Personal tools

Nieuwsbrief Nr. 2 - 31 juli 2006

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

(Redirected from Nieuwsbrief 31 juli 2006)

"Ja, er is hier een verkiezing aan de gang. En nu heel snel van het bedrijfsterrein af, want anders laat ik de hond los!"


Sdu wil "openbaarmaking terugdraaien" !

Hemeltjelief wat gebeurt er toch veel! Na een oorspronkelijk mailtje van de gemeente waarin men aangaf te vrezen dan men ons wellicht te veel had verstrekt kregen we ook een e-mail van de advocaat van Sdu, producent van het NewVote verkiezingssysteem. Advocaat Frederik van Nouhuys van De Brauw Blackstone Westbroek bevestigde dat Sdu inderdaad graag wil dat er documenten van het net gaan:

Waar het om gaat is dat de Gemeente Amsterdam in antwoord op uw
Wob-verzoek vier documenten openbaar heeft gemaakt die onder de Wob 
hadden moeten geweigerd. Contracten en offertes vallen namelijk onder 
documenten die bedrijfsvertrouwelijke informatie bevatten en dus worden 
beschermd. Bovendien is de Gemeente ook met de betrokken partijen 
overeengekomen dat zij die stukken geheim zal houden. Om die reden is 
de gemeente thans gevraagd om de openbaarmaking van die vier specifieke 
stukken terug te draaien, welk verzoek door de gemeente vandaag aan u 
is doorgegeven. Het betreft het contract, de twee offertes en het 
document "procedures". Sdu gaat er van uit dat u ten aanzien van deze 
onhandigheid van de gemeente Amsterdam coulant bent en de vier stukken 
van uw website verwijderd [sic].

Wij gaan die documenten natuurlijk niet weghalen

Formeel zijn wij helemaal niet de openbaarmakers van de stukken, dat is de gemeente Amsterdam. Dat er wellicht gronden waren geweest om een aantal stukken niet te verstrekken, en dat in één document zelfs een expliciete geheimhoudingsclausule staat doen er niets aan af dat openbaar voor één persoon hetzelfde is als openbaar voor een ieder. En wij zouden als activisten natuurlijk geen knip voor onze neus waard zijn als we de documenten zo maar weer weg zouden halen. Dat de advocaten van Sdu dat ook weten blijkt wel uit het feit dat we nog niet bedreigd zijn met allerlei juridische malheur: er is helemaal geen stok om ons mee te slaan. Dit is op zijn hoogst een interessant juridisch probleem tussen de gemeente Amsterdam en haar leverancier Sdu, waar we dan ook vast en zeker in een later stadium weer allerlei uiterst interessante stukken over kunnen gaan wobben.

Verkiezingen Amsterdam 3 Euro per kiezer duurder !

De documenten die we met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur hebben gekregen tonen onder meer glashelder aan dat stemmen met computers echt veel en veel duurder is dan stemmen op papier. Uit een voor ons Wob-verzoek samengesteld overzicht (pdf) blijkt overduidelijk dat het veelgehoorde verhaal dat electronisch stemmen goedkoper zou zijn dan stemmen met potlood en papier zeer beslist niet waar is.

In 2002 kwamen de kosten van de verkiezingen voor de gemeenteraad en de stadsdeelraden in Amsterdam op een totaal van 1.556.432 euro, terwijl in 2006 (na invoering van electronisch stemmen) de kosten van de verkiezingen 2.674.770 euro beliepen, een verschil van ruim een miljoen. Er zijn in Amsterdam in dit jaar 305.234 stemmen uitgebracht. Als we dat even omrekenen: de verkiezingen in Amsterdam kosten de belastingbetaler ruim drie Euro per kiezer meer dan voor de invoering van de computer, en het grootste deel van dat geld vloeit naar Sdu. De verkiezingen zijn ongemerkt een grote industrie geworden waar veel geld in omgaat.

Sdu NewVote: "Total control" over onze verkiezingen

Het is allemaal nog wel een stuk erger dan we dachten. Computerdeskundige en software-ontwikkelaar Pascal Scheffers heeft een uitgebreide eerste blik geworpen op de stukken over NewVote, het verkiezingssysteem van Sdu. Hij merkt terecht op dat we eigenlijk een werkende versie van het hele systeem moeten analyseren, en dat zo'n snelle scan van wat documenten altijd beperkt is. Maar de voorlopige conclusies zijn al behoorlijk beangstigend. De verkiezingen zijn ge-outsourced. Op dit moment is het al zo dat de gemeente ook op het nivo tussen de stemcomputer en de verkiezingsuitslag eigenlijk helemaal niks meer controleert: niet alleen de stemcomputers komen van Sdu maar de gehele procesgang is uitbesteed.

Ook kijkend naar de details wordt een mens niet blij: men heeft voor een paar minuten tijdwinst op de centrale PC de virusscanner uitgezet (!), en dat terwijl men kandidatenlijsten op floppies aangeleverd krijgt.

Ook verontrustend: Als we nog heel even wachten draait er helemaal *niets* bij de gemeente maar loopt alle software bij Sdu en mogen enkele ambtenaren er hooguit door het equivalent van een klein raampje nog even naar kijken.

Lees het stuk: http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/NewVote

(Er wordt in de komende maanden vast nog veel meer bekend over de systemen van zowel Nedap als Sdu.)

Klokkenluiders gezocht

We zijn er nu een tijdje in aan het rondneuzen, en deze hele verkiezings-industrie ruikt eerlijk gezegd meer dan een beetje muf. Her en der zijn bedrijven en overheden in het geheim van alles aan het bekokstoven, en het beetje dat er aan het licht komt ziet er niet best uit. Het is tijd dat wij, de burgers, de gordijnen en de ramen open doen om wat licht en frisse lucht binnen te laten. Er zijn helaas grenzen aan wat je met de Wet openbaarheid bestuur te pakken kunt krijgen over onze openbare verkiezingen. Kijk daarom op:

http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/Klokkenluiders

Wij