Personal tools

Media-overzicht: januari 2008

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

2009

Januari - Februari - Maart - April - Mei - Juni - Juli - Augustus - September - Oktober - November - December

2008

Januari - Februari - Maart - April - Mei - Juni - Juli - Augustus - September - Oktober - November - December

2007

Januari - Februari - Maart - April - Mei - Juni - Juli - Augustus - September - Oktober - November - December

2006

Januari - Februari - Maart - April - Mei - Juni - Juli - Augustus - September - Oktober - November - December

1993-2005

1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005


Oktober 2008

oktober 2008 - Pdf icon.png diverse artikelen - Burgerzaken & Recht
Diverse stukjes, onder andere een (laatste?) update over ISS/Groenendaal.
29 oktober 2008 - Finse stemcomputers verliezen 2 procent van uitgebrachte stemmen - Tweakers.net
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Finland op 26 oktober zijn in enkele gemeenten elektronische stemsystemen gebruikt. Naar nu blijkt zijn er daarbij stemmen verloren gegaan, wat gevolgen heeft voor de uitslag van de verkiezingen.
29 oktober 2008 - 'Strijp als kern voor leefbaarheid' - ED
Het debacle met de stemcomputers kent in elk geval één winnaar: Leenderstrijp. De plattelandsgemeenschap van ruim achthonderd zielen heeft bij de volgende verkiezingen weer een stembureau. Net als vroeger. Het stemmen gaat ook als vanouds. Met potlood en papier.
27 oktober 2008 - Kort geding ‘Wij vertrouwen de stemcomputers niet’ tegen de waterschappen - Nicis
Voor het eerst is bij waterschapsverkiezingen nu ook het stemgeheim bij alle andere verkiezingen direct in het geding. Anders dan bij voorgaande waterschapsverkiezingen kunnen de kiezers nu namelijk voor het eerst stemmen op politieke groeperingen: onder andere het CDA, de PvdA, VVD, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren zijn op de stembiljetten te vinden.
25 oktober 2008 - Vijf blunders van de Waterschapsverkiezingen - Webwereld
De Waterschappen hebben een flink dossier opgebouwd van omstreden IT-besluiten en blunders rondom het verkiezingssysteem. Wij zetten de vijf grootste op een rijtje.
  • Onvoldoende kwaliteit in open source software
  • Achterhalen stemmen verkiezingen Tweede Kamer
  • Waarschuwingen van gerenommeerde cryptografen negeren
  • Het gebruik van unieke codes op stembiljetten
  • Problemen worden uitvergroot door invoering partijensysteem
24 oktober 2008 - 'Cryptografie waterschaps-verkiezingen onvoldoende' - Webwereld
De Amerikaanse cryptograaf Ron Rivest, de 'R' uit RSA, vindt dat de waterschappen een te zwakke variant van zijn versleuteling gebruiken. Terwijl de Waterschappen zich voor de verkiezingen geen zorgen zeggen te maken, twijfelt de 'R' uit RSA of zijn versleuteling volstaat voor het geheimhouden van stemmen.
Rivest wijst erop dat de Waterschappen de stemresultaten in bestanden opslaan, die worden beveiligd met 1024-bits RSA-versleuteling. Dat is volgens de standaarden van de Amerikaanse overheid alleen geschikt voor het beschermen van heel gevoelige gegevens tot 2010.
22 oktober 2008 - Rivest: encryptie waterschappen is te zwak - Tweakers.net
Stichting 'Wij vertrouwen stemcomputers niet' heeft bij de rechtbank een brief van Ron Rivest neergelegd. De encryptie-goeroe betoogt dat de waterschappen grote risico's nemen met de versleuteling van privacygevoelig materiaal.
In het document stelt Rivest dat de door de waterschappen gebruikte sleutellengte van 1024 bits onvoldoende sterk is voor gevoelige overheidsinformatie. Bestanden met een dergelijke versleuteling zouden met de huidige ontwikkelingen in de chipindustrie praktisch gezien in 2010 kunnen worden gekraakt, zo waarschuwde het Amerikaanse Nist al in maart 2007.
22 oktober 2008 - Kort geding tegen waterschappen om stembiljet - Telegraaf
De waterschappen hebben een kort geding aan hun broek vanwege vermeende onveiligheid van de stembiljetten voor de komende verkiezingen. Volgens de actiegroep Wijvertrouwenstemcomputersniet is het stemgeheim van de kiezers in het geding. In een kort geding op 3 november eist de groep dat de waterschappen „echt geheime verkiezingen” organiseren. Zie ook: Agrarisch Dagblad deboomkwekerij.nl Overheidsmanagement Refo Dagblad RTV NH Volkskrant
22 oktober 2008 - Anti-stemcomputerstichting klaagt waterschappen aan - Tweakers.net
'Oprichter Rop Gonggrijp stelt tegenover Tweakers.net dat 'het stemgeheim is overgeleverd aan bedrijven'. Niet alleen zouden de twee bedrijven ongeschikt zijn om de verkiezingen uit te voeren; de waterschappen zouden ook te zwakke encryptiemethoden voor de persoonlijke gegevens gebruiken en hogere overheden oefenen onvoldoende toezicht uit. Verder verwijst Gonggrijp op de mislukte plannen voor het invoeren van een online stemsysteem. In september stuurde de privacywaakhond daarom een brief aan onder andere de Unie van Waterschappen en het Hoogheemraadschap van Rijnland, waarin werd gevraagd om af te zien van de gekozen methode.'
22 oktober 2008 - Stichting start rechtszaak tegen waterschapsverkiezingen - Webwereld
"Wij vertrouwen stemcomputers niet" begint een kort geding om de waterschappen tot echt geheime verkiezingen te dwingen. 'Het stemgeheim is overgeleverd aan bedrijven'. Op 3 november dient bij de rechtbank in Den Haag een kort geding tegen het waterschap Rijnland, omdat die – net als alle andere waterschappen - stembiljetten gebruikt waarop een unieke code wordt gezet. Met die code is te achterhalen wie op welke partij gestemd heeft, en daarmee is het grondwettelijk beschermde stemgeheim in gevaar.
22 oktober 2008 - Rechtszaak om stemgeheim waterschap - NRC
Het particuliere bedrijf dat stemkaarten drukt voor de Nederlandse waterschapsverkiezingen bezit een bestand waarmee een uitgebrachte stem kan worden getraceerd naar de persoon die deze stem heeft uitgebracht.
Actiegroep 'Wij vertrouwen stemcomputers niet' wil met een kort geding aan deze situatie een eind maken. Volgens Rop Gonggrijp, woordvoerder van de groep, is het stemgeheim in het geding. Zie ook: NRC Next
21 oktober 2008 - Rijnland voor rechter om verkiezingen - AD
Het stemgeheim is bij de komende waterschapsverkiezingen niet gewaarborgd. Dat zegt de stichting ‘Wij vertrouwen stemcomputers niet’ die een kort geding heeft aangespannen tegen het Hoogheemraadschap van Rijnland. Landelijke politieke partijen mogen voor het eerst met de waterschapsverkiezingen, vanaf 13 november, meedoen.
Mensen krijgen via de post de stembiljetten thuis. Die worden ingevuld en teruggestuurd. Om het stemgeheim te waarborgen, gebruiken de waterschappen bij het tellen codes. Die zijn volgens ‘Wij vertrouwens stemcomputers niet’ gekoppeld aan naam en adres van de kiezer. Daardoor zou het mogelijk zijn het stemgeheim te schenden.
21 oktober 2008 - Kort geding waterschapsverkiezingen gaat door - engineeringnow.nl
De dagvaardingen voor het kort geding is vorige week op de deurmat geploft van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Unie van Waterschappen en het waterschapshuis. Daarmee gaat het kort geding tegen de waterschapsverkiezingen definitief door.
20 oktober 2008 - 'Stembureau moet 's avonds uur eerder dicht' - BNR
Stembureaus moeten 's avonds een uur eerder sluiten. Omdat Nederland de stemcomputers verruilt voor het ouderwetse rode potlood, is meer tijd nodig om alle stemmen te tellen. Zie ook: AD Brabants Dagblad Dagblad van het Noorden ED Ede Stad De Kaap Leeuwarder Courant Metro NOS NRC NRC Next Omroep Gelderland De Pers PZC Refo Dagblad Stentor Tiscali Vara IJmuider Courant
20 oktober 2008 - Amerikaanse onderzoekers kraken stemcomputer in 7 minuten - Tweakers.net
Onderzoekers hebben aangetoond dat de AVC Advantage-stemcomputers die in New Jersey worden gebruikt, eenvoudig zijn te hacken door een chip te verwisselen. Deze procedure neemt niet meer dan zeven minuten in beslag. Zie ook: SpitsNieuws Webwereld
18 oktober 2008 - Stemcomputers VS nog steeds onveilig vlak voor verkiezingen - Webwereld
Verschillende Amerikaanse staten nemen nog steeds niet genoeg maatregelen om te kunnen garanderen dat de stemmen die worden uitgebracht via elektronische stemmachines, correct zijn. In totaal hebben tien staten een onvoldoende gekregen op drie van de vier elementen waarop het stemproces is getoetst.
18 oktober 2008 - Noord-Beveland wil niet meer aan het potlood - PZC
De gemeenteraad van Noord-Beveland wil beslist een signaal afgeven tegen het stemmen met het rode potlood. Stemcomputers zijn volgens Den Haag onbetrouwbaar gebleken. Vandaar dat het rode potlood weer terug is. In Weststellingwerf weigeren de raadsleden echter de stembureaus te bevolken. Als de raadsleden, na een zit van twaalf uur, ook nog de handmatig uitgebrachte stemmen moeten tellen, zijn ze in totaal twintig uur achter elkaar bezig. Zo'n martelgang kan de raadsleden suf en de telling wel eens onbetrouwbaar maken. Ambtenaren nemen nu hun plaatsen in.
17 oktober 2008 - Kort geding over Rijnlands waterschapsverkiezingen - Radio TV West
Het Hoogheemraadschap van Rijnland moet zich voor de rechter verantwoorden over de betrouwbaarheid van de komende waterschapsverkiezingen. De stichting 'Wij vertrouwen stemcomputers niet' heeft ook twijfels bij de eerlijkheid van de waterschapsverkiezingen, waarbij mensen hun stem per post mogen uitbrengen. De stichting heeft een kort geding aangespannen, omdat het stemgeheim niet gegarandeerd zou zijn. Zie ook: Leiden West Online
RTV West TT 20081018.PNG


16 oktober 2008 - Kort geding waterschapsverkiezingen definitief - Rijnland.net
Op 15 oktober hebben het hoogheemraadschap van Rijnland, de Unie van Waterschappen en het waterschapshuis officieel een dagvaarding ontvangen voor het kort geding van de stichting “Wij vertrouwen stemcomputer niet” tegen de waterschapsverkiezingen. Het kort geding vindt plaats in Den Haag op 3 november om 14.00 uur. De waterschappen hebben het volste vertrouwen in de veiligheid van hun briefstemprocedure en zien het kort geding met vertrouwen tegemoet.
7 oktober 2008 - 'Weg met het rode verkiezingspotlood' - AD.nl
Het is gewoon terug naar de Middeleeuwen, meent Jan van Rossum. "En dan moet je ook nog handschoenen aantrekken, om te voorkomen dat je vingerafdrukken achterlaat." Terug naar het inkleuren van een vakje in plaats van de stemcomputer te hanteren, dat is in zijn ogen bepaald geen stap voorwaarts. Hij is zeker niet de enige. Alleen, de Wateringer heeft de handschoen opgepakt en is ten strijde getrokken - vooralsnog als eenmansactie - tegen de herinvoering van het rode potlood bij de verschillende verkiezingen.Het Westlandse CDA-raadslid vindt het gewoonweg 'belachelijk' dat er straks weer ouderwets moet worden gestemd.
6 oktober 2008 - Raadsleden verzetten zich tegen landelijk beleid - Stellingerwerf.nl
Twaalf raadsleden van Weststellingwerf weigeren de stembureaus te bemannen zolang er niet elektronisch gestemd kan worden. Het ministerie besloot in mei om het stemmen met potlood en papier weer in ere te herstellen, omdat de stemcomputers geen volledige anonimiteit van de stemmer kunnen garanderen.
De volledige fracties van het PvdA en Weststellingwerfs Belang en Gertrud van Leeuwen (GroenLinks) trekken zich na deze besluitvorming terug als stembureaulid, totdat er weer elektronisch gestemd kan worden. Bij iedere verkiezing waarbij inwoners van Weststellingwerf stemgerechtigd zijn, wordt een aantal stembureaus in de gemeente bemand door raadsleden.
‘Dit besluit vinden wij een stap terug in de tijd en gaan voorbij aan de ontwikkelingen die de laatste jaren hebben plaatsgevonden, zoals ruimere openingstijden van de stembureaus‘, beargumenteren zij hun beslissing. Ze vinden het niet verantwoord die ‘stap terug te doen‘.
6 oktober 2008 - Gemeente zoekt naar bemensing stembureau - Tubantia
De gemeente Oldenzaal is op zoek naar vrijwilligers die op de dag van de Europese verkiezingen, op 4 juni, zitting willen nemen in één van de 21 stembureau's in de stad.
Sinds besloten is de stemcomputer - wegens fraudegevoeligheid - de deur te wijzen en terug te grijpen op het rode potlood zijn nu meer mensen nodig om de stemmen te tellen. Dat zal nu 's avonds - na het sluiten van de stembussen - beduidend langer duren dan met de stemmachine. Besloten is om in twee ploegen te werken, die elkaar 's middags afwisselen. De bedoeling is dat elk stemhokje door zes mensen wordt bezet. De vrijwilligers ontvangen een kleine vergoeding, waarvan de hoogte nog niet is vastgesteld. Ook moet de gemeente nog bepalen voor welke datum belangstellenden zich moeten melden. Nieuwelingen krijgen vooraf een instructie.
Verder is er binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) discussie over de vraag of bij gemeenteraadsverkiezingen raadsleden de stemhokjes zouden mogen bemensen. Zij zouden met hun aanwezigheid de stemkeuze van de stemmers kunnen beïnvloeden. Maar hierover is binnen de VNG het laatste woord nog niet gesproken.
6 oktober 2008 - Zand in de machinerie - Sargasso
Wie de schuld van de haperingen bij bepaalde politieke partijen wil leggen, kan zich uitleven op verkiezingsdagen, als met een rood potlood gestemd kan worden. Stemcomputers voldoen niet goed en leveren geen voordeel op, een ander voorbeeld van een vooralsnog mislukte innovatie.
De boodschap is duidelijk: er kan een hoop, maar met de huidige stand van de techniek en het huidige niveau van organisatie kan er ook heel veel niet. Vooral daar waar organisatie en technologie samen voor verbetering moeten zorgen, lijken de mogelijkheden beperkt. Wellicht zal Nederland zich minder moeten gaan richten op grensverleggende projecten. Ze zijn leuk voor de tekentafel en het lab, maar als oplossingen voor maatschappelijk problemen niet altijd wenselijk. Politici zullen zich kritischer moeten opstellen en zich niet laten inpakken door vlotte consultants en technologie-goeroes. Als een systeem goed werkt, vervang het dan gewoon niet. Innovatie is prima, maar het moet wel zin hebben.
3 oktober 2008 - Homer Simpson stemt voor Obama - De Telegraaf
De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn het gesprek van de dag in Amerika. Zelfs bij The Simpsons...
In een nog uit te zenden aflevering zal hoofdpersoon Homer zijn stem voor Barack Obama proberen uit te brengen, maar wordt dit hem door de stemmachine bijna onmogelijk gemaakt...Dit meldt The New York Times.
2 oktober 2008 - Teylingers op kandidatenlijsten waterschap - De Teyding
Tegen de schriftelijke Waterschapsverkiezingen die van 13 t/m 25 november worden gehouden loopt nog een protest. De stichting “Wij vertrouwen stemcomputer niet ” heeft aan alle waterschapsbesturen laten weten dat zij grote bezwaren heeft tegen de manier waarop de verkiezingen plaats vinden. Op de stembiljetten die inwoners krijgen opgestuurd staat namelijk een unieke code. Hierdoor valt dus te herleiden van wie de ingestuurde stembiljetten afkomstig zijn. En omdat de verkiezingen een politieke aangelegenheid zijn geworden, dus ook wat iemands politieke voorkeur is. De stichting heeft de waterschappen dringend verzocht de stemprocedure aan te passen. Gebeurt dit niet dan zal de stichting een kort geding aan spannen, te beginnen tegen het Hoogheemraadschap van Rijnland.


September 2008

26 september 2008 - Van Vliet: kilometerheffing in een bananenrepubliek - Computable
Ik ben bang dat de Nederlandse overheid met de kilometerheffing de plank volledig mis zal slaan. We moeten bijvoorbeeld accepteren dat iedere autobezitter een kastje in de auto krijgt waardoor de overheid altijd weet waar je bent. Daarnaast lees ik dat wanneer je de gps-kast uit je auto haalt of op een andere wijze saboteert je jaren gevangenisstraf riskeert. Het aanranden van een vrouw of poging tot doodslag levert nog minder straf op. Tegelijkertijd draaien diezelfde Tweede Kamerleden na tien jaar experimenteren wel het internetstemmen de nek om. In welke bananenrepubliek zijn we nu terechtgekomen?
26 september 2008 - Ik-vertrouw-zelfs-mijn-eigen-computer-liever-niet - Webwereld
Column van Michiel Leenaars
Met alle consternatie rondom onbetrouwbare stemcomputers, online verkiezingen en spookchipkaarten is het moeilijk om te vergeten dat vertrouwen in de context van ICT-toepassingen eigenlijk waar mogelijk vermeden moet worden. Hoe minder 'ach het zal wel loslopen, wat moet je anders', hoe beter het is. We functioneren in een complex ecosysteem van leveranciers van hardware, software en diensten. Met een simpel bezoekje aan een site passeer je een hele keten waar het op ieder punt (meer of minder erg) fout kan gaan.
25 september 2008 - 'Stemgeheim in geding bij waterschapsverkiezingen' - Brabants Centrum
Watergraaf ontstemd over nieuwe kritiek
In november krijgen alle stemgerechtigde Nederlanders een enveloppe in de brievenbus met een formulier waarmee ze een stem kunnen uitbrengen voor de verkiezing van een nieuw waterschapsbestuur. De stichting 'Wij vertrouwen stemcomputers niet' heeft dinsdag 23 september, daags voor de vaststelling van de kieslijsten, met een kort geding gedreigd als de waterschapsverkiezingen in november niet anders worden georganiseerd. Het stemgeheim zou onvoldoende gewaarborgd zijn.
25 september 2008 - Stem via internet 'nuttig' - de Stentor
Het afblazen van internetstemmen bij de komende waterschapsverkiezingen, in november, zal de opkomst geen goed doen. Uit eigen onderzoek van Waterschap Groot Salland blijkt dat negen van de tien 'ingezetenen' in het werkgebied van het waterschap denken dat internetstemmen de opkomst ten goede komt. De minister heeft online-verkiezingen echter verboden vanwege fraudegevoeligheid.
september 2008 - Pdf icon.png diverse artikelen - Burgerzaken & Recht
Met onder meer alweer een dure en nutteloze Nedap-advertentie, een advertentie voor stemhokjes, een inleiding van Alfred Zebregs, een artikelen over Stemmen in een Willekeurig Stembureau, iets over opleidingen voor stembureauleden en wat achtergrondinformatie over het wel en wee van ISS en de firma Groenendaal.
24 september 2008 - Waterschappen voor rechter gesleept om stemgeheim - overheidsmanagement.nl
De stichting had de waterschappen gevraagd de stemming op een andere manier te organiseren. Die lieten dinsdag echter weten dat ze achter het verkiezingssysteem blijven staan en het volste vertrouwen hebben in de veiligheid ervan.
24 september 2008 - Waterschappen blijven achter verkiezingssysteem staan - EZpress
De waterschappen hebben het volste vertrouwen in de veiligheid van hun briefstem-procedure en zien geen aanleiding deze procedure te wijzigen. Zie ook: Agrarisch Dagblad
24 september 2008 - Waterschappen: kans op schending verwaarloosbaar - engineeringnow.nl
De Unie van Waterschappen zegt dat de kans op schending van het stemgeheim verwaarloosbaar klein is. Zo wordt alle vertrouwelijke informatie versleuteld en hebben slechts enkele medewerkers van verschillende partijen de beschikking over een deel van de informatie.
De Unie van Waterschappen reageert hiermee op de kritiek van De stichting Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet. Die dreigde dinsdag zo nodig alle 26 waterschappen in kort geding voor de rechter te dagen. Volgens de stichting dreigt bij de waterschapsverkiezingen schending van het stemgeheim.
23 september 2008 - Verkiezing waterschap niet veilig - Trouw
Bij de komende waterschapsverkiezingen is het stemgeheim niet gegarandeerd. Dat zegt de stichting ’Wij vertrouwen stemcomputers niet’.
De actiegroep ’Wij vertrouwen stemcomputers niet’ stapt naar de rechter om een andere manier van stemmen voor de waterschappen af te dwingen. Eerder zorgde de stichting er bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer al voor dat de stemcomputer werd afgeschaft en er weer gewoon met potlood gestemd moest worden.
Oprichter Rop Gonggrijp meent ook nu een ’ijzersterke zaak’ te hebben. Bij het tellen van de stemmen maken de waterschappen gebruik van codes op de stembiljetten. Die codes zijn volgens de stichting gekoppeld aan de naam en het adres van de kiezer, waardoor het in theorie mogelijk is het stemgeheim van de kiezer te schenden.
23 september 2008 - 'Stemgeheim schendbaar bij waterschapsverkiezing' - Trouw (Novum)
Het stemgeheim kan worden geschonden bij de waterschapsverkiezingen in november. Dat stelt de stichting Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet, die dinsdag dreigt met een kort geding als de overheid geen streep zet door de wijze waarop de verkiezingen nu gepland staan. De achilleshiel is volgens de stichting de code op het stembiljet. Die zou namelijk gekoppeld zijn aan de naam en het adres van de kiezer.
Zie ook Nieuws.nl
23 september 2008 - Stichting wil waterschappen voor de rechter slepen - Gelderlander (ANP)
De stichting Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet dreigt naar de rechter te stappen om de manier waarop de waterschappen hun verkiezingen willen houden. Die schendt het stemgeheim, aldus oprichter Rop Gonggrijp dinsdag.
De waterschappen willen de kiezer in november per post laten stemmen. Op de stembiljetten staan codes die zijn gekoppeld aan de naam en het adres van degene die zijn stem uitbrengt. De organisaties zouden achter die informatie kunnen komen en dan is de stemming niet meer geheim. Zie ook: Algemeen Dagblad AlmereVandaag.nl BN DeStem BNR Brabants Dagblad Eindhovens Dagblad EdeStad.nl engineeringnow.nl en Eemlander Haarlems Dagblad inoverheid.nl Leidsch Dagblad Leeuwarder Courant De Kaap Metro Noordhollands Dagblad Omroep Gelderland De Pers Provincial Zeeuwse Courant Refo Dagblad de Stentor Tiscali news Trouw IJmuider Courant
23 september 2008 - Ophef over telsysteem Waterschapsverkiezing - Tweakers.net
Nadat er al lekken waren ontdekt in het stemsysteem van de Waterschappen en de plannen voor verkiezingen via internet in de ijskast werden gezet, blijkt nu ook het analoge stemsysteem voor de Waterschapsverkiezingen niet waterdicht.
23 september 2008 - Actiegroep dreigt met kort geding tegen waterschapsverkiezingen - security.nl
De stichting "Wij vertrouwen stemcomputers niet" heeft met een kort geding gedreigd in het geval de waterschappen de voorgenomen wijze van poststemmen tijdens de waterschapsverkiezingen doorzetten, aangezien dit in strijd met het stemgeheim is.
23 september 2008 - Vrees voor stemgeheim waterschapsverkiezingen - NRC Handelsblad
De stichting ‘Wij vertrouwen stemcomputers niet’ dreigt met een kort geding tegen het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ze vreest dat het stemgeheim tijdens de waterschapverkiezingen in november wordt geschonden.
23 september 2008 - Stichting eist stemgeheim waterschapsverkiezingen - Webwereld
De stichting Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet eist in een kortgeding dat de waterschapsverkiezingen worden herzien. Het stemgeheim is niet gewaarborgd. Doordat de stembiljetten een code bevatten, is het mogelijk om te achterhalen wie een bepaalde stem heeft uitgebracht. Hierdoor is het stemgeheim te doorbreken en dat mag volgens de grondwet niet.
22 september 2008 - Stemmachines niet klaar voor Amerikaanse verkiezingen - Automatiseringsgids
Een project om de Amerikaanse staten te helpen hun verkiezingssystemen op orde te brengen is mislukt. De Government Accountability Office wijst er op dat niet kan worden gegarandeerd dat de software die is geïnstalleerd op de stemmachines op de verkiezingsdag ook de software is die door EAC is getest. Vorig jaar bleek nog dat de staat Californië duizend ongecertificeerde machines heeft aangekocht.
De elektronische stemsystemen van SDU en Nedap, die jaren in gebruik waren, zijn bij de vorige verkiezingen in Nederland ook allemaal afgekeurd vanwege mogelijkheden de uitslagen te beïnvloeden.
17 september 2008 - Geen internet, maar papier graag - De Beveiligingsupdate
Link naar MP3: Podcast
In de eerste beveiligingsupdate staat het kiezen via internet centraal. Waarom gaat dat toch zo mis? Wat is er eigenlijk mis? Rop Gonggrijp van Wij vertrouwen stemcomputers niet en Mark Koek van Fox IT weten het wel, want zij deden er onderzoek naar.
15 september 2008 - Geen verkiezingen via Internet voor Waterschappen - BeveiligingsWereld.nl
Waterschappen annuleren internetverkiezingen na beveiligingsonderzoek Fox-IT. De Nederlandse waterschappen organiseren in november 2008 verkiezingen. Zoals gebruikelijk zullen deze verkiezingen per post worden gehouden. Tot voor kort hadden de waterschappen het plan om kiezers ook via het internet te laten stemmen. Dit plan is na onderzoek door Fox-IT ingetrokken, omdat Fox-IT een ernstig beveiligingsprobleem ontdekte dat in eerdere onderzoeken onontdekt was gebleven, en dat niet meer voor november 2008 kan worden verholpen.
11 september 2008 - Fox-IT vernietigend over internetstemsysteem RIES - Webwereld
Een uitgebreide analyse maakt gehakt van het systeem van internetstemmen. Er valt te frauderen met het stemmen en van het stemgeheim blijft niets over. Dat schrijven onderzoekers van Fox IT in een uitgebreid en vernietigend rapport. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat had om het onderzoek gevraagd. Op basis van de nieuwe inzichten van Fox-IT zijn ook de Waterschappen zelf tot de conclusie gekomen 'dat het op dit moment onverantwoord is om de internetstemvoorziening voor de waterschapsverkiezingen in 2008 in te zetten'.
11 september 2008 - Online stemsysteem waterschappen vatbaar voor sabotage - Tweakers.net
Eind augustus verwezen de waterschappen de plannen om voor de komende verkiezingen gebruik te maken van het Rijnland Internet Election System, oftewel 'Ries', naar de prullenmand, naar aanleiding van een rapport van IT-beveiligingsbedrijf Fox-IT. Het onderzoeksrapport toont dat het voor kwaadwillenden op diverse manieren mogelijk is om de uitslag te beïnvloeden, het verkiezingsproces te saboteren en uiteindelijk zelfs te herleiden welke persoon op wie heeft gestemd.
10 september 2008 - Internetverkiezingen voor waterschappen niet veilig - Emerce
Uit onderzoek van Fox-IT bleek onder meer dat bij gebruik van het Rijnland Internet Election System (RIES) op een simpele huis-, tuin- en keuken-PC geldige stemcodes kunnen worden uitgerekend. Het plan om kiezers via het internet te laten stemmen tijdens de verkiezingen in november dit jaar is dan ook ingetrokken. De problemen kunnen voor deze tijd niet meer verholpen worden.
9 september 2008 - Rood potlood vergt meer stembureaus - Brabants Dagblad
Voor de verkiezingen van het Europees Parlement zijn op 11 juni 2009 in de gemeente Den Bosch tussen de tachtig en negentig stembureaus nodig. Eerder waren 77 stembureaus voldoende. De uitbreiding is nodig omdat er niet langer met stemcomputers mag worden gewerkt. Het rode potlood, formulieren en stembussen keren terug in de stemlokalen. Bovendien worden meer eisen aan de inrichting van die bureaus gesteld. Dat maakt volgens de gemeente meer geld en personeel noodzakelijk.
8 september 2008 - Gezocht: Stembureauleden - Nieuws.nl
De gemeente Winsum is op zoek naar enthousiaste inwoners die, op de hoogtijdagen van onze democratie, zitting willen nemen op een stembureau. De eerstkomende verkiezing (leden van het Europees Parlement) zal plaatsvinden op donderdag 4 juni 2009 Verkiezingen zullen anders dan voorgaande jaren niet meer met behulp van stemmachines worden georganiseerd. In alle gemeenten zal met het rode potlood worden gestemd.
Een heel aantal berichten uit andere gemeenten van soortgelijke strekking is weggelaten.
6 september 2008 - Verbod gebruik stemcomputers geldverspilling - PZC
Het verbod op het gebruik van stemcomputers bij de Europese verkiezingen in 2009 en de raadsverkiezingen in 2010 is geldverspilling en onnodig. De maatregel moet van tafel. De Borselse gemeenteraad dringt daar op aan in Den Haag. CDA-raadslid Ad Schenk nam het initiatief voor de actie. Borsele heeft in 1996 70.000 euro geïnvesteerd in stemmachines die zonder tegenbericht bij de vuilnis kunnen. "Zonde", aldus Schenk, "zeker omdat het zeer de vraag is of ze fraudegevoelig zijn."
4 september 2008 - Cromstrijen wil weer ouderwets snel zijn bij potloodverkiezingen - Algemeen Dagblad
Vroeger, toen Klaaswaal nog zelfstandig was en er nog geen stemcomputers bestonden, was het Cromstrijense kerkdorp bij verkiezingen steevast bij de snelste gemeenten met het bekendmaken van de uitslagen. De herinvoering van het rode potlood kost gemeenten meer tijd, geld en menskracht. Om de verkiezingen vlot te laten verlopen, ziet Cromstrijen zich bijvoorbeeld genoodzaakt weer drie extra stembureaus op te tuigen. Desondanks ziet burgemeester Giel Janssen wel een uitdaging in het probleem. ,,Vanuit het verleden hebben we blijkbaar een naam hoog te houden, zo wordt mij geregeld verteld. Dus we moeten maar eens op zoek gaan naar voldoende snelle tellers.
2 september 2008 - Almere op zoek naar stemhokjes - Almerevandaag.nl
De gemeente Almere is op zoek naar stemhokjes. Samen met zeventien andere gemeente, zoals Amsterdam en Den Haag, heeft Almere een Europese aanbesteding gedaan. Er zijn voor Almere ongeveer driehonderd hokjes nodig.
1 september 2008 - Stemhokjes amper aan te slepen - Telegraaf
Er is een stormloop ontstaan op stemhokjes. Vele honderden gemeenten moeten een compleet nieuw 'stemarsenaal' aanschaffen, omdat het voorlopig verboden is om nog stemcomputers te gebruiken. Diverse leveranciers van stemhokjes en andere 'ouderwetse' stembenodigdheden, zoals stembussen en rode potloden, spreken van een 'forse toeloop', die steeds heviger wordt naarmate het tijdstip van de eerstvolgende verkiezingen dichterbij komt.
1 september 2008 - Veel gemeenten weer op zoek naar stemhokje - nu.nl
Veel gemeenten moeten opnieuw stemhokjes aanschaffen nu gebruik van de stemcomputer verboden is. Nederlands grootste aanbieder van verkiezingsmateriaal, Procura BV, ziet een stijgende vraag en schat dat gemeenten 20.000 nieuwe hokjes nodig hebben.


Augustus 2008

23 augustus 2008 - CDA Limburg doet negen keer mee als Waterbelang - Volkskrant
Het CDA doet bij de waterschapsverkiezingen in Limburg met meerdere lokale lijsten mee onder de noemer Waterbelang. Het CDA zegt hiervoor te hebben gekozen om ‘dichter bij de kiezer te staan’. De VVD spreekt van kiezersbedrog: ‘De burger weet niet dat het CDA achter al die lijsten schuilgaat.’
21 augustus 2008 - Ook VS keren terug naar papieren stembiljet - Webwereld
Steeds meer Amerikaanse staten zetten hun kostbare digitale touchscreen-stemsystemen bij het grofvuil in ruil voor het ouderwetse papieren stembiljet.
Na het debacle tijdens de Amerikaanse verkiezingen van 2000 heeft het Congres de Help America Vote-wet aangenomen, waardoor de staten zo'n 3 miljard dollar kregen te besteden aan elektronische stemmachines. Staten als Alaska, Californië, Florida, Iowa, Maryland, Tennessee en recentelijk New Mexico vervangen die moderne apparatuur nu alweer door papieren biljetten, zo meldt Ars Technica.
augustus 2008 - Pdf icon.png diverse artikelen - Burgerzaken & Recht
Met onder meer een dure en nutteloze Nedap-advertentie, een inleiding van Alfred Zebregs en een heel artikel over 'de slag om de stemhokjes'. Waarin een klein land groot kan zijn...
17 augustus 2008 - ‘Rood potlood is maar tijdelijk‘ - Hardenberg.nu
In Nederland moet vanaf de komende verkiezingen (juni 2009) weer met het rode potlood gestemd worden. Wendy Haveman uit Dedemsvaart vindt dat begrijpelijk. ‘Als de machines niet deugen, deugt de uitslag ook niet. Wat ik niet begrijp is dat men tegenwoordig niet in staat blijkt goedwerkende stemmachines te maken.‘
Wendy vermoedt overigens dat dat een kwestie van tijd is, dat het ‘rode potlood‘ maar tijdelijk is en weer heel snel plaats zal maken voor stemmachines. Machines of niet, volgend jaar, bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (op 4 juni) ben ik er zeker weer bij, want het is supergezellig op het stembureau.‘
(Een aantal berichten van de strekking 'Klein Zweesterwaag koopt stemhokjes' zonder verdere inhoudelijke toevoeging is weggelaten)
7 augustus 2008 - Dalfsen moet 26 stemhokjes kopen - de Stentor
Totdat er een generatie stemcomputers is die een open en controleerbare verkiezing voldoende waarborgen, keert daarom de stemkaart met rood potlood terug. Net als andere gemeenten gaat Dalfsen er vanuit dat de stemhokjes in elk geval nodig zijn voor de verkiezingen van het Europese Parlement, op 4 juni 2009. In 2010 staan de gemeenteraadsverkiezingen op het programma en de verwachting is dat ook dan nog handmatig gestemd gaat worden. [...]
Enig zorgenkindje voor de gemeente is dat de uitslagen van de verkiezingen laat bekend zullen worden. Met name omdat de openingstijden van de stembureaus in de loop der jaren steeds later zijn geworden. Nu kunnen mensen er tot negen uur 's avonds terecht, waar dat voorheen tot zeven uur was. Dat betekent dat de uitslagen of heel laat of pas de volgende dag bekend kunnen zijn, tenzij er een grote groep tellers wordt ingeschakeld.
4 augustus 2008 - Pdf icon.png Het doel: vechten tot alle stemcomputers bij het grofvuil staan - NRC Handelsblad
Kunnen 'gewone burgers' de politiek beïnvloeden? Ja. Bijvoorbeeld als het gaat om de veiligheid van stemmachines. Vierde deel van een wekelijkse serie.

Juli 2008

22 juli 2008 - Pdf icon.png Stemmen gaat beter via het internet - Het Financieele Dagblad.
Opiniestuk van Piet Maclaine Pont.
16 juli 2008 - Innovatie gaat niet over manier van stemmen - Computable
Robert van Vliet, 'adviseur e-overheid', loopt in zijn column ‘Rode potlood nekt innovatie' te hoop tegen de stichting ‘Wij vertrouwen stemcomputers niet'. Van Vliet is blij met het werk dat de stichting doet rond stemcomputers, maar met het onderuit halen van internetstemmen slaat de organisatie in zijn ogen ‘volledig door'. Rop Gonggrijp, oprichter van de stichting is het hier volstrekt niet mee eens.
[...]
Verantwoord innoveren vergt het lef om gemaakte vergissingen te zien en te herstellen. Nederland liep voorop bij het invoeren van elektronisch stemmen en ook bij het weer afschaffen daarvan, toen we er achter kwamen dat het geen goed idee was. In ons omringende landen speelt deze discussie ook al, maar stemmen soms nog hele steden met stemcomputers die wij al bij het grofvuil gezet hebben. Laten we internationaal voorop blijven lopen en ons concentreren op e-overheids-projecten waar we als burgers iets aan hebben.
12 juli 2008 - Stemmen op internet, wie gelooft er nog in? - Trouw
De stemmen zijn geteld! Engeland schaart zich op het EK achter Nederland en GeenStijl is de beste naam voor Dorito-chips. Stemmen op het internet, wie gelooft er nog in?
Toch wordt er ook binnen bestuurlijke kringen steeds vaker geëxperimenteerd met digitaal stemmen. Zo ook bij het waterschap. Jaren zijn de waterbroeders bezig geweest om de verkiezingen te digitaliseren. Het resultaat is het Rijnland Internet Election System (RIES), een systeem met zoveel beveiligingslekken dat zelfs Hansje Brinker ze niet zou kunnen stoppen.
Nadat de stemcomputers een paar maanden geleden al naar hun laatste rustplaats zijn verwezen kan ook RIES nu worden bijgezet. Rop Gonggrijp, de ’goede hacker’ die zich tegenwoordig inzet om Neêrlands democratie tegen de boze wolven van de digitalisering te behoeden, had ze hier al lang voor gewaarschuwd. ,,Stemmen op internet biedt nooit tegelijkertijd transparantie en stemgeheim”, zo stelt de hacker. ,,Niet aan beginnen dus.” Hij kan het weten denk ik dan.
9 juli 2008 - Van Vliet: Rode potlood nekt innovatie - Computable
Het internetkiessysteem RIES is in de koelkast gezet. Staatssecretaris Huizinga koos volstrekt risicoloos voor het rode potlood. Innovatie is ook hier weer de nek omgedraaid. (..) Met de anti-lobby tegen het internetstemmen bij de waterschapsverkiezingen slaat de stichting (WVSN ..) volledig door. Er wordt onterecht continu een sfeer van wantrouwen, amateurisme en samenzwering gecreerd. Dit, terwijl vanuit het waterschap Rijnland al sinds 1999 stelselmatig kennis en ervaring is opgebouwd en er al verschillende (internet)verkiezingen via het systeem RIES succesvol zijn verlopen.
Rop Gonggrijp heeft in een latere Computable namens de stichting "Wij vertrouwen stemcomputers niet" met een tegenstuk gereageerd op deze column.
7 juli 2008 - Onderzoek EIPSI aanleiding voor afblazen internetstemmen - TUE
Bij de waterschapsverkiezingen in november kunnen kiezers niet via internet stemmen, omdat het niet veilig is. Dat maakte staatssecretaris Huizinga-Heringa vorige week bekend. Haar beslissing is gebaseerd op onderzoek van het TU/e-instituut Eindhoven Institute for Protection of Systems and Information (EIPSI).
5 juli 2008 - Vijf vragen over internetstemmen - Webwereld
Wat is er precies aan de hand? [...] Hoe werkt dat RIES systeem precies? [...] Waaruit bestaan de beveiligingslekken? [...] Hoe reageren de waterschappen? [...] Geven de waterschappen het internet stemmen nu definitief op?
3 juli 2008 - Te veel vertrouwen? - NRC Next
Waarom gaan er zoveel projecten mis? Om te beginnen: de meeste gaan uiteindelijk goed. (..) Zijn dat dan andere projecten? Niet helemaal. Ze zijn ook grootschalig, ze moeten veilig zijn en van hun goede functioneren hangt heel veel af. Maar het zijn projecten die minder publiciteit krijgen dan de grote ICT-projecten van de overheid. En het belangrijkste verschil: ze proberen niet de problemen op te lossen waar politici geen raad mee weten. Zoals het fileprobleem, of de lage opkomst bij de waterschapsverkiezingen.
2 juli 2008 - Overheid verwacht en eist teveel van haar computer - NRC Handelsblad
Zijn er ook automatiseringsprojecten van de overheid die wél lukken? Waarom gaan er zoveel projecten mis? Het eerste antwoord is: omdat we er te veel van verwachten. Computers moeten de problemen oplossen waar politici geen raad mee weten – het fileprobleem, de lage opkomst bij de waterschapsverkiezingen.
2 juli 2008 - Blinden kunnen mogelijk telefonisch stemmen - Telegraaf
Blinden en slechtzienden kunnen bij verkiezingen misschien telefonisch hun stem gaan uitbrengen in het stemlokaal. Staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken gaat deze mogelijkheid onderzoeken. Dat kondigde ze woensdag aan in een overleg met de Tweede Kamer. Voor kiezers met beperkingen kan het stemmen met een biljet lastiger zijn dan met een machine.
Internetstemmen: De fracties toonden zich tijdens het overleg blij met dit besluit van staatssecretaris Tineke Huizinga (Waterstaat) dat mensen in november toch niet via internet kunnen stemmen om nieuwe besturen van waterschappen te kiezen. Volgens haar is het systeem niet betrouwbaar genoeg. “Bij twijfel niet doen en bij grote twijfel zeker niet doen”, stelde PvdA-Tweede Kamerlid Paul Kalma. Zie ook: Kassa.nl, Reformatorisch Dagblad
2 juli 2008 - Over internet stemmen en wielen uitvinden - Sargasso.nl
De Waterschappen hebben last van dezelfde tekortkoming als veel overheidsorganen (en sommige bedrijven): Ze denken dat ze uniek zijn. En omdat ze dat denken, vinden ze ook dat ze dus zelf maar een oplossing moeten verzinnen om dat technisch te ondersteunen. Zo kwam Het Rijnland Internet Election System (RIES) ter wereld.
2 juli 2008 - Niet stemmen via internet, da's jammer - de Stentor
"Jammer dat nationale bestuurders niet meer lef hebben om door te zetten", zegt dijkgraaf Henk Tiesinga van het Waterschap Zuiderzeeland over het niet doorgaan van het stemmen per internet bij de komende waterschapsverkiezingen in november. Zuiderzeeland had helemaal gerekend op de mogelijkheid ook per internet te kunnen stemmen. Maar staatssecretaris Tineke Huizinga heeft daar deze week een streep doorgehaald. Zij acht het systeem niet betrouwbaar genoeg. "We moeten het als feitelijkheid accepteren", zegt Tiesinga enigszins gelaten.
1 juli 2008 - Geen waterschapsverkiezingen via internet - Techzine
Volgens Huizinga heeft het Het Eindhoven Institute for Protection of Systems and Information (Eipsi) geconcludeerd dat het systeem nog niet helemaal waterdicht is. "Het systeem voor stemmen per internet kent mogelijk ook gevaarlijke manieren van manipuleren van verkiezingen, die in principe op grote schaal toepasbaar zijn en afwijken van die bij verkiezingen per post", aldus het Eipsi.
In een verklaring hebben de waterschappen een uitgebreide uitleg gegeven waarin ze alle zwakheden besproken worden die in het systeem zijn gevonden, en daarmee is de kous af volgens de Unie. "Wij zien geen reden om niet door te gaan met internetstemmen."
1 juli 2008 - Huizinga verbiedt internetverkiezingen waterschappen - AgriHolland
Huizinga maakt zich vooral zorgen over de mogelijkheid de verkiezingen te manipuleren. Zij baseert zich op een onderzoek van het Eindhoven Institute for Protection of Systems and Information (EiPSI) waarin de onderzoekers concluderen dat het gebruikte Rijnland Internet Election System (RIES) mogelijk ook gevaarlijke manieren van manipuleren van verkiezingen kent, die in principe op grote schaal toepasbaar zijn en afwijken van die bij verkiezingen per post.
1 juli 2008 - Waterschappen betreuren besluit Staatssecretaris - Unie van Waterschappen
'Desondanks leefden bij sommigen nog steeds vragen over de veiligheid en betrouwbaarheid van het RIES-stemsysteem. In het Algemeen Overleg van 30 januari 2008 stelde de Tweede Kamer enkele aanvullende eisen aan de testprocedure, en de actiegroep “Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet” startte een WOB (Wet Openbaarheid Bestuur)-procedure.'
'Ondanks het feit dat de waterschappen er vertrouwen in hebben dat het RIES-stemsysteem tijdig aan alle eisen kan voldoen, heeft Staatssecretaris Huizinga besloten de waterschappen geen toestemming te geven om internetstemmen in november aan de kiezers aan te bieden, als aanvulling op het bekende stemmen per brief. De waterschappen zijn teleurgesteld maar leggen zich neer bij het besluit van de Staatssecretaris. De waterschappen gaan verder met de ontwikkeling van internetstemmen en zullen deze wijze van stemmen bij de volgende verkiezingen weer aanbieden.'
(Dezelfde verklaring staat ook op de site van Het Waterschapshuis)
1 juli 2008 - Geen internetstemmen verkiezing Wetterskip - BlikOpNieuws.nl
'Dit betekent dat inwoners van Fryslân hun stem niet vanaf hun eigen computer kunnen uitbrengen, maar uitsluitend via het bekende ‘stemmen per post’. Wetterskip Fryslân is teleurgesteld. Dijkgraaf Paul van Erkelens: “we vinden het jammer dat het internetstemmen niet doorgaat. Stemmen via internet maakt het mensen makkelijker om een nieuw waterschapsbestuur te kiezen. De landelijke politiek durft het echter niet aan.'
1 juli 2008 - Internet blijkt onveilig voor verkiezingen - Friesch Dagblad
Kiezers kunnen bij de waterschapsverkiezingen niet via internet stemmen. Volgens staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat kleven daar te veel risico’s aan. Wetterskip Fryslân is teleurgesteld over het besluit, omdat er veel tijd en moeite is gestoken in het computersysteem voor internetstemmen. Ook de Unie van Waterschappen vindt Huizinga te voorzichtig.
"Het systeem voor stemmen per internet kent mogelijk ook gevaarlijke manieren van manipuleren van verkiezingen, die in principe op grote schaal toepasbaar zijn en afwijken van die bij verkiezingen per post", concludeert het Eindhoven Institute for Protection of Systems and Information (Eipsi).
Het stemmen via internet kan ook gemanipuleerd worden op manieren die onoplosbaar lijken: zo kunnen familieleden en kennissen elkaar achter de computer dwingen om een stem uit te brengen op een bepaalde kandidaat. Ook kunnen hackers de gegevens van een stemgerechtigde stelen door in te breken op de computer. Dat risico is volgens de Unie van Waterschappen even groot als bij internetbankieren.
1 juli 2008 - Internetstemmen schap van de baan - PZC
Staatssecretaris Tineke Huizinga ziet van het alternatief af omdat het systeem niet veilig is. Amper een week geleden bleek een proef met internetstemmen in het hoogheemraadschap Rijnmond met internetstemmen juist wel met een redelijk betrouwbare systematiek mogelijk te zijn. De staatssecretaris liet zogenaamde RIES-systeem testen door onderzoekers uit Eindhoven en Nijmegen en die kwam tot de slotsom dat het systeem niet volledig betrouwbaar is. Dijkgraaf Wim Gosselaar van waterschap Zeeuwse Eilanden betreurt het wegvallen van een alternatief om te stemmen.
1 juli 2008 - Waterschapsverkiezingen niet via internet - Computable
Staatssecretaris Huizinga verleent geen goedkeuring aan de geplande internetstemprocedure tijdens de verkiezingen voor de Waterschappen, in november 2008. Het systeem kan te gemakkelijk worden gemanipuleerd en misbruikt.
1 juli 2008 - Huizinga verbiedt internetverkiezingen - Webwereld
De waterschapsverkiezingen zullen niet via internet plaatsvinden. Staatssecretaris Huizinga acht de methode niet veilig genoeg. Dat schrijft de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (VWS) maandag in een brief (pdf) aan de Tweede Kamer. Ze baseert zich op een onderzoek (pdf) van het Eindhoven Institute for Protection of Systems and Information (EiPSI) waarin de onderzoekers min of meer dezelfde conclusie trekken als Rop Gonggrijp afgelopen maandag. Die concludeerde dat het gebruikte Rijnland Internet Election System (RIES) wordt geplaagd door een grote hoeveelheid beveiligingslekken en bijvoorbeeld vatbaar is voor cross-site scripting aanvallen.
1 juli 2008 - Stemsysteem waterschapsverkiezingen blijkt vatbaar voor misbruik - Tweakers.net
Nadat de politiek vanwege problemen met de veiligheid al besloot te stoppen met het elektronisch stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen, zijn nu ook de plannen voor internetstemmen bij de waterschapsverkiezingen in de ijskast gezet.
"Met wat ik nu weet, is het mijn stellige overtuiging dat ik een negatief besluit zal moeten nemen", aldus Huizinga, die hiermee de plannen in de ijskast zet.
1 juli 2008 - Interview met Rop Gonggrijp (Speaker.png cached)- BNR Nieuwsradio
"Blij dat het weg is?"
"Ja"
"Helemaal van de baan ook?"
"Ik hoop het wel."

Juni 2008

30 juni 2008 - Waterschapsverkiezing niet via internet - Trouw
Het systeem waarmee bij de waterschapsverkiezingen in november via internet kan worden gestemd, is onveilig. Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Tineke Huizinga (ChristenUnie) weet daarom bijna zeker dat ze de mogelijkheid om via internet te stemmen voor deze verkiezingen gaat schrappen.
30 juni 2008 - Geen verkiezingen waterschappen via internet - ANP
Kiezers kunnen in november toch niet via internet hun stem uitbrengen om nieuwe besturen van waterschappen te kiezen.
Het systeem is niet betrouwbaar genoeg. Dat schrijft staatssecretaris Tineke Huizinga-Heringa maandag in een brief aan de Tweede Kamer.
Ze baseert zich op een onderzoek van het Eindhovense instituut EiPSI, dat concludeert dat de methode op grote schaal te manipuleren is.
(Zie nu.nl, RTL.nl, Telegraaf)
30 juni 2008 - Geen internetverkiezing waterschap - NOS Teletekst
114-01.gif
30 juni 2008 - Open Source kiessysteem lekt aan alle kanten - Webwereld
Het Rijnland Internet Election System (RIES) dat wordt gebruikt bij de waterschapsverkiezingen is onveilig. Het systeem is onder meer kwetsbaar voor cross-site scripting en SQL-injecties.
Dit concluderen Rop Gonggrijp, hacker en mede-oprichter van 'Wij vertrouwen stemcomputers niet', en een groep onderzoekers na een test van de code van het stemsysteem. Gongrijp en zijn team testten het systeem slechts enkele dagen en stuitten daarbij op tal van veiligheidsproblemen. De onderzoekers stellen in een wetenschappelijke paper, die Webwereld in handen heeft, dat het open source pakket RIES totaal ongeschikt is om in te zetten voor verkiezingen. Het testen gebeurde met toestemming en medewerking van 'Het Waterschapshuis', de overkoepelende organisatie van de Nederlandse waterschappen.
30 juni 2008 - Papieren verkiezingen zijn een groot goed - NRC Handelsblad
Stemmen via internet is onveilig en vaak onnodig, vindt internetkenner Rop Gonggrijp
De overheid stimuleert stemmen via internet. Maar het stemsysteem voor de waterschapsverkiezingen deugt niet, zegt een expert. „Dit zijn beginnersfouten.”
Als het aan Rop Gonggrijp en zijn stichting ‘Wij vertrouwen stemcomputers niet’ ligt, vinden de waterschapsverkiezingen in november van dit jaar niet plaats via internet. Het stemsysteem – dat door de waterschappen zelf is ontwikkeld voor de verkiezingen bij twee waterschappen in 2004 – is absoluut niet veilig, zegt Nederlands bekendste hacker en oprichter van XS4ALL.
30 juni 2008 - Lek in verkiezing waterschappen via internet - NRC Handelsblad
In het systeem waarmee in november via internet kan worden gestemd bij de waterschapsverkiezingen, zitten fundamentele beveiligingsfouten. Dat zegt Rop Gonggrijp, Nederlands bekendste hacker en oprichter van XS4ALL, na bestudering van de broncode van het systeem. Zie ook: NRC Next
25 juni 2008 - Al met al een dure stap terug in de tijd - de Stentor
Het moeten regelen van weer stemmen met potlood en stembiljetten heeft nogal wat gevolgen voor de gemeente: materiële, logistieke, personele en financiële. In een raadsbrief heeft het college van B en W intussen de belangrijkste gevolgen op een rij gezet.
25 juni 2008 - Stemmachine kan op de schroothoop - de Stentor
Een ultieme poging van PBZ ten spijt wordt er bij de volgende verkiezingen in Zwolle, op 4 juni 2009 voor het Europees parlement, weer gewoon met potlood en stembiljetten gestemd. De PBZ-motie werd maandagavond door de raad verworpen. Er komt geen Zwolse poging om de stemmachines toch te mogen inzetten.
De regering heeft de regeling, die het gebruik van stemmachines mogelijk maakt, ingetrokken. Het gevolg zijn organisatorische en financiële problemen, betoogde PBZ- raadslid Albert de Boer. Hij stond in zijn motie stil bij de kapitaalsvernietiging en stelde vast dat er in Zwolle met het stemmen per stemmachine nooit problemen zijn geweest. Terug naar het potlood staat volgens hem haaks op het streven naar meer e-communicatie tussen overheid en burger. In zijn beleving zou Zwolle een poging moeten doen via een speciale aanvraag alsnog toestemming voor het gebruik van stemcomputers te krijgen. Volgens De Boer zou het college in VNG-verband en door inschakeling van Zwolse Tweede- Kamerleden die poging moeten wagen.
25 juni 2005 - Stemcomputers jagen Zwolle op kosten - de Stentor
In ieder geval voor meer dan tweehonderdduizend euro aan waardeloze stemmachines en een zoektocht naar extra stemlokalen en bemanning daarvan.
25 juni 2005 - Papieren stembiljet lijkt structureel - de Stentor
Stemmen met behulp van het rode potlood en het papieren stembiljet is niet iets waarvan je in deze moderne tijd vol computers mag verwachten dat het tot in lengte van jaren op die manier zal gebeuren.
Alhoewel?
24 juni 2008 - Nedap gaat in je bloed zitten - de Ondernemer.nl
Afgelopen winter leek zich binnen Nedap een strijd om de macht te voltrekken. Commissarissen en de meerderheid van de directie botsten. Inzet van de strijd: hoe het verder zou moeten na het vertrek van directievoorzitter Ton Westendorp. Inmiddels zijn de rijen weer gesloten: Ruben Wegman (41) is het nieuwe gezicht van Nedap.
[...]Nedap is vooral bekend vanwege zijn elektronische stemsystemen, maar de omzet uit stemmachines bedraagt maximaal tien procent van de jaaromzet. Maar dat is voldoende om last te kunnen hebben van het besluit van staatssecretaris Bijleveld dat de eerstvolgende stemming weer ouderwets met potlood en papier moet. Eerst moet vaststaan dat je niet op afstand kunt zien op welke kandidaat er is gestemd.
De gevolgen van dit besluit lijken nog nauwelijks doorgedrongen, maar inmiddels staat wel vast dat Nederlandse gemeenten samen voor vijf miljoen euro nieuwe stemhokjes moeten aanschaffen en dat de uitslagen veel langer op zich zullen laten wachten, omdat er handmatig moet worden geteld.
Wegman volgt de politieke discussie met lede ogen. „Volgens mij moet de discussie zijn of het gebruik van een stemmachine voldoende voordelen heeft ten opzichte van stemmen met potlood en papier.” De kracht van Nedap, benadrukt Wegman, is de sterke diversificatie. Waar het momenteel tegenzit met de stemmachines, gaat het bijvoorbeeld goed met de marktgroep Agri.
24 juni 2008 - Internetcrimineel hoog op agenda overheid - refo dagblad
'Ook in de elektronische stemmachines, die bij de verkiezigen worden gebruikt, bleek ingebroken te kunnen worden. Hoewel het volgens Govcert nooit mogelijk is om risico’s volledig weg te nemen, is het belangrijk dat gebruikers vertrouwen hebben in het product. De overheid moet daarom in de toekomst voldoende inzicht verwerven in dreigingen met een „technische component".'
23 juni 2008 - Gemeente Leudal wil vergoeding voor gebruik rood stempotlood - Blik op nieuws
'De gemeente Leudal heeft staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken in een brief gevraagd om een tegemoetkoming in de extra kosten die gemaakt moeten worden om het stemmen met potlood weer in te voeren. In een bestuurlijk overleg van 9 april jl. heeft de staatssecretaris gemeenten medegedeeld dat zij niet bereid is geld toe te voegen aan het gemeentefonds voor het stemmen met potlood.'
19 juni 2008 - Drenthe koopt gezamenlijk stemhokjes - nieuws.nl
'Drentse gemeenten gaan samen stemhokjes en stembussen aanschaffen. Ze zijn nodig omdat het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft besloten dat de huidige stemcomputers niet meer gebruikt mogen worden. Eerder is vastgesteld dat ze fraudegevoelig zijn en niet transparant.' Zie ook: RTV Drente
16 juni 2008 - Nedap legt zich neer bij nederlaag stemcomputers - Webwereld
'Stemmachine-fabrikant Nedap ziet af van een juridische procedure om stemcomputers alsnog voor Nederland te houden. De fabrikant lijkt moegestreden.'
'Nedap waarschuwt voor een "ernstige kapitaalvernietiging" bij gemeentes omdat die hun dure stemcomputer nu bij het schroot mogen zetten. Maar de gevolgen voor de firma zelf zouden "redelijk beperkt blijven". De firma verklaart niet hoe de 'ernstige' schade voor gemeentes slechts een beperkte impact zullen hebben op de eigen omzet.'
16 juni 2008 - Nedap berust in stop stemcomputers - Telegraaf
'Het kabinet besloot vorig jaar november het stembiljet en de stembus in ere te herstellen, al wordt het potlood vervangen door een computer met printer. Die methode zou transparanter en minder fraudegevoelig zijn dan de stemcomputer. Experts hadden de betrouwbaarheid van de stemmachine in twijfel getrokken.'
16 juni 2008 - Nedap +1,7% na staken verweer - Financieel Dagblad
'Nedap +1,7% op euro24,65; de maker van onder andere stemmachines ziet af van verder verweer tegen het kabinetsbesluit om bij de verkiezingen niet langer gebruik te maken van geautomatiseerde stemsystemen.'
13 juni 2008 - Nedap staakt verzet stemcomputers - Omroep Gelderland
'Experts trekken de betrouwbaarheid van de computers, die door Nedap zijn ontwikkeld, in twijfel. Het kabinet besloot daarop het stembiljet en de stembus in ere te herstellen, al wordt het potlood vervangen door een computer met printer.'
13 juni 2008 - Nedap berust in afschaffen stemcomputers - Beursduivel.be
De Nederlandsche Apparatenfabriek (Nedap) staakt zijn verzet tegen het kabinetsbesluit om bij verkiezingen niet langer gebruik te maken van zijn stemcomputers.
13 juni 2008 - Nedap ziet af van verder verweer tegen kabinetsbesluit stemmachine - Nedap
De directie van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek ”Nedap” ziet af van verder verweer tegen het kabinetsbesluit om bij verkiezingen niet langer gebruik te maken van de stemmachine. Zie ook: Financieel Dagblad Gelderlander
11 juni 2008 - College stelt verruiming stemmogelijkheden voor - Gemeente Groningen
B en W vinden de voordelen echter zwaarder wegen en achten de eerstvolgende verkiezingen een geschikt invoeringsmoment omdat de kiezers dan toch al geïnformeerd moeten worden over andere veranderingen.
Bij de komende verkiezingen verdwijnen namelijk de stemcomputers. De Tweede Kamer besloot eerder om het rode potlood weer in te voeren omdat stemmachines ‘afleesbaar’ bleken. Groningen stemde in 1991 voor het laatst met het rode potlood. Veel kiezers moeten volgend jaar voor het eerst een hokje kleuren op een stembiljet. Ook voor stembureauleden verandert het nodige, zij moeten weer handmatig stembiljetten tellen. De gemeente Groningen heeft door de wijzigingen meer stemlokalen en stembureauleden nodig.
10 juni 2008 - 'Potlood stemmen' kost geld - Tubantia
Het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken om stemcomputers voorlopig niet meer in te zetten, kost de gemeente Wierden minstens 12.000 euro. Dat bedrag gaat onder meer op aan de aanschaf van nieuwe stemhokjes, stembussen en stembiljetten.
Zoals bekend heeft minister G. ter Horst van Binnenlandse Zaken de stemcomputers voorlopig in de ban gedaan. Het ouderwetse stemmen met een rood potlood is volgens haar doorzichtiger en beter controleerbaar.
4 juni 2008 - Terug bij af met het rode potlood - BN De Stem
Bij de laatste twee verkiezingen kon Leendert van de Merbel uit Fijnaart zelfstandig naar het stembureau. Als slechtziende was hem dat in de tijd van het rode potloodtijdperk nooit gelukt. "Toen stemde ik nog bij volmacht."
Het plezier is echter maar van korte duur geweest. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op aanraden van de actiegroep 'wijvertrouwenstemcomputersniet' elke stemmachine terug gehaald. Stemmend Nederland gaat terug naar het rode potlood, de stembus en het stemhokje.

Mei 2008

30 mei 2008 - Pdf icon.png Divers verkiezingsnieuws - Burgerzaken & Recht
Diverse stukjes met nieuws uit Burgerzaken & Recht, het blad voor de gemeenteambtenaren burgerzaken, uitgegeven door de NVVB, de Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken.
30 mei 2008 - Pdf icon.png Cees' Column - Burgerzaken & Recht
De voorzitter van de NVVB, en lid van de commissie Korthals Altes, schrijft over stemcomputers: "Her en der hoor ik dat ook deze vorm van elektronisch stemmen (met stemprinters en elektronische stemmentellers) niet aan het 'stralingsgevaar' kan ontkomen. Als dat inderdaad zo is, zal er vanuit politiek oogpunt weinig enthousiasme bestaan om deze vorm te introduceren en zullen alternatieven daarvoor moeten worden ontwikkeld. Het kan tenslotte toch niet zo zijn dat we in 2015 nog steeds met de hand alle stemmen moeten tellen."
Steeds weer dat geloof in techniek. Het kan simpelweg niet zo zijn dat papier gewoon de juiste oplossing voor dit probleem is.
30 mei 2008 - Pdf icon.png Verkiezingen, van chip tot samen door de dip - Burgerzaken & Recht
Wim Hoekema, van de gemeente Wymbritseradiel, schrijft over zijn frustraties rond de teloorgang van de stemcomputer: "Ik blijf het op zijn zachtst gezegd merkwaardig vinden dat wij en onze belangenbehartigers zo gemakkelijk mee zijn gegaan in de terugval op het rode potlood. We hebben het maar over ons heen laten komen. Misschien zijn onze belangenbehartigers er we zo gemakkelijk in meegegaan om hun inspraak rond de mGBA te kunnen behouden. We zullen het nooit zeker weten, maar curieus is het wel."
30 mei 2008 - Pdf icon.png Nedap houdt stug vol - Burgerzaken & Recht
Nedap was half april van de partij op het congres burgerzaken, getuige een foto met het onderschrift: "Medewerkers Burgerzaken weten natuurlijk allemaal dat het er nu toch echt op lijkt dat de laatste uurtjes geslagen hebben voor de stemmachines (of stemcomputers) van Nedap. Maar in de Achterhoek weten ze van volhouden... Nedap Elections Systems was gewoon aanwezig op de beurs: niet in een 'black box', maar in een strakke, transparante kubusachtige stand waar de verkiezingssystemen van de toekomst (als het aan Nedap ligt) trots werden getoond."
Verder natuurlijk weer een paginagrote Nedap-advertentie.
30 mei 2008 - Grotere stemhokjes voor rolstoelers bij nieuwe verkiezingen - Groningen.nl
De gemeente Groningen gaat vierhonderd stemhokjes maken die toegankelijk zijn voor kiezers met een rolstoel of scootmobiel. Voor zover de regels dat toelaten komen er in bepaalde stemlokalen extra brede hokjes met in hoogte verstelbare schrijftableaus.
“Navraag bij het Meldpunt Chronisch Zieken en de Gehandicapten Raad leert ons dat stemmen met het potlood een teruggang is ten opzichte van elektronisch stemmen, met name voor blinden en slechtzienden”, aldus D66’er Elco van der Wilt.
27 mei 2008 - Stemhokje als proef - De Kaap
De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft in samenwerking met de Sociale Werkvoorziening Zeist (SWZ) drie nieuwe stemhokjes ontwikkeld.
27 mei 2008 - Heuvelrug test in Overberg stemhokjes - AD
De gemeente Utrechtse Heuvelrug test woensdag bij de volksraadpleging in Overberg een nieuw stemhokje voor mensen met een functiebeperking.
26 mei 2008 - Gemeente schaft stemhokjes aan - De Puttenaer
Nu niet meer via de stemmachine gestemd mag worden, zal de gemeente ongeveer veertig stemhokjes met toebehoren zoals stembussen en potloden aanschaffen. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 16.500,-.
22 mei 2008 - De wraak van het rode potlood - BN de Stem
'De gemeente Etten-Leur heeft op een rijtje gezet wat de terugkeer van het rode potlood in de praktijk betekent. In de eerste plaats is dat een flinke kostenpost. Volgens burgemeester Hans van Agt kost alleen al het aanschaffen van stembussen en stemhokjes bij elkaar 45.000 euro.'
22 mei 2008 - 'Rode potlood' kost Castricum 24 mille - Noordhollands Dagblad
'De stemcomputers mogen niet meer worden gebruikt, en alle gemeenten moeten weer grote hoeveelheden dikke rode potloden inslaan. Plus stembussen en stemhokjes. Dat gaat Castricum 'slechts' 24 mille kosten. Slechts, want de aanschaf van nieuwe stemcomputers zou natuurlijk veel duurder zijn.'
21 mei 2008 - Stemmen weer met potlood en papier - ORnet
'Er wordt weer gewoon gestemd met het rode potlood en papier. Het kabinet heeft stemmen per computer voorlopig afgeschaft, totdat er onfeilbare apparatuur voor handen is.'
21 mei 2008 = Potlood - PZC
Het kabinet heeft besloten dat we voorlopig weer met het rode potlood op papier stemmen. Gelukkig maar. Ik vertrouwde ze toch al nooit, die stemcomputers. Je drukt op een knop, maar wat gebeurt er dan precies?

Laatst heb ik voor de eerste keer mijn ceditcard gebruikt voor een betaling via internet. Prompt had ik een gokschuld van zeshonderd dollar in Dublin. Volgens mij gaat het met het stemmen niet anders. Je weet niet beter of iedereen in je omgeving kiest voor Wouter Bos, krijgt Jan Marijnissen ineens vijfentwintig zetels. Het leek verdorie wel of Maurice de Hond voorzitter was van elk stembureau. Zo ken ik bijvoorbeeld niemand die op Rita Verdonk gaat stemmen.

Anderhalf jaar geleden werd aangetoond dat stemcomputers gemakkelijk kunnen worden afgeluisterd. Dat mag niet, want volgens artikel J 33 2 A van de Kieswet moet het geheime karakter van de stemming zijn gewaarborgd. Exit stemcomputer. Het rode potlood lijkt voorlopig het enige alternatief.
20 mei 2008 - Nedap betreurt beslissing kabinet inzake stemmachines - FD.nl
Nedap betreurt de beslissing van het kabinet om het stemmen per computer voorlopig af te schaffen. Dat schrijft de onderneming in een persbericht. Nedap geeft aan 'verbaasd' te zijn.
20 mei 2008 - Nedap bedroefd over verbod elektronisch stemmen - Webwereld
Nedap Elections Systems 'betreurt' het kabinetsbesluit om geen stemcomputers meer te gebruiken. De fabrikant van de stemmachines vindt dat de discussie niet op de juiste manier wordt gevoerd.
20 mei 2008 - Stemcomputers afgekeurd voor Nederlandse verkiezingen - Computable
Stemmen gebeurt anno 2008 weer hetzelfde als jaren geleden; met rood potlood en papier. De Nederlandse overheid heeft stemcomputers afgekeurd, vanwege de onveiligheid ervan.
20 mei 2008 - Een echte bestuursvoorzitter - VEB.net
Nedap was genoodzaakt zich terug te trekken uit de verkiezingsmarkt van de staat New York in verband met de daar heersende negatieve tendens rond het gebruik van stemmachines. Dit resulteerde in een lagere omzet in het eerste kwartaal van 2008. Daarnaar gevraagd deelde bestuurder Ruben Wegman mee dat de investering van 2 miljoen euro zal worden afgeschreven.
De ontwikkelingen zullen op een lager niveau blijven en de verwachting is dat deze klantgroep in 2008 weinig omzet zal genereren. Nedap waarschuwde overigens zoals gebruikelijk dat het sterk projectmatige karakter van veel opdrachten en het ondernemende karakter van haar klantgroepen kunnen leiden tot positieve of negatieve uitschieters in de groei. Desgevraagd deelde Van der Velden mede dat Nedap met de voortgaande groei van omzet en resultaat met haar strategie op koers ligt.
20 mei 2008 - Verkiezingen moeten over wegens afkeuren stemcomputers - Security.nl
'Nu het Kabinet om is, kun je je afvragen waarom de vorige verkiezingen niet worden overgedaan, aangezien er met ondeugdelijke en oncontroleerbare apparatuur is gestemd. Onze stelling luidt derhalve: Verkiezingen moeten over wegens afkeuren stemcomputers'
19 mei 2008 - Kabinet schaft stemmen met computer voorlopig af - Beurs.nl
'Het kabinet heeft het stemmen per computer voorlopig afgeschaft.'
19 mei 2008 - Stemcomputers wijken definitief voor potlood - Overheidsmanagement
'Het lijkt erop dat verkiezingen de komende jaren blijven plaatsvinden met een stembiljet en rood potlood. Het kabinet oordeelt dat er momenteel geen goede moderne apparatuur voorhanden is waarmee Nederlanders volledig anoniem kunnen stemmen. Nieuwe apparatuur ontwikkelen is te kostbaar.'
17 mei 2008 - Stemcomputers in Nederland voorlopig taboe - Tweakers.net
'Het zou bijzonder veel tijd en geld kosten om nieuwe apparatuur te ontwikkelen die niet afluisterbaar is. Volgens het kabinet weegt dit niet op tegen de meerwaarde van elektronisch stemmen tegenover het rode potlood. Wanneer er betere apparatuur beschikbaar komt, kan er opnieuw gepraat worden over elektronisch stemmen, maar de regering heeft besloten dat er tot die tijd in Nederland alleen maar met potlood en papier mag worden gestemd.'
17 mei 2008 - Doek valt voor stemcomputer - Computer Idee
Het rode potlood maakt zijn come-back: de regering heeft gisteren besloten dat, zolang er geen goed alternatief is, er weer gestemd gaat worden met potlood en papier.
17 mei 2008 - Kabinet schaft stemcomputers af - Planet.nl
Nederland stopt definitief met het stemmen via de stemcomputer. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken. De overheid zegt niet te kunnen garanderen dat een nieuwe stemcomputer nooit 'af te luisteren' zal zijn.
16 mei 2008 - Kabinet doet stemcomputers definitief in de ban - Webwereld
De ministerraad heeft besloten om alle soorten stemcomputers, inclusief stemprinters, te weren wegens 'afluistergevaar'. Het vertrouwde rode potlood is helemaal terug. Zie ook: PCM
16 mei 2008 - Dutch Voting Machines De-Certified - Slashdot
The dutch government has officially decided that it will no longer use voting machines (Babel Fish Translation) for elections. So it's pencil and paper from now on. Activists have been campaigning against the use of voting machines for some time.
16 mei 2008 - Stem uitbrengen gaat voorlopig weer ouderwets met potlood en papier - Volkskrant
'Het lijkt erop dat verkiezingen de komende jaren blijven plaatsvinden met een stembiljet en rood potlood. Het kabinet oordeelt dat er momenteel geen goede moderne apparatuur voorhanden is waarmee Nederlanders volledig anoniem kunnen stemmen. Nieuwe apparatuur ontwikkelen is te kostbaar.'
16 mei 2008 - Nederland blijft stemmen met rood potlood - Trouw
'Nederland blijft voorlopig stemmen met het rode potlood. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten. Een zogeheten stemprinter, die een papieren afdruk maakt van iedere via stemcomputers uitgebrachte stem, kan ook worden 'afgeluisterd' en is bovendien te duur.' Zie ook: Blik op nieuws Regering.nl
15 mei 2008 - Stemmachine blijft zorgenkind - Gelderlander
'Het zit Nedap niet mee. Vorig jaar november deed staatssecretaris Bijleveld de elektronische stemmachines van het Groenlose bedrijf in de ban. En nu haken de Amerikanen – althans de staat New York – af. Schadepost voor Nedap: twee miljoen euro.'
14 mei 2008 - Geld om 'stemhokjes te timmeren' - TC Tubantia
"Er moeten weer stemhokjes getimmerd worden", zegt burgemeester H. Koetje lachend. De gemeente Twenterand heeft geen stemhokjes meer, want er werd digitaal gestemd en het leek dat dat ook zou zo blijven. Daarom werden de stemhokjes opgeruimd. Ze waren niet meer nodig, omdat de stemcomputers op een tafel stonden, met een klein scherm eromheen voor de privacy. Maar nu is aangetoond, dat de stemcomputers in Nederland fraudegevoelig zijn, heeft de Tweede Kamer besloten dat er in 2009 weer met potlood en papier moet worden gestemd.
13 mei 2008 - Nedap ziet gering lagere omzet - Beurs.nl
'De divisie Verkiezingssystemen blijft fors achter op de omzet van 2007 als gevolg van de geringe investeringsbereidheid in stemmachines op dit moment, meldt Nedap. Het bedrijf heeft in overleg met zijn Amerikaanse partner besloten zich terug te trekken uit het aanbestedingsproces voor stemmachines in de staat New York, omdat de marktmogelijkheden voor het Nedap stemmachineconcept daar zijn gewijzigd.'
13 mei 2008 - Nedap verwacht licht lagere winst en omzet in 1ehj - FD.nl
'De reden voor de daling is 'ons besluit om vanwege recente ontwikkelingen in de staat New York, de geactiveerde kosten voor de Amerikaanse stemmachine in eenmaal af te schrijven'. Nedap geeft aan dat er in de staat New York momenteel een voorkeur is ontstaan voor het zogenaamde ballotmarking systeem -papieren biljetten die door scanners worden gelezen- boven de volledig elektronische systemen zoals die van Nedap.' Zie ook: FD Beursduivel.be DFT


April 2008

11 april 2008 - Verwachtingen technologie te hooggespannen - Eindhovens Dagblad
Met de chip in ons toekomstige paspoort lopen we te koop met onze persoonlijke gegevens. Kwaadwillenden zouden met een apparaatje binnen 25 centimeter van het paspoort deze informatie kunnen achterhalen.
Zie hier het zoveelste slechte nieuws over de digitalisering van onze beveiligingsmiddelen. Eerder stonden de kranten al vol over verkiezingscomputers. In onder meer Eindhoven moesten kiezers het rode potlood weer hanteren omdat de kiescomputers niet meer worden vertrouwd. Ook kwam er grote vertraging bij de invoering van de OV chipkaart wegens beveiligingsproblemen. Verder was er grote ophef omdat de ongeveer een miljard chips die het Eindhovense NXP heeft verkocht, om dienst te doen als toegangssleutel tot gebouwen, makkelijk te imiteren zouden zijn.


Maart 2008

13 maart 2008 - ‘Teken van afkeer van digitalisering’ - Algemeen Dagblad
Van den Berg ziet in de zoveelste kraak van een it-project van de overheid ook een maatschappelijke ontwikkeling. „Het is alsof mensen het beu zijn: stemcomputers, ov-chipkaart en nu dit. Het is een beweging tegen een overheid die steeds meer informatie centraal wil opslaan.”
3 maart 2008 - Het rode potlood komt terug - ElsevierFiscaal
Hackers hebben de fraudegevoeligheid en het gebrek aan privacy van de stemcomputers aangetoond. Zij waren minder onnozel dan de ambtenaren op Binnenlandse Zaken, die geen oog hadden voor het feit dat de nieuwe techniek ook tot nieuwe problemen kan leiden. De noodzakelijke expertise om de deugdelijkheid van de stemcomputers te kunnen controleren was er niet. In plaats daarvan hadden de ambtenaren blind vertrouwen in de fabrikant Nedap', ging de hoofdredacteur verder. Het zal mij niet verbazen als eerdaags in dezelfde krant het volgende wordt gepubliceerd.
Het verstrekken van loonbelastinggegeven gaat de komende jaren weer met de loonbelastingkaart. Hoe knullig het ook lijkt, Staatssecretaris Jan Kees de Jager kan maar één beslissing nemen: de aanlevering van loonbelastinggegevens gaat in de toekomst weer met de vertrouwde loonbelastingkaart. Veiligheid, betrouwbaarheid en controleerbaarheid moeten nu eenmaal gewaarborgd zijn bij de aanlevering en verwerking van gegevens.


Februari 2008

15 februari 2008 - Ruzie bij Nedap beslecht - Beursduivel.be
'Het bedrijf komt de laatste jaren vooral negatief in het nieuws door de twijfel aan de betrouwbaarheid en waterdichtheid van deze apparatuur voor allerlei landelijke, provinciale en gemeentelijke verkiezingen.' 'Nedap publiceert nooit resultaten per marktgroep, omdat alles binnen Nedap in dienst moet staan van het betekenis willen hebben voor de klant, waarbij het essentieel is dat de onderneming als één geheel wordt gezien.'
12 februari 2008 - Commissarissen Nedap blij met einde conflict - Tubantia
'De Raad van Commissarissen van de Groenlose apparatenfabriek Nedap zegt blij te zijn dat ze er met de directie uit is gekomen.'
6 februari 2008 - SNS verlaagt advies Nedap - De Financiële Telegraaf
SNS Securities heeft het advies voor Nedap verlaagd van kopen naar houden. Reden is dat de omzet wat lager uitviel dan verwacht. Een andere reden is simpelweg gelegen in het feit dat de koers van Nedap het goed gedaan heeft voor een small-cap: de koers is maar 17% gedaald en dat viel vergeleken met andere fondsen erg mee.
februari 2008 - Pdf icon.png Komen die stemmenprinter en stemmenteller er nog wel - Burgerzaken & Recht
Op de dag van het AO, woensdag 30 januari jl., had gratis kwaliteitskrant De Pers de voor Balkenende IV plezierige boodschap dat 'Nederland voorlopig niet in staat is verkiezingen te organiseren'. De staatssecretaris was 'not amused' (vreemd eigenlijk, het moet voor haar toch ook een geruststellende gedachte zijn) en de BPR-BZK ambtenaren konden er ook niet echt om lachen. Wellicht zouden zij dan de zwartepiet wel toegespeeld krijgen, omdat ze zich de afgelopen drie, vier maanden met andere zaken dan stemhokjes, stembussen en rode potloden hadden beziggehouden, Wat doe je dan als de kamerleden, zwaaiend met kopieën van de artikelen, om uitleg vragen? Precies, dan speel je de zwartepiet door!


Januari 2008

30 januari 2008 - Zeker tot 2009 stemmen met rood potlood - De Pers
'Nederlanders moeten nog tot de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2009 stemmen met het ouderwetse rode potlood. Dat zei staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Ank Bijleveld (CDA) woensdag in de Tweede Kamer. Stemmen met stemcomputers of via internet voor Nederlanders in het buitenland, zal niet mogelijk zijn. De betrouwbaarheid van die stemmethoden kan volgens Bijleveld niet worden gegarandeerd.'
30 januari 2008 - Zeker tot 2009 stemmen met rood potlood - Elsevier.nl
'Nederlanders moeten nog tot de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2009 stemmen met het ouderwetse rode potlood. Dat zei staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Ank Bijleveld (CDA) woensdag in de Tweede Kamer. Stemmen met stemcomputers of via internet voor Nederlanders in het buitenland, zal niet mogelijk zijn. De betrouwbaarheid van die stemmethoden kan volgens Bijleveld niet worden gegarandeerd.' Zie ook: nieuws.nl
29 januari 2008 - Nederland kan nu geen verkiezingen aan - dePers.nl
Nederland heeft een groot probleem als het kabinet dit jaar valt. Nieuwe Tweede Kamer-verkiezingen zijn voorlopig namelijk onmogelijk. 'Door het afschaffen van de stemcomputers – er moet volgende keer weer met rode potloden worden gestemd – en het gebrek aan voorbereiding voor nieuwe stemmethodes is Nederland voorlopig niet in staat nieuwe verkiezingen te organiseren.' Rop Gonggrijp (...)heeft weinig vertrouwen in een goede afloop: ‘Het wordt tijd dat het ministerie de regie in handen neemt, om te zorgen dat we gewoon verkiezingen kunnen houden.’
28 januari 2008 - VNG: vergoed kosten van stemmen met rood potlood - Reformatorisch Dagblad
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat bij de Tweede Kamer pleiten voor een vergoeding voor gemeenten die onlangs Nedap-stemmachines hebben gekocht. Zie ook: VNG Magazine Overheidsmanagement.nl
25 januari 2008 - Stemmachines Florida nog steeds zorgenkindje - Nu.nl
Bijna acht jaar na het debacle met de stembiljetten tijdens de presidentsverkiezingen in de Amerikaanse staat Florida, stevent de Sunshine State opnieuw op problemen af. 'Bij de verkiezing van een nieuwe procureur-generaal in 2006 verdwenen naar schatting 100.000 stemmen spoorloos en toch worden kiezers in Florida opnieuw gevraagd de machines opnieuw en zonder aanpassingen te gebruiken, aldus Pynchon.' Zie ook: hln.be
21 januari 2008 - APS: Vragen over Internetstemmen bij de waterschapsverkiezingen - APS
'De waterschappen bestuderen momenteel de mogelijkheid om bij deze verkiezingen, naast het gebruikelijke poststemmen, ook internetstemmen aan te bieden. De nieuwe waterschapswet biedt daartoe de mogelijkheid. De Stichting 'Wij vertrouwen stemcomputers niet', bekend van haar acties rondom de onveilige stemcomputers die onder andere bij gemeenteraadsverkiezingen werden gebruikt, heeft bij de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken een Wob-verzoek inzake internetstemmen ingediend.'
21 januari 2008 - Veroordeling gesjoemel stemcomputer - Volkskrant
Voor de actiegroep ‘Wij vertrouwen stemcomputers niet’ is hij het levende bewijs van hun gelijk: de 60-jarige inwoner van het Brabantse dorp Zeeland die bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 de stemcomputer manipuleerde en erg veel stemmen op zichzelf kon uitbrengen. De rechtbank in Den Bosch sprak hem vorig jaar wegens gebrek aan bewijs vrij, maar in hoger beroep achtte de rechter de stembusfraude wettig en overtuigend bewezen. Het gerechtshof veroordeelde de verdachte vrijdag tot een werkstraf van 240 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van een halfjaar.
19 januari 2008 - Uitspraak Te Meerman laat hiaat in de wet zien - Brabants Dagblad
Bij een veroordeling wegens verkiezingsfraude zou ontzetting uit het passief kiesrecht, dat is het recht om gekozen te worden, een passende bijkomende straf zijn.
Dat zegt het gerechtshof in Den Bosch in de uitspraak in de zaak Te Meerman. De reden waarom dat in die zaak niet gebeurd is is dat het bij het wetsartikel dat Te Meerman ten laste was gelegd niet mogelijk is, licht persraadsheer J. van der Kaaden toe. "Ontzetting uit het kiesrecht kan wel als iemand veroordeeld wordt wegens bij voorbeeld het verijdelen van een gemeenteraadsvergadering door te dreigen met geweld. Maar niet als iemand wordt veroordeeld wegens manipulaties tijdens verkiezingen. En daar ging het hier om."
19 januari 2008 - Gemengde reacties in Landerd - Brabants Dagblad
De voorzitters van de fracties in de gemeenteraad van Landerd kijken heel verschillend aan tegen de veroordeling van Guus te Meerman (60) wegens verkiezingsfraude.
Onverwacht, zegt Ben Maathuis van DS '70, een van de partijen waarmee de partij van Te Meerman, Zeelands Welzijn, een coalitie vormt. Manita van Gerwen van oppositiepartij VVD kijkt er juist niet van op.
19 januari 2008 - Uiteindelijk ging het om één stem - Tubantia
De commissie Inrichting Verkiezingsproces presenteerde in september 2007 een rapport waarin de regering wordt geadviseerd de stemmachines af te schaffen, omdat de stichting Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet had aangetoond dat met een stemmachine kan worden gefraudeerd. Staatssecretaris Bijleveld besloot eind september dat bij de volgende verkiezingen weer met het rode potlood en met papieren stembiljetten wordt gewerkt. Omdat de stemmachines slecht zijn te beveiligen, zo is de redenatie.
Nedap in Groenlo krijgt 21 januari bezoek van een Tweede Kamercommissie. Woordvoerder H. Haleber van Nedap bevestigt de komst van de Tweede Kamerleden maar wil niet veel kwijt over het bezoek.
18 januari 2008 - Oud-raadslid alsnog bestraft voor stembusfraude - Trouw (Novum)
Een voormalig lid van de gemeenteraad in het Brabantse Landerd is in hoger beroep veroordeeld voor verkiezingsfraude. Het gerechtshof in Den Bosch legde Guus te Meerman vrijdag een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van een halfjaar op. In april vorig jaar was de 60-jarige man uit Zeeland, dat valt onder de gemeente Landerd, nog vrijgesproken.
Zie ook: Nieuws.nl, Skoeps, Elsevier, De Pers
18 januari 2008 - Kandidaat-raadslid ziet af van zetel na fraude - Reformatorisch Dagblad (ANP)
Kandidaat-gemeenteraadslid Guus te M. uit het Brabantse Zeeland (60) ziet af van een plaats in de gemeenteraad van Landerd. Dat maakte voorzitter De Smit van zijn partij Zeelands Welzijn bekend nadat Te M. vrijdag in hoger beroep werd veroordeeld voor verkiezingsfraude.
18 januari 2008 - Te Meerman niet terug in de raad - Brabants Dagblad
Guus te Meerman uit Zeeland ziet ervan af om terug te keren in de gemeenteraad van Landerd.
Dat zegt woordvoerder Jaap de Smit van Zeelands Welzijn. Aanleiding is de de veroordeling wegens verkiezingsfraude van Te Meerman. Het gerechtshof acht bewezen dat hij bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart '06 een stemmachine heeft gemanipuleerd en een groot aantal stemmen op zichzelf heeft uitgebracht.
18 januari 2008 - Zeelands Welzijn: 'Dit hadden we niet verwacht' - Weblog Arena
Arena wilde graag een reactie van Guus te Meerman op zijn veroordeling, maar de telefonische verbinding werd plots verbroken en kon niet meer tot stand komen. Ook de woordvoerder van Zeelands Welzijn en andere partijleden waren vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar. Uiteindelijk sprak Arena wel met Jos Zonnenberg, voorzitter van de partij.
18 januari 2008 - 'Terugkeer Guus te Meerman in raad was totaal ongeloofwaardig geweest' - Weblog Arena
Nu hij vrijdagochtend door het gerechtshof in Den Bosch is veroordeeld voor het plegen van verkiezingsfraude ziet Guus te Meerman af van een terugkeer in de Landerdse gemeenteraad. Eerder deze week aanvaardde Te Meerman nog formeel zijn benoeming als raadslid. Het overgrote deel van de Landerdse politici is er niet rouwig om dat de Zeelander niet terugkeert in de raad. Ook wanneer Te Meerman wél was vrijgesproken hadden zij zijn rentree in de gemeenteraad zeer onverstandig gevonden, zo blijkt uit de diverse reacties. “Veel Zeelandse kiezers zouden een nare smaak hebben overhouden aan een terugkeer van Guus te Meerman in de raad.”
18 januari 2008 - Te Meerman veroordeeld voor verkiezingsfraude - Omroep Brabant
Guus te Meerman komt niet voor de partij Zeelands Welzijn terug in de Landerdse gemeenteraad. Het ex-raadslid uit het dorp Zeeland in de gemeente Landerd is vanmorgen door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld voor verkiezingsfraude. Het ex-raadslid is 240 uur en een half jaar voorwaardelijke cel straf opgelegd.
18 januari 2008 - Guus te Meerman veroordeeld voor verkiezingsfraude - Weblog Arena
Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft Guus te Meerman vrijdagochtend in hoger beroep veroordeeld voor het plegen van verkiezingsfraude tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart 2006. Het voormalig raadslid van Zeelands Welzijn heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden en een werkstraf van 240 uur opgelegd gekregen. Het hof acht het ‘wettelijk en overtuigend bewezen dat Te Meerman de stemmachine heeft gemanipuleerd’.
16 januari 2008 - OV-chipkaart is niet veilig. Leren ze het nooit in Den Haag? - Nieuwe media blog
Na de nieuwe paspoorten en de stemmachines zijn nu ook de nieuwe OV-Chipkaarten niet veilig. De kaart is op dit moment al vier keer door het ijs gezakt. Het OV-abonnement is in Duitsland al met succes gekopieerd, de OV-dagkaart is nu door studenten in Nijmegen met succes gekopieerd. Daarnaast blijken de afschrijvingen voor de kaart soms vele Euro's te hoog te zijn en ook is onduidelijk of er wel correct met de persoonsgegevens wordt omgesprongen.
13 januari 2008 - ‘Mogelijke fraude met stemmachines in New Hampshire’ - weblogs.nrc.nl
'Het probleem van stemcomputers is dat het tellen niet democatisch gecontroleerd wordt. Handmatig tellen van stemmen geschiedt in een ruimte met meerdere mensen die kunnen meetellen of toekijken. Het proces van elektronsich tellen wordt geheim gehouden door de fabrikanten van stemmachines en de bijbehorende software. Deze geheimhouding kan de democratie ondermijnen.'
11 januari 2008 - Eindhoven stemt met potlood - Nieuwsbedrijf.nl
In Eindhoven wordt 23 januari met potlood gestemd bij het burgemeestersreferendum: de stemcomputers zijn nog steeds niet betrouwbaar. “Er is geen kans meer dat staatsecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken toestemming geeft om stemcomputers te gebruiken,” meldt een woordvoerder van de gemeente.
7 januari 2008 - Duits verzet tegen stemcomputer - Telegraaf
In Duitsland groeit het verzet tegen de omstreden stemcomputers. Een vereniging van computerhackers, de Chaos Computer Club, steunt de klacht van een Duitse die het gebruik van de computers bij de komende verkiezingen in de deelstaat Hessen wil laten verbieden.
4 januari 2008 - Weer werkstraf geëist tegen gemeenteraadslid Te Meerman - Brabants Dagblad
Tegen kandidaat gemeenteraadslid Guus Te Meerman uit Zeeland is vandaag opnieuw 240 uur werkstraf en zes maanden gevangenisstraf voorwaardelijk geëist wegens verkiezingsfraude. De rechtbank in Den Bosch sprak hem daar eerder van vrij, maar het openbaar ministerie ging in hoger beroep. Te Meerman staat op de nominatie om opnieuw lid te worden van de gemeenteraad van Landerd doordat een zittend raadslid wethouder is geworden. Zie ook: Omroep Brabant
4 januari 2008 - OM: Verkiezingsfraude Landerd alsnog bestraffen - Volkskrant
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag in hoger beroep een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden en 240 uur werkstraf geëist tegen het 50-jarige kandidaatraadslid Guus te M. uit Zeeland wegens verkiezingsfraude en valsheid in geschrifte. Zie ook: NRC Telegraaf Trouw
1 januari 2008 - Veel problemen met stemapparatuur VS - Volkskrant
Terwijl de race naar het Witte Huis langzaam maar zeker op stoom komt, schreeuwen verschillende Amerikaanse staten moord en brand omdat hun elektronische stemmachines niet goed functioneren. Een terugkeer naar het oude en vertrouwde papieren stembiljet moet een herhaling van het debacle in Florida in 2000 voorkomen.
Wij