezingen op de hoogte waren van het feit dat de informatie op een stembiljet aan de kiezer te linken is. Dit is in strijd met de wettelijke bepaling dat de anonimiteit van een stemmer gewaarborgd moet zijn.'
30 november 2009 - 'Twijfel over stemgeheim waterschapsverkiezingen' - Trouw
'Het stemgeheim van de ongeveer drie miljoen Nederlanders die vorig jaar hebben gestemd tijdens de waterschapsverkiezingen is mogelijk in het geding geweest. De verzegelde kluis met daarin de cryptografische sleutels waarmee kan worden achterhaald op wie mensen hebben gestemd, is geopend tijdens het tellen van de stemmen.'
30 november 2009 - Telsoftware aangepast tijdens waterschapsverkiezingen - nu.nl
'De programmatuur voor het verwerken van de stemmen bij de waterschapsverkiezingen van een jaar geleden blijkt tijdens het tellen te zijn aangepast. Daarbij zijn enkele controles om stemmen ongeldig te verklaren uitgeschakeld.'
30 november 2009 - Softwarecrash bij waterschapsverkiezingen - Webwereld
Tijdens de waterschapsverkiezingen van 2008 is de stemsoftware vastgelopen, zijn controles op het verkiezingsproces eruit gehaald en is de kluis met cryptografische sleutels geopend.
'De opeenstapeling van problemen bij de verkiezingen vorig jaar heeft dus geleid tot meerdere ongeregeldheden. De software is tijdens de verkiezingen drie keer aangepast, storingen in de administratieve verwerking zijn verholpen door het uitdraaien van rapporten, en de kluis met de encryptiesleutels is geopend. De vraag is nu of het tellen van de stemmen correct is gegaan en of het stemgeheim gewaarborgd is. Het stemgeheim is met ingang van vorig jaar gevoeliger, omdat er toen is overgestapt naar stemmen op politieke partijen in plaats van op 'partijloze' personen.'
30 november 2009 - Stemsoftware wijzigen tijdens stemmen mag - Webwereld
Volgens de waterschappen zijn er protocollen voor het aanpassen van verkiezingssoftware tijdens verkiezingen. Critici eisen nu een onafhankelijk onderzoek. “Er moet een onafhankelijk onderzoek komen om te weten hoe het nu zit met deze verkiezingen en met ons stemgeheim. Een eerste les voor de toekomst kunnen we al trekken: verkiezingen met unieke persoonlijke stembiljetten moeten we niet meer doen.”
30 november 2009 - Ook stemmen per post niet waterdicht - NRC
'Het stemgeheim van de drie miljoen mensen die vorig jaar tijdens de waterschapsverkiezingen per post hun stem uitbrachten, was onvoldoende gewaarborgd. Dat blijkt uit documenten die Rop Gonggrijp, voorzitter van de stichting ‘Wij vertrouwen stemcomputers niet’, via de Wet Openbaarheid van Bestuur heeft opgevraagd.'

September 2009

8 september 2009 - Kramer: 'Stemmen met potlood is achterlijk' - PZC
Dat vindt burgemeester Siebe Kramer van Kapelle. Kramer laat zich in zijn periodieke 'Bericht aan de samenleving' zeer kritisch uit over het stemmen met potlood, biljet en bus.

Augustus 2009

5 augustus 2009 - ‘Online democratie, het lijkt zo ideaal' - Trouw
De wereld verandert door internet. Wordt de democratie er beter van? Deel 1 van een serie: Het lijkt zo ideaal, de online democratie.

Juli 2009

4 juli 2009 - ‘Potloodloos stemmen werkt beter’ - Volkskrant
Het stemmen met potlood en het handmatig tellen van de stembiljetten achteraf is belastend voor gemeenten. Dat vindt de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB), die vrijdag een brief hierover stuurde naar staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken.
4 juli 2009 - 'Stemmen met potlood levert problemen op' - Trouw
Het stemmen met potlood levert tal van problemen op. De organisatie van de verkiezingen moet daarom verbeteren en ook de stembureaus moeten eerder de deuren sluiten. Dat vindt de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB). Zie ook: Telegraaf
3 juli 2009 - Winterswijk peilt via internet mening Markt - Gelderlander
Volgens Dirk Willink van Winterswijks Belang is de herinrichting een mooi onderwerp voor een raadpleging via internet. De gemeente besloot enkele maanden geleden om samen met het Groenlose bedrijf Nedap een manier te ontwikkelen waarmee veilig en gemakkelijk via internet gestemd kan worden. (...) Maar volgens wethouder Henk Kok is een peiling in het najaar te vroeg. "Er spelen bij de herinrichting zoveel belangen een rol dat het moeilijk zal zijn vragen te bedenken waarmee al die belangen toch goed worden afgewogen. Bovendien moet het internetstemmen nog getest worden", meent Kok.

Juni 2009

4 juni 2009 - Drukte op Haags stadhuis - Algemeen Dagblad
Het is druk bij stembureau 517 in het Haagse stadhuis. (..) De voorzitter van het stembureau liet weten dat het stemmen met de rode potloodjes een stuk sneller gaat dan met één stemcomputer. ,,We hebben nu drie hokjes, normaal had je maar één machine. Dus eigenlijk is het wel handig om het potloodje weer te gebruiken.
4 juni 2009 - Stembureaus open voor Europese verkiezingen - Dagblad van het Noorden
De stembureaus voor de Europese verkiezingen zijn donderdagochtend om 7.30 opengegaan. Bijna 13 miljoen Nederlanders mogen stemmen voor een nieuw Europees Parlement. Zij hebben daarvoor tot 21.00 uur de tijd. Het stemmen gebeurt weer op de ouderwetse manier: met een rood potlood. Ook de telling moet met de hand. Actiegroepen wisten publiek en politiek er de afgelopen jaren van te overtuigen dat stemmachines onbetrouwbaar zijn.
3 juni 2009 - Stemmen 'oude stijl' levert meer werk op - De Gelderlander
Bij de Europese Verkiezingen is het alle hens aan dek bij de zes gemeenten in de regio. Er is meer menskracht, meer materiaal en dus ook meer geld nodig dan bij eerdere verkiezingen. Boosdoener is het besluit van de regering dat er weer 'ouderwets' gestemd moet worden. De stemcomputers zijn niet betrouwbaar genoeg gebleken dus de rode potloden zijn weer voor de dag gehaald. Ook hadden veel gemeenten geen stemhokjes meer. Die moesten opnieuw worden aangeschaft.
2 juni 2009 - Protest tegen rood potlood - De Gelderlander
Bewoonster M. Kemper-Buiskool van Het Schild, zorgcentrum voor visueel gehandicapten in Wolfheze, gaat donderdag een proteststem uitbrengen. Niet dat ze tegen Europa is, maar omdat ze teleurgesteld is over het verdwijnen van de mogelijkheid om met een pratende stemmachine te stemmen. "Al zou ik nog zo graag willen, ik kan zo niet zelfstandig stemmen", zegt ze over de terugkeer van het stembiljet met rood potlood. "Daardoor is het niet mogelijk dat blinden of zeer slechtzienden zonder zo'n hulpmiddel zelfstandig aan de verkiezingen kunnen deelnemen.
2 juni 2009 - Stembiljet verdwijnt in grijze otto - TC Tubantia
Het rode potlood en de ouderwetse stembus zijn donderdag terug bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Alhoewel, de stembussen in Enschede lijken nu meer op een kleinere uitgave van de vertrouwde grijze afvalcontainers dan op de vroegere bussen. Enschede heeft met grote tegenzin, net als alle andere gemeente in opdracht van Den Haag, de stemcomputer aan de kant moeten schuiven.
2 juni 2009 - EU Verkiezingsrubriek (7) - Nederlands Dagblad
Hij is er weer: het rode potlood. Meer dan dertig jaar maakten veel Nederlandse gemeenten gebruik van stemmachines, maar anno 2009 kunt u overal weer ouderwets met het rode potlood een hokje inkleuren. Reden is de vele kritiek in de afgelopen jaren op de stemmachines. Ze zouden niet betrouwbaar genoeg zijn en gemakkelijk af te lezen, waardoor de stemming niet geheim is. Gevolg: de machine is verboden.
1 juni 2009 - Stemmen kost gemeenten miljoenen - RTL Nieuws
Gemeenten zijn miljoenen euro's extra kwijt voor het organiseren van de Europese verkiezingen. Oorzaak daarvan is de afschaffing van de stemcomputers en de herintroductie van het stemmen met het rode potlood. Stemhokjes en stembussen moeten opnieuw worden aangeschaft. Bovendien moeten extra stemmentellers op de stembureaus worden ingehuurd. In 2007 bleek uit onderzoek in opdracht van Binnenlandse Zaken dat de stemmachines niet betrouwbaar waren. Een jaar later besloot het kabinet dat vervanging niet aan de orde is.

2009

Januari - Februari - Maart - April - Mei - Juni - Juli - Augustus - September - Oktober - November - December

2008

Januari - Februari - Maart - April - Mei - Juni - Juli - Augustus - September - Oktober - November - December

2007

Januari - Februari - Maart - April - Mei - Juni - Juli - Augustus - September - Oktober - November - December

2006

Januari - Februari - Maart - April - Mei - Juni - Juli - Augustus - September - Oktober - November - December

1993-2005

1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005
Wij