Personal tools

Media-overzicht: december 2006

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

2009

Januari - Februari - Maart - April - Mei - Juni - Juli - Augustus - September - Oktober - November - December

2008

Januari - Februari - Maart - April - Mei - Juni - Juli - Augustus - September - Oktober - November - December

2007

Januari - Februari - Maart - April - Mei - Juni - Juli - Augustus - September - Oktober - November - December

2006

Januari - Februari - Maart - April - Mei - Juni - Juli - Augustus - September - Oktober - November - December

1993-2005

1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005
december 2006 - Pdf icon.png 'Regie BZK heeft bijna niets toegevoegd' - Burgerzaken & Recht, nr. 12, december 2006
Het hoofd Publiekszaken gemeente IJsselstein lucht zijn hart. 'Wij als gemeenten hadden begin november helemaal niets te vertellen, we hadden geen keus'. En de informatievoorziening van de kant van het ministerie van BZK alsmede van de leverancier van 'die prachtige NewVote', Sdu, in de periode na 22 november, verdient volgens hem niet bepaald de schoonheidsprijs. 'Vandaag, 12 december, hebben we nog steeds niet gehoord waar we straks op 7 maart a.s. aan toe zijn.
december 2006 - Pdf icon.png Nieuwe technologie? Over veroudering gesproken! - Burgerzaken & Recht, nr. 12, december 2006
Jan Groenendaal slaat weer wild om zich heen en verwijt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) diens kritische opmerkingen over de problemen met de Nedap. 'En dan begint men mee te blaten met de wolven in schaapskleren. Plotseling is het kennelijk bon ton om over "ouderwetse en achterhaalde technologie " te gaan praten als het over de Nedap-stemmachine gaat. De voorzitter van de NVVB doet daar helaas aan mee. Jammer dan toch dat later juist de 'geavanceerde' NewVote wordt geslachtofferd.'
december 2006 - Pdf icon.png De stemmachines hebben het weer gedaan! - Burgerzaken & Recht, nr. 12, december 2006
Jan Groenendaal moet er rotsvast van overtuigd zijn dat verkiezingen zonder hem echt niet mogelijk zijn, want de minister en zijn ministerie krijgen diverse vegen uit de pan. Ook omdat ze het in hun hoofd hebben gehaald om toe te geven dat "Wij vertrouwen stemcomputers niet" eigenlijk gelijk had met haar kritiek.
december 2006 - Pdf icon.png Naweeën van opmerkelijke verkiezingen - Burgerzaken & Recht, nr. 12, december 2006
Beschouwing over de toekomst van het kiesproces. De schrijver concludeert dat de belangrijke rol van de private sector in het kiesproces niet het probleem is; de afwezigheid van de overheid is dat wel. 'Welaan, voldoende stof tot overpeinzing en aanleiding genoeg om 'verkiezingen' toch wat sterker te positioneren op het ministerie dat er over gaat. Dan krijgen emoties en paniek ook minder kans en kunnen de feiten beter hun verhaal vertellen.'
december 2006 - Pdf icon.png 'Een koekje van eigen deeg' - Burgerzaken & Recht, nr. 12, december 2006
Een medewerker van de gemeente Groningen, die in het verleden een paar keer verkiezingswaarnemer voor de OVSE was, verteld over het bezoek in Groningen van de OVSE waarnemers tijdens de verkiezingen van 22 november 2006.
25 december 2006 - Nieuwe woorden 2006 (N tot en met S) - Planet
Potloodgemeente: Dankzij een actie van een groep verontruste kiezers worden in 35 gemeenten de stemcomputers afgekeurd. Ze ze zijn gezakt voor een veiligheidstest van de AIVD, omdat ze digitaal af te luisteren zijn. Daardoor zou mogelijk de stemming beïnvloed worden. De stemmachinevergunning van de betreffende gemeenten, waaronder Amsterdam, moeten derhalve het rode potlood en de stembus weer uit de mottenballen halen. Het tellen van de stemmen duurt in deze potloodgemeenten uiteraard wat langer.
22 december 2006 - Korthals Altes onderzoekt verkiezingsproces - Volkskrant
Oud-minister van Justitie Frits Korthals Altes gaat de onafhankelijke commissie leiden die het verkiezingsproces gaat onderzoeken. Dat kondigt minister Atzo Nicolaï (Bestuurlijke Vernieuwing) aan in een brief aan de Tweede Kamer. Zie ook: Reformatorisch Dagblad, Elsevier, Trouw, Telegraaf, Brabants Dagblad
22 december 2006 - Korthals Altes toetst kiesproces - Teletekst
Oud minister van justitie Korthals Altes gaat de commissie leiden die adviseert over mogelijke verbeteringen in het verkiezingsproces. Voor september van volgend jaar komt hij op verzoek van minister Nicolaï met zijn voorstellen.
14 december 2006 - Extra kosten gemeenten bij verkiezingen vergoed - Elsevier
Gemeenten die extra kosten hebben gemaakt bij de Tweede-Kamerverkiezingen krijgen deze vergoed. Dat heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) donderdag laten weten. Het gaat om gemeenten die bij de verkiezingen op 22 november waren aangewezen op vervangende stemmachines of op papier en potlood.
13 december 2006 - De rekening - Het Financieele Dagblad
ABN Amro Capital en Allianz kopen Sdu van de Staat. Dit artikel analyseert de invloed die de afkeuring van de Sdu Newvote heeft op de prijs.
9 december 2006 - Computergeheugens verkiezingen ’gelicht’ - Eindhovens Dagblad
De stichting ’Wij vertrouwen computers niet’ wantrouwt het verschil van 481 stemmen tussen de voorlopige en definitieve uitslag van de verkiezingen in Eindhoven. De stichting heeft via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) bij de gemeente Eindhoven onder meer inzage geëist in de geheugens van de in Eindhovens gebruikte stemcomputers. Ook wil zij de proces-verbalen van alle 109 stemlokalen hebben. Daarin wordt per stembureau de stemverhouding vastgelegd. „Het is heel belangrijk om uit te zoeken waar de telverschillen vandaan komen, aangezien ze nou juist met stemcomputers niet horen voor te komen“, aldus Gonggrijp.
8 december 2006 - Onderzoek uitslag Eindhoven - Brabants Dagblad
De Stichting ’Wij vertrouwen stemcomputers niet’ gaat onderzoeken wat er in Eindhoven mis is gegaan bij het uitlezen van de computeruitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. De stichting heeft grote vraagtekens bij de verklaringen van de gemeente èn de Kiesraad en wil de onderste steen boven krijgen. Via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft de stichting bij Eindhovens burgemeester Sakkers alle gegevens opgevraagd om het vraagstuk op te lossen.
7 december 2006 - Onderzoek naar foute verkiezingsuitslag - Omroep Brabant
De fout die is gemaakt na het tellen van de stemmen bij de Tweede-Kamerverkiezingen in Eindhoven krijgt mogelijk een staartje. De stichting 'Wij vertrouwen Stemcomputers Niet' gaat onderzoeken wat er mis is gegaan.
7 december 2006 - Dilbert

Dilbert2006152711207.gif

7 december 2006 - Stichting wil onderzoek naar verkiezingsuitslag Eindhoven - Eindhovens Dagblad
De Stichting ’Wij vertrouwen stemcomputers niet’ gaat onderzoeken wat er in Eindhoven mis is gegaan bij het uitlezen van de computeruitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. De stichting heeft grote vraagtekens bij de verklaringen van de gemeente èn de Kiesraad en wil de onderste steen boven krijgen. Via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft de stichting bij Eindhovens burgemeester Sakkers alle gegevens opgevraagd om het vraagstuk op te lossen.
7 december 2006 - CU vertrouwt stemcomputers niet - Omroep Flevoland
De gemeente Almere moet er bij de Statenverkiezingen voor zorgen dat de betrouwbaarheid van stemcomputers is gegarandeerd. Ook moet zij eventueel wantrouwen over de machines wegnemen. Dat verlangt de ChristenUnie van het college.
4 december 2006 - 'Stemcomputer altijd onbetrouwbaar' - Planet
Zonder papieren bewijs is de betrouwbaarheid van stemmen via computers niet afdoende te controleren. Deze stelt de Washington Post vast aan de hand van de voorlopige conclusies van onderzoek van het NIST, het National Institute of Standards and Technology. (..) Centraal in de kritiek staat dat de juistheid van de elektronische stemuitslag niet onafhankelijk te beoordelen is. Dat is alleen mogelijk via dezelfde computer als waarmee is gestemd. Dit wordt als principieel probleem geschetst.
4 december 2006 - 'Stemmachines niet gebruiken in VS' - Automatiseringsgids
Stemcomputers in de VS moeten alleen worden ingezet als die gebruik maken van papieren back-ups. Stemmers moeten aan de hand van een reçu kunnen zien dat hun stem correct geregistreerd wordt. De officials van de stembureau's moeten de digitale einduitslag kunnen vergelijken met een papieren optelling. Stemcomputers die de stemmen alleen nog in hun geheugen vastleggen, moeten niet meer worden gebruikt.
3 december 2006 - Verkiezingen VS niet betrouwbaar zonder paper trail - Tweakers.net
National Institute for Standards and Technology concludeert in een voorlopig rapport dat de stemcomputers in de VS onbetrouwbaar zijn zolang er geen paper trail is. Nieuwe richtlijnen zouden in 2009 of 2010 ingevoerd moeten worden.
2 december 2006 - Stemmachine-expert pleit voor terugkeer rode potloodje - Volkskrantblog
"Het Ministerie van Binnenlandse Zaken zal binnenkort een speciale commissie installeren die zich gaat buigen over veiligheid van stemcomputers. Maar volgens stemmachine-expert Peter Knoppers (50) van de Technische Universiteit zal dit weinig uithalen. De enige optie voor veilig stemmen is op de ‘ouderwetse manier’ met het welbekende rode potloodje."
2 december 2006 - Onkostenvergoeding voor verkiezingen - Blik op Nieuws
11.000 euro is het bedrag dat de Gemeente Tholen ontvangt voor onkostenvergoeding voor de extra kosten die ze hebben moeten maken voor de Tweede Kamer verkiezingen. Vlak voor deze verkiezingen werden de stemcomputers afgekeurd.
december 2006 - Pdf icon.png Openbaarheid, controle en vertrouwen - Groene Klinker
Artikel over stemcomputers in het blad van GroenLinks afdeling Groningen.


2009

Januari - Februari - Maart - April - Mei - Juni - Juli - Augustus - September - Oktober - November - December

2008

Januari - Februari - Maart - April - Mei - Juni - Juli - Augustus - September - Oktober - November - December

2007

Januari - Februari - Maart - April - Mei - Juni - Juli - Augustus - September - Oktober - November - December

2006

Januari - Februari - Maart - April - Mei - Juni - Juli - Augustus - September - Oktober - November - December

1993-2005

1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005
Wij