Personal tools

Nieuwsbrief Nr. 13 - 21 december 2006

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Nicolaï stelt commissie in

Minister Nicolaï voor bestuurlijke vernieuwing en koninkrijksrelaties heeft op 20 december de Tweede Kamer geïnformeerd over de commissie die het verkiezingsproces gaat onderzoeken. De commissie moet "voorstellen [..] doen voor verbetering of verandering die voldoen aan de vereisten van geheime, vrije, betrouwbare, voor ieder gelijkelijk toegankelijke, praktisch uitvoerbare en transparante verkiezingen".

De voorzitter van de commissie is mr. F. Korthals Altes, oud-voorzitter van de Eerste Kamer, oud-minister van Justitie en minister van Staat. Andere namen zijn nog niet bekend gemaakt. Maar Nicolaï licht wel het profiel van de overige vier leden van de commissie toe: twee leden met een ICT achtergrond, één hooggekwalificeerde jurist met verstand van het kiesrecht en iemand uit de gemeentelijke praktijk.

De commissie moet kijken naar de rol van automatisering en techniek bij de verkiezingen en de risico's in kaart brengen van het stemmen met stemcomputers en potlood. Ook moet de commissie bezien of het stemmen via internet een alternatief is. Daarnaast krijgt de commissie ook de opdracht te kijken naar de verantwoordelijkheden van ministerie, gemeentes en stembureau's en de verhouding overheid-markt (mbt stemcomputers).

"Wij vertrouwen stemcomputers niet" kan nog niet zoveel zeggen over wat we van de commissie vinden. Veel hangt af van de overige leden die nog niet bekend zijn, met name de twee ICT deskundigen.

Er komt een sub-commissie die moet uitzoeken hoe de besluitvorming rond stemcomputers tot stand is gekomen en wie daar verantwoordelijk voor is. Dit deelonderzoek zal worden gedaan door Loek Hermans (voorzitter MKB Nederland) en prof. Mark van Twist (hoogleraar publiek-private samenwerking).

Opvallend is dat Nicolaï de commissie niet om advies vraagt voor de verkiezingen van maart 2007 (Provinciale Staten). In zijn brief van 30 oktober 2006 aan de Tweede Kamer had de minister zo'n advies wel aangekondigd. Nu krijgt de commissie opdracht voorstellen te doen uiterlijk 1 september 2007. Deze voorstellen moeten geïmplementeerd worden tijdens de verkiezingen van 2010-2011. De eerste verkiezing is dan in maart 2010 (gemeenteraden). Daarmee wordt de implementatie over de verkiezingen van juni 2009 (Europees Parlement) getild.

De brief van Nicolaï staat nog niet op minbzk.nl of in parlando. Maar de onopgemaakte tekst staat nu wel op onze website.

Brief van minister Nicolaï aan de Tweede Kamer
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/Brief_TK_instelling_commissie

Data verkiezingen
http://www.kiesraad.nl/verkiezingen/item_verkiezingen/data_verkiezingen


En de verkiezingen in maart ?

Voor we het weten is het alweer maart en zijn de Provinciale Staten verkiezingen. De commissie gaat (als we de brief van Nicolaï goed begrijpen) geen advies meer uitbrengen voor maart, hoewel Nicolaï dit in een eerder stadium wel aan de Tweede Kamer heeft beloofd. Dat betekent dat Nederlanders in maart wederom gaan stemmen met de gewonde en doodzieke Nedap computers die bij de Tweede Kamerverkiezingen van november met veel plakband en paperclips nog even werden ingezet. Kennelijk zit Nederland dus zo vast aan de huidige stemwijze dat elk risico dat de commissie deze hele mik terecht in de prullenbak smijt, moet worden vermeden.


Sdu verkocht

De Sdu wordt verkocht aan de beleggingsmaatschappijen ABN Amro Capital en het Duitse Allianz. Van de aandelen Sdu (de voormalige staatsdrukkerij) is 100% in handen van de Staat. De Sdu bestaat uit Sdu Uitgevers (oa de verkiezingsdienst Sdu NewVote) en Sdu Identification (paspoorten).

Wat er verder met Sdu NewVote gaat gebeuren in onduidelijk. De goedkeuring voor de NewVote is geschorst maar het is onwaarschijnlijk dat Sdu nog voor de verkiezingen van maart 2007 heelhuids door een nieuwe keuring komt.

Het Financieele Dagblad analyseert de vermoedelijke prijs van Sdu en concludeert dat de Staat minder voor Sdu krijgt dan eerder gedacht, onder meer door de afkeuring van de NewVote.

De rekening (13 december 2005)
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/Het_Financieele_Dagblad_13_12_2006


Vergoedingen voor gemeenten

Sinds wij zaken aan het licht aan het brengen zijn is het kassa. Wij zijn verdorie zo langzamerhand de enige partij in dit hele stemcomputer-gebeuren aan het worden die niet ruimhartig door BZK betaald is: Nedap krijgt geld voor het verzegelen, Sdu is waarschijnlijk voor prikkie verkocht aan de nieuwe eigenaars en ook krijgen alle gemeenten van Nederland nu extra geld van het rijk.

Ruim 400 gemeenten gebruikten de Nedap stemcomputers. Zij krijgen € 0,15 per inwoner vergoed. De 35 gemeenten die de Sdu NewVote niet konden gebruiken, krijgen meer. Gemeenten met een vervangende Nedap stemmachine krijgen € 0,30 vergoed per inwoner. Gemeenten die papier en potlood hebben gebruikt, krijgen € 0,45 vergoed per inwoner.

Gemeenten krijgen financiële vergoeding voor meerkosten bij verkiezingen (14 december 2006)
http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=62078


Nieuw op de website

De afgelopen tijd hebben we de website onder handen genomen. Alle PDF documenten zijn nu searchable. Vooral de papieren die we via de WOB hebben gekregen waren wel gescand maar nog niet met OCR doorzoekbaar gemaakt. Nadat Google er overheen gaat zal de zoekfunctie van de site dus ook veel meer opleveren.

Bovendien hebben we veel krantenartikelen uit de jaren negentig toegevoegd in het Media-overzicht. Heel interessant om te zien dat veel argumenten tegen stemcomputers al tien jaar geleden breed uitgemeten werden. Het meeste oude materiaal hebben we full-text op de site gezet zodat de eigen zoekfunctie van de site er goed bij kan.

Media-overzicht 1993 - 2005
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/Media-overzicht_2


Prettig kerstfeest, gelukkig nieuwjaar

Als er nog belangrijke ontwikkelingen zijn dan melden we dit natuurlijk onmiddelijk, maar anders zou dit wel eens de laattse nieuwsbrief van 2006 kunnen zijn. Wij gaan in 2007 natuurlijk gewoon op de huidige voet verder met het controleren van de voortgang van alle nu komende veranderingen. Maar nu wensen wij u bij deze voor de zekerheid alvast maar hele mooie kerstdagen en een democratisch en controleerbaar 2007.


Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van:

Stichting "Wij vertrouwen stemcomputers niet"
Linnaeusparkweg 98
1098 EJ Amsterdam

Om direct met ons in contact te komen kunt u het beste een e-mail sturen naar:
info@wijvertrouwenstemcomputersniet.nl

telefoon 020 - 4636394

bankrekeningnummer 40.72.95.313 (ABN AMRO, Amsterdam)

Wij