Personal tools

Nieuwsbrief Nr. 10 - 14 november 2006

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

NVVB maakt besloten site BZK openbaar

Op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken is een speciaal afgeschermd hoekje ingericht voor de gemeenten die op 22 november met een stemcomputer van Nedap moeten stemmen. De afgeschermde pagina bevat documenten met instructies rondom de beveiliging en verzegeling van de Nedap stemcomputers.

De gemeenteambtenaren die toegang moeten hebben tot dit deel van de website gebruiken allemaal dezelfde combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord, en deze stonden voor het gemak open en bloot in de nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken. Deze nieuwsbrief is via de website van de vereniging voor iedereen te lezen.

BZK: Nedap stemmachines
(login "nedap2006", password "NedapCZW12bzk!")
http://www.minbzk.nl/nedapstemmachines

Lokale kopie
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/BZK-site

Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken, Nieuwsbrief 69 (voor de login gegevens)
link


De instructie

Twee documenten hebben slechts op 13 november op de site gestaan en waren vandaag ineens weer weg. Het gaat om de speciale instructie voor gemeenteambtenaren en stembureauleden en het document dat beschrijft hoe de verzegeling werkt. Het zijn best interessante stukken en we hebben ze volledigheidshalve op onze kopie van de site dus maar weer toegevoegd. De instructie geeft aan hoe grondig men bij BZK de beveiliging van de Nedap stemcomputers heeft aangepakt. Gegeven de totale onveiligheid van de Nedap heeft men (je moet het ze nageven) er in dertien pagina's een imposante reeks beveiligingsmaatregelen omheen gebouwd. Bij elke geringe twijfel wordt een stemcomputer door een ander exemplaar vervangen. Wie nog twijfelt of de Nedap machines er op korte termijn uit gaan moet het document maar even doorbladeren: dit circus is beslist niet iets wat de overheid vanaf nu rond elke verkiezing wil optuigen.

Aanvullende circulaire Tweede Kamerverkiezingen - 10 november
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/images/1/12/Bzk20060000361782.pdf


De zegels

De verzegeling ziet er redelijk degelijk uit: er zijn ogen gestanst in de deksel van het computerdeel en alle zegels zijn uniek genummerd. Ook het deel met het toetsenbord is verzegeld. Alleen onze voorgestelde aanval met een gemodificeerde stemgeheugenmodule wordt niet verhinderd, en verder kun je een nieuw type Nedap (de ESN1_SSN1) zelfs van geheel nieuwe software voorzien via de slot voor de geheugenmodule. Maar alla, men moest wat.

Instructie voor controle van de verzegeling van de Nedap stemmachines
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/images/5/58/A4ministerieleaflet.pdf


Enquete beveiliging stemcomputers

Op de bovenstaande website een aantal interessante documenten, waaronder een enquete voor de gemeenten over de beveiliging van stemcomputers die boven alles aangeeft dat BZK zich met betrekking tot de situatie in het verleden betrekkelijk weinig illusies koestert. Zo vraagt men zich bijvoorbeeld af of bij de gemeenten het uitlenen van stemcomputers überhaupt wel geadministreerd wordt.

Brief enquete BZK NVVB - 17 oktober
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/images/d/d0/Briefenqute_nvvb_bzk_def.pdf


Klachten in het stemlokaal

Het maakt niet uit hoezeer nu duidelijk is dat het hele proces gemankeerd is. Men gaat er bij BZK, gezien de bovengenoemde instructie, toch vanuit dat burgers niet in staat zijn al van tevoren hun bezwaren tegen de gang van zaken op papier te zetten. "Het is onwaarschijnlijk dat iemand voorafgaand aan het bezoek aan het stemlokaal al kan weten dat de stemming niet in overeenstemming met de wet geschiedt en zijn bezwaar daartegen vooraf al op papier kan zetten, maar onmogelijk is dat niet." Voor wie zijn/haar bezwaren in het stemlokaal wil uiten: de uitgebreide instructie voor omgang met bezwaren van kiezers begint op pagina 7. Ook blijkt dat de originelen van alle Proces-Verbalen met bezwaren deze keer worden opgestuurd naar de Kiesraad en de Tweede Kamer. Dat gebeurde bij eerdere verkiezingen niet.


Samenstelling OVSE missie bekend

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking (OVSE) heeft de samenstelling van de Election Assessment Mission voor de Nederlandse verkiezingen van 22 november bekend gemaakt.

De missie zal het juridische en organisatorische raamwerk voor verkiezingen in Nederland onderzoeken en daarover rapporteren. Daarvoor zal de missie ontmoetingen hebben met de overheid, in het bijzonder de Kiesraad, kandidaten, politieke partijen, media en maatschappelijke groeperingen. De missie zal ook de stemcomputers in Nederland bekijken.

"Wij vertrouwen stemcomputers niet" heeft een afspraak om de missie te informeren over haar bevindingen ten aanzien de regelgeving en beveiliging van stemcomputers in Nederland.

De missie wordt geleid door de Julian Peel Yates (UK) en bestaat uit acht experts op het gebied van verkiezingen en juridische zaken. Twee leden van de missie hebben een achtergrond op het gebied van computer beveiliging en veel kennis over elektronisch stemmen. De missie bestaat uit:

Head of Mission: Julian Peel Yates (United Kingdom)
Election Expert: Paul De Gregorio (USA)
Legal Expert: Inna Shyrokova (Ukraine)
Election Expert: Marcus Brand (Austria)
Election Expert: Kamen Ivanov (Bulgaria)
Election Expert: Irena Hadziabdic (Croatia)
Election/E-voting Expert: Douglas Jones (USA)
Election/E-voting Expert: Tarvi Martens (Estonia)
ODIHR Senior Election Adviser: Vadim Zhdanovich (Russian Federation)

De missie is op maandag 13 november aan haar bezoek aan Nederland begonnen. Volgens de OVSE is dit de eerste keer dat een Election Assessment Mission naar Nederland komt.

Assessment of parliamentary elections in the Netherlands
http://www.osce.org/odihr-elections/item_12_22041.html


Duitsland: Nedap stemcomputers onveilig

De Duitse PTB (vergelijkbaar met TNO) heeft tegenover de Duitse pers de geschiktheid van de Nedap stemcomputers in twijfel getrokken. De PTB heeft de stemcomputers gekeurd volgens de eisen van de Duitse overheid, een procedure die erg veel lijkt op die in Nederland. Belangrijk verschil is dat in Duitsland de voor elke verkiezing een aparte goedkeuring van de overheid voor de stemcomputers nodig is. In Nederland is de goedkeuring min of meer permanent.

Dieter Richter van de PTB (hij is verantwoordelijk voor de keuring van stemcomputers in Duitsland) zegt daarover: "Wir würden jetzt, in dieser neuen Lage, dem Ministerium nicht mehr raten, die Erklärung ohne Einschränkung abzugeben."

De petitie tegen de stemcomputers op de site van het Duitse parlement heeft nu 33.000 ondertekeningen. Bij 50.000 ondertekeningen volgt vrijwel automatisch een behandeling in de Bondsdag.

Overigens hebben nu in Duitsland nu ook de trendwatchers van het toonaangevende blad "Woman" door dat die stemcomputers maar niks zijn. Even overbodig als een Paris Hilton docu-soap.

PTB bestätigt Nichteignung - Wahlcomputer grundsätzlich unsicher (13 nov 2006)
http://www.ccc.de/updates/2006/ptb-bestaetigt-nichteignung

"Eine neue Situation", E-Voting in Deutschland nach dem Wahlmaschinen-Hack (c't 24/2006)
http://www.heise.de/ct/06/24/072/

Aktuell: Der woman-trendscout
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/images/6/64/20061031_Woman.PDF


Stemtourisme vanuit Den Haag

In Den Haag worden Nedap stemcomputers gebruikt op 22 november. Voor Hagenesen die op papier willen stemmen bestaat nu een oplossing. Bij voldoende interesse organiseren GroenLinks Den Haag en de Haagse Stadspartij samen een eigen stemtouristische reis naar Zoeterwoude. Meld je dus snel aan, zie de onderstaande link voor de details.

Stemtoeristen, opgelet!
http://www.groenlinks.nl/lokaal/denhaag/nieuws/nieuwsbericht.2006-10-30.7987083118


Ammehoelah!

Jan Groenendaal van Nedap/Groenendaal heeft weer een tekst in de hem kenmerkende stijl op zijn site gezet. In het verleden hebben we wel inhoudelijk gereageerd op zijn teksten, maar dat is met deze tekst echt te pijnlijk. Bij eerste lezing lijkt het er op dat Groenendaal het stemgeheim eigenlijk maar onzin vindt. Het is maar goed dat de voor Nederlandse verkiezingen een nieuw tijdperk is aangebroken. Een tijdperk waarin het niet meer allesbepalend is wat Jan Groenendaal er van vindt.

Stemgeheim
http://www.election.nl/bizx_html/ISS/documents/Stemgeheim.pdf

Lokale kopie (Nedap zal toch ooit wel eens wakker worden?)
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/images/1/10/Stemgeheim.pdf


Situatie in de VS

In de Verenigde Staten zijn bij de verkiezingen van afgelopen week weer allerlei problemen geweest met stemcomputers. Van "vote-flipping" via 18.000 missende stemmen in Florida (alwaar de Republikeinse Congres kandidaat met 377 stemmen gewonnen heeft) tot en met de ene missende stem in een burgemeestersverkiezing, het rommelt daar behoorlijk.

Congress race goes to court
http://www.sptimes.com/2006/11/13/State/Congress_race_goes_to.shtml

Candidate: Zero Vote Tally Off - by 1
http://abcnews.go.com/US/wireStory?id=2646802


Colofon

Stichting "Wij vertrouwen stemcomputers niet"
Linnaeusparkweg 98
1098 EJ Amsterdam

Om direct met ons in contact te komen kunt u het beste een e-mail sturen naar:
info@wijvertrouwenstemcomputersniet.nl

telefoon 020 - 4636394

bankrekeningnummer 40.72.95.313 (ABN AMRO, Amsterdam)

Wij