Personal tools

Nieuwsbrief Nr. 11 - 21 november 2006

From Wij vertrouwen stemcomputers niet


Het nieuwe stemmen

De verzegeling en betere beveiliging van de Nedap machines is voor alle betrokkenen een heleboel heisa, maar lijkt bij eerste beschouwing meer dan voldoende om buitenstaanders ervan te weerhouden invloed uit te oefenen op de verkiezingsuitslagen. Afluisteren wat kiezers stemmen op een Nedap is beslist niet meer eenvoudig te doen omdat er goed in de gaten gehouden wordt dat niemand te dichtbij komt (vijf meter in veel gevallen) en omdat alle speciale tekens uit de partij- en kandidaatnamen gehaald zijn.

Stemmen in Nederland is nu veiliger dan het sinds de invoering van de stemcomputers geweest is. Dat wil zeggen: als je de bedreiging ziet als iets wat komt van een groep mysterieuze buitenstaanders die met radio-apparatuur op de loer liggen of proberen in te breken daar waar de Nedaps liggen opgeslagen. Wij hebben met onze campagne echter vooral andere en in onze ogen fundamenteler problemen willen aankaarten. Zoals het feit dat nog maar een paar mensen in Nederland weten hoe de stemmen geteld worden, en dat die mensen niet werken bij de overheid. En het feit dat (ondanks alle maatregelen) de software in de stemcomputers nog steeds geheim is en de geheime stemmen-telsoftware op het gemeentehuis zelfs nog nooit door een onafhankelijke partij bekeken is. En dat er nog steeds niks na te tellen valt. Een zwarte doos met veel sloten, alarminstallaties, steekproeven, geheime beveiligingsmaatregelen, zegels en politiesurveillance is nog steeds een zwarte doos.

De onafhankelijke commissie die na de verkiezingen aan het werk gaat moet al deze rommel in de vuilnisbak gooien en een stemproces ontwikkelen dat al deze geslotenheid en poespas niet nodig heeft. Het stemproces is potjandorie van ons allemaal, en dus mogen we ook allemaal weten hoe het werkt en mogen we ook allemaal controleren of de uitslag klopt. Het nieuwe stemmen kan en moet veilig en betrouwbaar zijn zonder speciale gescreende medewerkers, zonder geheime software, zonder geheime testrapporten en zonder een overheid die slaafs achter stemcomputerfabrikanten aanloopt.


Beleefd protest

Onthoudt, als je protest gaat aantekenen in je stembureau, dat je in de tempel van de democratie bent. Mochten de leden van het stembureau je klacht echt niet willen optekenen in het Proces Verbaal dan is dat in onze ogen wel enig aandringen maar zeker geen ruzie waard: we hebben niet voor niets al die tijd gesproken van een 'beleefd protest'. Bel desnoods met gemeente of stadsdeel, schrijf naderhand naar de gemeenteraad, maar schop in hemelsnaam geen stennis in of rond het stembureau. Zelfs met één notitie in een PV minder kunnen we volgens ons allemaal heel tevreden zijn: ook de stemcomputers die nu wel gebruikt mogen worden hebben na onze campagne hun langste tijd gehad en we hebben in deze ronde veel gewonnen. Probeer, daar waar mogelijk, juist om de mensen in de stembureaus te vertellen dat onze akties geen moment tegen hen of tegen het stemproces in zijn algemeenheid gericht zijn, en dat we juist willen dat het in de toekomst in Nederland heel goed geregeld is. Met stroop vang je hoe dan ook meer vliegen dan met azijn.

Als je gaat stemmen in een stembureau waar met potlood gestemd wordt terwijl er eigenlijk een Sdu Newvote ingezet zou gaan worden dan is het extra belangrijk dat je de mensen daar een hart een hart onder de riem steekt: vertel ze hoe blij je bent dat ze hun controlerende functie weer hebben en laat ze weten dat je hun werk op prijs stelt.

Beleefd protest in het stembureau
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/Protest


Stemtoerisme

"Wij vertrouwen stemcomputers niet" krijgt uit het hele land mailtjes van mensen die een kiezerspas hebben aangevraagd waarmee zij in een gemeente met het potlood gaan stemmen.

Het is overduidelijk dat in alle gemeenten significant meer keizerspassen zijn aangevraagd dan bij vorige verkiezingen. Uit Utrecht hoorden we dat het daar gaat om honderden passen.

Uniek is het verhaal uit Castricum. De kiezer die daar mondeling een keizerspas aanvroeg, kreeg van de ambtenaar te horen dat het echt niet nodig was helemaal naar Amsterdam af te reizen om met potlood te stemmen. De ambtenaar had zelf het plan opgevat samen met haar partner in Heiloo met het potlood te stemmen. Dat is namelijk veel dichterbij.


Niets aan de hand

In de vorige nieuwsbrief meldden we dat BZK slordig was omgesprongen met het wachtwoord van een afgeschermd deel van de website.

De afgeschermde pagina bevatte documenten met instructies rondom de beveiliging en verzegeling van de Nedap stemcomputers. Een document met foto’s van de verzegeling van de Nedap stemcomputers stond slechts een dag online en verdween daarna geruisloos. Na publicatie van het wachtwoord in deze nieuwsbrief verdwenen alle documenten, de afgeschermde site is nu leeg. Volgens BZK was er niets geheimzinnig aan de site. Waarom de site dan toch leeggehaald is, blijft dan de vraag.

Alle documenten staan lokaal bij "Wij vertrouwen stemcomputers niet".

Lokale kopie
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/BZK-site


Verkiezingsavond

Voor woensdagavond hadden we een eigen feest aangekondigd. Maar dat ging door een tekort aan tijd niet meer lukken. Een klein nadeel van het succes van deze campagne. Bovendien organiseren anderen al uitgebreide en gevarieerde avonden waar we ons graag bij aansluiten.

In cultureel centrum De Balie in Amsterdam vindt het "Varieté Electorale: de Uitslagen" plaats, een verkiezingsprogramma waar ook "Wij vertrouwen stemcomputers niet" een bescheiden rol in speelt (zo zit Rop om 20:30 in het forum). Kaarten kosten 5 Euro, reserveren via De Balie is aan te raden!

Waag Society in Amsterdam verzorgt een verkiezingsuitzending via internet en lokale omroep Salto. "Wij vertrouwen stemcomputers niet" komt in de uitzending de stand van zaken rond de campagne uit de doeken doen.

Varieté Electorale: de Uitslagen
http://www.debalie.nl/artikel.jsp?articleid=82453

KillerTV: verkiezingen in de Waag
http://www.waag.org/nieuws/15719


Colofon

Stichting "Wij vertrouwen stemcomputers niet"
Linnaeusparkweg 98
1098 EJ Amsterdam

Om direct met ons in contact te komen kunt u het beste een e-mail sturen naar:
info@wijvertrouwenstemcomputersniet.nl

telefoon 020 - 4636394

bankrekeningnummer 40.72.95.313 (ABN AMRO, Amsterdam)

Wij