Personal tools

Nieuwsbrief

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

"Wij vertrouwen stemcomputers niet" geeft een E-mail nieuwsbrief uit. In die nieuwsbrief staan alle belangrijke zaken die gebeuren in en rond onze campagne voor een transparant verkiezingsproces. De nieuwsbrief wordt zo vaak verstuurd als er nieuws is. Tijdens de eerste anderhalf jaar kwam er zo'n beetje elke 12 dagen een nieuwsbrief uit, nu is dat veel minder vaak.

Als je dat nog niet gedaan hebt, vul dan snel hieronder je e-mail adres en klik op 'aanmelden'. Je krijgt geen spam als je je adres invult, en je adres wordt ook nergens anders voor gebruikt.

<mailman>aankondigingen*lists.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl|http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/List_aanmelding_klaar</mailman>


Alle nieuwsbrieven

Persberichten

Aankondigingen

Wij