Personal tools

Media-overzicht: April 2007

From Wij vertrouwen stemcomputers niet


April 2007

26 april 2007 - Fransen vinden gebruik stemcomputers 'rampzalig' - Webwereld
'Franse politici en burgers zijn niet te spreken over de stemcomputers die in de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen gebruikt zijn. De Socialistische Partij, De Communistische Partij en de Groenen waren het bij uitzondering met elkaar eens en betitelden de stemcomputers als 'catastrofaal'.' 'Er deden zich zondag grote problemen voor bij het stemmen door de inzet van stemcomputers, zoals urenlange rijen en kiezers die onverrichter zake huiswaarts keerden omdat de machines te ingewikkeld waren, zo meldt Physorg.com.' 'Veel ouderen gaven bovendien aan dat ze niet geloofden dat de elektronische apparaten hun stem geheim zouden houden. Een angst die ook in Nederland leeft, zeker na de aandacht voor onderzoeken van actiegroep Wijvertrouwenstemcomputersniet.nl van Rob Gonggrijp, die aantoonde hoe de machines gekraakt konden worden.'
24 april 2007 - French parties call voting machines a 'catastrophe' - PhysOrg.com
Several French political parties demanded the withdrawal of electronic voting machines for the second round of the presidential election after widespread problems during Sunday's ballot.
23 april 2007 - Computers moet je niet vertrouwen - Trouw, de Verdieping
"Ik ben erg blij dat we met onze actie zo veel succes hebben gehad: inmiddels is er een groot onderzoek gestart en we blijven doorgaan met ons werk. Het is niet de bedoeling om de overheid tegen te werken, maar ze moet wel gecontroleerd worden." Dezinvan Rop Gonggrijp, hacker
20 april 2007 - Te veel in korte tijd - NRC Handelsblad
De burger mag van de overheid verwachten dat deze onder meer toeslagen uitkeert, belastingen int, rampen bestrijdt en bij verkiezingen de stemmen optelt. Op al die fronten werden deze week door direct verantwoordelijken of toezichthouders alarmerende termen gebruikt. De Nationale ombudsman sprak over „koorts” , „ontregeling” en „chaos” bij de Belastingdienst. De minister van Binnenlandse Zaken noemde de toestand bij de rampenbestrijding „alarmerend”. Zij verweet de provincies „planfixatie” waardoor de illusie van „schijnveiligheid” ontstond. Over de introductie van stemmachines verscheen een onafhankelijk onderzoeksrapport dat de naïviteit, desinteresse en technische incompetentie van Binnenlandse Zaken op dit terrein sinds 1966 hekelde. Het hertellen van stemmen blijkt niet mogelijk, de software is niet gecontroleerd, beveiliging niet gereguleerd en er is maar één leverancier. De nieuwe staatssecretaris op dit departement eist oplossingen en wel „per direct”.
19 april 2007 - "Overheid laat gehannes met stemcomputers voortsudderen" - Security.nl
Het kritische rapport van oud-minister Loek Hermans over de aanpak van de problematiek rond de stemcomputer door de Nederlandse overheid is volgens de actiegroep "Wij vertrouwen stemcomputers niet" niet kritisch genoeg. Sterker nog, de overheid kiest er bewust voor om het "gehannes" met de huidige stemcomputers nog vele jaren te laten voortsudderen. De Nedap stemcomputers blijven namelijk de basis van de infrastructuur voor verkiezingen in Nederland
19 april 2007 - Franse rechter weigert stemmachines te verbieden - Nu.nl
Een rechter in het Franse Versailles heeft donderdag geweigerd het gebruik van stemmachines bij de Franse presidentsverkiezingen te verbieden.
18 april 2007 - Overheid was naïef met stemcomputer - NRC Handelsblad
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft zich nooit bekommerd om werking en veiligheid van stemmachines. Zo kregen private partijen invloed op het stemmen. De commissie Hermans legt het falen bloot.
18 april 2007 - Gebrekkige stemcomputers vereisen herziening Kieswet - Volkskrantblog
‘Het decennia volledig vertrouwen op de informatie die door de leveranciers Nedap, Sdu en keuringsinstelling TNO is aangeleverd, heeft het ministerie op achterstand gezet.’ De stichting Wij vertrouwen stemcomputers niet is niet tevreden met de aanbevelingen van Hermans. 'Als je zoveel serieuze problemen signaleert dan is teruggaan naar potlood en papier voorlopig de enige serieuze optie', aldus woordvoerder Maurice Wessling van de actiegroep. 'Maar die conclusie wordt niet getrokken.'
18 april 2007 - "Open source maakt elektronisch stemmen betrouwbaar" - Security.nl
Een Ierse onderzoeker wil elektronisch stemmen betrouwbaar maken dankzij Nederlandse open source software. "Ik denk dat overheden vaak het idee hebben dat als ze niet modern zijn, er iets mis met ze is" zegt Joseph Kiniry. Kiniry werkt met een team aan een "e-voting software system" waarvan hij hoopt dat het de basis voor toekomstige systemen zal zijn. De code is bewust open source, zodat anderen kunnen zien hoe de software werkt en of er fouten in zitten.
18 april 2007 - Ministerie liet steken vallen bij kwestie stemmachines - Webwereld
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft te weinig adequaat gehandeld bij de problemen met de stemmachines. "Op het ministerie is weinig ervaring en amper kennis beschikbaar om zelf een oordeel over de (Regeling voorwaarden en goedkeuring) stemmachines te kunnen vormen." Dat staat in het rapport van de Commissie Besluitvorming Stemmachines.
18 april 2007 - ‘Stemgeheim moet gewaarborgd zijn’ - Volkskrant
Interview met Loek Hermans - De overheid heeft de afgelopen jaren te weinig gedaan om de betrouwbaarheid van stemcomputers op peil te houden, concludeert een commissie onder leiding van oud-minister en voorzitter van MKB Nederland Loek Hermans.
18 april 2007 - Commissie vernietigend over beleid stemmachines - Nu.nl
Een commissie onder leiding van oud-minister Loek Hermans heeft vernietigend geoordeeld over het overheidsbeleid ten aanzien van stemmachines. Dat blijkt uit een rapport (PDF) dat staatssecretaris Bijleveld-Schouten dinsdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.
17 april 2007 - France to choose president with help of electronic voting - International Herald Tribune
Weeks before last November's general election, the Netherlands scrapped voting machines in favor of paper and pencil for one million voters over fears that people could monitor votes via radio signals. The decertification came shortly after a hacker's televised demonstration of a voting machine made by Nedap that was reprogrammed to spit out any result desired.
17 april 2007 - Commissie-Hermans kraakt stemmachinebeleid - Tweakers
Een commissie die in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken het beleid inzake stemmachines heeft onderzocht, heeft vandaag een uitgesproken negatief rapport gepubliceerd. De overheid heeft geen grip op elektronisch stemmen, zo stelt de commissie-Hermans.
17 april 2007 - Staatssecretaris pakt beveiliging stemmachines aan - NRC Handelsblad
Het ministerie van Binnenlandse Zaken neemt maatregelen om de stemmachines beter te beveiligen. Staatssecretaris Ank Bijleveld kondigde dinsdag richtlijnen aan voor de verzegeling, opslag en het transport. Zij neemt zelf de regie in handen over de goedkeuring van de machines.
Zie ook: FEM business, Tubantia, BNR Nieuwsradio
17 april 2007 - Staatssecretaris pakt beveiliging stemmachines aan - Trouw
Het ministerie van Binnenlandse Zaken neemt maatregelen om de stemmachines beter te beveiligen. Staatssecretaris Ank Bijleveld kondigde dinsdag richtlijnen aan voor de verzegeling, opslag en het transport. Zij neemt zelf de regie in handen over de goedkeuring van de machines.
17 april 2007 - Staatssecretaris pakt beveiliging stemmachines aan - Dagblad van het noorden
Het ministerie van Binnenlandse Zaken neemt maatregelen om de stemmachines beter te beveiligen. Staatssecretaris Ank Bijleveld kondigde dinsdag richtlijnen aan voor de verzegeling, opslag en het transport. Zij neemt zelf de regie in handen over de goedkeuring van de machines.
17 april 2007 - Staatssecretaris pakt beveiliging stemmachines aan - BNR nieuwsradio
Het ministerie van Binnenlandse Zaken neemt maatregelen om de stemmachines beter te beveiligen. Staatssecretaris Ank Bijleveld kondigde dinsdag richtlijnen aan voor de verzegeling, opslag en het transport. Zij neemt zelf de regie in handen over de goedkeuring van de machines.
17 april 2007 - Nieuwe maatregelen rond stemmachines - Blik op nieuws
Staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties neemt per direct een aantal maatregelen rond de stemmachines. Zo komen er eisen aan het ontwerp, de functionaliteit, de beveiliging én het gebruik van stemmachines.
17 april 2007 - Overheid laks over stemmachines - NOS.nl
Een commissie onder leiding van oud- minister Hermans heeft scherpe kritiek op de aanpak door diverse kabinetten van de problemen met stemmachines. De problemen werden onderzocht in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat nu maatregelen aankondigt. Volgens Hermans ontbrak het aan sturing en vertrouwde het ministerie tientallen jaren volledig op informatie van TNO en van leveranciers.
17 april 2007 - Gebrekkige stemcomputers vereisen herziening Kieswet - Volkskrant
Het kabinet acht ingrijpende maatregelen noodzakelijk om het democratische gehalte van verkiezingen met stemcomputers te garanderen. Dat schrijft staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken in een brief die zij dinsdagmiddag aan de Tweede Kamer heeft verstuurd. Op korte termijn zullen de regels voor het gebruik van stemcomputers worden aangepast. Een nieuw pakket aan technische eisen moet de beveiliging van en de controle op de apparaten verbeteren. Op lange termijn zou een algehele herziening van de Kieswet nodig zijn.
17 april 2007 - Commissie vernietigend over beleid stemmachines - Nu.nl
Een commissie onder leiding van oud-minister Loek Hermans heeft vernietigend geoordeeld over het overheidsbeleid ten aanzien van stemmachines. Dat blijkt uit een rapport dat staatssecretaris Bijleveld-Schouten dinsdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De commissie deed onderzoek in opdracht van Atzo Nicolaï, in het vorige kabinet als minster verantwoordelijk voor de verkiezingen.
17 april 2007 - Maatregelen na kritisch rapport over stemmachines - De Pers
Staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken neemt per direct maatregelen om de veiligheid van stemmachines te verbeteren, na felle kritiek in een onderzoeksrapport op de overheid. In het rapport Stemmachines, een verweesd dossier concludeert de commissie Besluitvorming stemmachines dat het ministerie van Binnenlandse Zaken te weinig oog heeft gehad voor kwetsbaarheden in het gebruik van stemmachines.
17 april 2007 - Bijleveld: te weinig gedaan aan stemmachines - NRC Handelsblad
De overheid heeft jarenlang te weinig aandacht gehad voor de kwetsbaarheid van stemmachines. Dat concludeert staatssecretaris Bijleveld vandaag.
17 april 2007 - Ministerie te laks met stemmachines - Trouw
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft jarenlang te veel vertrouwd op informatie van leveranciers van stemmachines. Daardoor heeft de kwaliteit van de apparaten niet voldoende aandacht gekregen. Dat staat in een rapport van de commissie besluitvorming stemmachines. Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Ank Bijleveld (CDA) heeft dinsdag maatregelen aangekondigd die de betrouwbaarheid van stemcomputers moeten verbeteren.
Zie ook: Elsevier
10 april 2007 - Oud-raadslid vrijgesproken van stembusfraude - Trouw
Een voormalig lid van de gemeenteraad in het Brabantse Landerd is dinsdag vrijgesproken van stembusfraude. Dat laat de rechtbank in Den Bosch weten. Ondanks het 'onbegrijpelijk hoge aantal stemmen' dat op de man is uitgebracht, stelt de rechtbank dat onduidelijk is of de politicus daadwerkelijk heeft gefraudeerd.
Zie ook: Skoeps.nl, Elsevier
10 april 2007 - Geen bewijs voor verkiezingsfraude - De Telegraaf
De 59-jarige G. te M. uit de Brabantse gemeente Landerd is dinsdag vrijgesproken van verkiezingsfraude en valsheid in geschrifte. De rechtbank in Den Bosch acht niet bewezen dat hij als kandidaat-gemeenteraadslid voor de lokale partij Zeelands Welzijn 181 keer op zichzelf heeft gestemd.
10 april 2007 - Vrijspraak verdachte fraude gemeenteraadsverkiezingen, twijfels uitvoering delict en geen motief - Nederlands Juridisch Dagblad
Kandidaat-gemeenteraadslid vrijgesproken van manipuleren stemcomputer, artikel 127 Wetboek van Strafrecht. Rb ‘s-Hertogenbosch – De rechtbank ’s-Hertogenbosch heeft vandaag een kandidaat gemeenteraadslid uit het dorp Zeeland vrijgesproken van fraude tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart 2006.
10 april 2007 - Vrijspraak voor Te Meerman Landerd - SkyLine Nieuws
De Landerdse politicus Guus te Meerman is door de rechtbank in Den Bosch vrijgesproken voor stembusfraude in Landerd. Dat meldt Omroep Brabant.
10 april 2007 - Te Meerman vrijgesproken van verkiezingsfraude - Brabants Dagblad
Gemeenteraadslid Guus te Meerman uit Landerd is vrijgesproken van verkiezingsfraude door de rechtbank in Den Bosch. Hij werd verdacht van het beïnvloeden van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 in zijn woonplaats Zeeland. Tegen hem was 240 uur werkstraf plus zes maanden gevangenisstraf geëist.
10 april 2007 - Te Meerman vrijgesproken van stembusfraude - Omroep Brabant
Guus te Meerman (59) van de partij Zeelands Welzijn is door de rechtbank in Den Bosch vrijgesproken voor stembusfraude in de gemeente Landerd. Hij werd ervan verdacht bij de raadsverkiezingen vorig jaar fraude te hebben gepleegd.
10 april 2007 - Geen bewijs voor verkiezingsfraude Landerd - Volkskrant
De rechtbank in Den Bosch heeft dinsdag de 60-jarige Guus te Meerman uit het Brabantse dorp Zeeland wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van stembusfraude tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006. De rechter erkent wel dat in stembureau 6 ‘een onbegrijpelijk hoog aantal stemmen op verdachte is uitgebracht’. Maar hij vindt dat er ‘teveel twijfel’ is over de manier waarop de verdachte volgens het Openbaar Ministerie (OM) de stemmachine zou hebben gemanipuleerd.
6 april 2007 - Minister keurt afgekeurde Nedap stemcomputers toch goed - Security.nl
De soap over de Nedap stemcomputers is weer een nieuw hoofdstuk ingegaan. De staatssecretaris heeft namelijk woensdag per brief aan de Tweede Kamer aangekondigd de regelgeving voor stemcomputers nog snel voor het rapport van de commissie Korthals Altes te gaan aanpassen. De integriteit van het verkiezingsproces is voor wat betreft stemcomputers in Nederland namelijk gemakshalve geregeld op het niveau van een ministeriële regeling. En die kan dus met een ministeriële pennenstreek gewijzigd worden, aldus de actiegroep "Wij vertrouwen stemcomputers niet".
2 april 2007 - Wetsvoorstel VS moet stemmachines veilig maken - Tweakers.net
De afgelopen jaren zijn elektronische stemmachines verschillende keren in opspraak geraakt in de Verenigde Staten. Het komt dan ook niet als een verrassing dat het Congres een wetsvoorstel zal behandelen waardoor stemmachines veiliger gemaakt moeten worden.
1 april 2007 - Pdf icon.png Deelname ERTU spannende gebeurtenis voor Enschede - Burgerzaken & Recht
Enschede, woensdag 7 maart klokslag 21:00. Er heerst in het stadskantoor op de afdeling van het Team Beheer complete stilte. De voorlopige uitslag van de Provinciale Staten Verkiezing komt binnen en dat is altijd een spannend moment. Dit keer was het extra spannend.|
1 april 2007 - Pdf icon.png Nedap experimenteert vrolijk verder! - Burgerzaken & Recht
Terwijl bij veel betrokkenen bij het stemproces onderhand de mening heeft postgevat dat we op 7 maart jl. de laatste verkiezingen met de huidige generatie stemmachines van Nedap hebben gehouden (de NewVotes mochten al niet meer mee doen), bereidt Nedap zich, via diverse experimenten en onderzoekjes voor op de toekomst, zo lijkt.
1 april 2007 - Pdf icon.png Nieuws over de stemcomputercommotie - Burgerzaken & Recht
De discussies over de betrouwbaarheid van de in Nederland gebruikte stemcomputers zijn ook tot het buitenland doorgedrongen. Maar de reakties zijn wisselend en hoe het zich allemaal uitkristalliseert voor Nedap en Sdu zal de tijd leren. Slaan zij nieuwe wegen in? Of begeven zich buitenlandse bedrijven op de Nederlandse markt?
Wij