Personal tools

Nieuwsbrief Nr. 16 - 15 januari 2007

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Amsterdam kan contract Sdu verbreken

Afgelopen vrijdag kondigde de gemeente Amsterdam aan bij de volgende verkiezingen op 7 maart opnieuw het rode potlood te gebruiken. Burgemeester Cohen zou niet langer willen wachten op de goedkeuring van minister Nicolaï voor de Sdu NewVote stemcomputer.

Sinds 30 oktober 2006 is de goedkeuring voor de Sdu NewVote voor onbepaalde tijd opgeschort. Hierdoor kon de NewVote niet gebruikt worden tijdens de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2006. Sindsdien heeft Sdu een aangepast prototype aan het ministerie van Binnenlandse Zaken aangeboden en is de kans groot dat de NewVote weer opnieuw wordt toegelaten voor gebruik bij verkiezingen.

De gemeente Amsterdam heeft nog geen antwoord gegeven op de vraag hoe zij onder het contract met Sdu denkt uit te komen. De oplossing is echter verbluffend eenvoudig. Amsterdam kan per direct en zonder kosten het contract met Sdu verbreken. In artikel 25 lid 5 (p. 20) van de overeenkomst tussen Amsterdam en Sdu staat namelijk:

  Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke
  ingang te ontbinden zonder voorafgaande ingebrekestelling en
  zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn indien:

  a. de goedkeuring van de Minister voor het Stemsysteem niet
  wordt verleend of om wat voor reden dan ook niet meer van
  kracht is;

Op dit moment is de goedkeuring niet van kracht (want opgeschort) en kan Amsterdam het contract dus zonder kosten ontbinden.

De overeenkomst tussen Amsterdam en Sdu staat online op de website van "Wij vertrouwen stemcomputers niet" en is onderdeel van een grote hoeveelheid documenten die de stichting in juli 2006 via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) bij de gemeente Amsterdam verkreeg.

Volgens de overeenkomst neemt Amsterdam de diensten van Sdu af voor in totaal 8 verkiezingen. De kosten zijn 450.000 euro per verkiezing (p. 63). In totaal is het contract dus 3,6 miljoen euro waard. Eigenlijk gaat het om meer omdat tijdens de verkiezingen voor de gemeenteraad in Amsterdam twee stemmen worden uitgebracht, zowel voor de centrale stad als voor de deelraad. De Sdu noemt zoiets een 'dubbele configuratie' die dan ook dubbel zo duur is: 900.000 euro. Voor de duur van het contract maakt het niets uit omdat een 'dubbele configuratie' slechts geldt als één verkiezing. Rekenen kunnen ze wel bij de Sdu.

Uit een financieel overzicht van de gemeente blijkt ook dat de verkiezingen met stemcomputers duurder zijn dan met potlood. "Wij vertrouwen stemcomputers niet" had de gemeente in het kader van de WOB gevraagd een financieel overzicht te maken waarin de kosten van de verkiezingen voor de gemeenteraad van 2002 (potlood) worden vergeleken met die van 2006 (NewVote). In 2002 kwamen de kosten van de gemeenteraads- en stadsdeelraadsverkiezingen op een totaal van 1.556.432 euro, terwijl in 2006 (na invoering van elektronisch stemmen) de kosten van de gemeenteraads- en stadsdeelraadsverkiezingen op 2.674.770 euro kwamen. Een verschil van ruim een miljoen! Het verschil zit 'm vooral in de nieuwe post 'Kosten automatisering stemcomputers' van 900.000 euro; een eufemisme voor de rekening van Sdu.

Sdu verliest grootste klant stemcomputers (15 januari 2007)
http://www.planet.nl/planet/show/id=118880/contentid=796521

Overeenkomst Amsterdam - Sdu van 22 augustus 2005
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/images/6/6d/Overeenkomst_Amsterdam-Sdu.pdf

Financieel overzicht tbv WOB
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/images/5/56/Financieel_overzicht_tbv_Wob.pdf

WOB Amsterdam documenten
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/Wob-2_buit

Voornemen tot intrekking goedkeuring stemmachines (30 oktober 2006)
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/images/2/26/SC77515.pdf


Bij de ballen...

In de vorige nieuwsbrief hadden we het over het ambtenarenblad "Burgenzaken & Recht" van de Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken. Daarin schreef Jan Groenendaal een lang stuk over wat een sukkels de minister en de Kamerleden wel niet waren om ons deels gelijk te geven. Het is natuurlijk ergens heel wonderlijk dat een man in zijn positie zo tekeer gaat, en dan ook nog tegen een minister die hem de afgelopen maanden zo nadrukkelijk de hand boven het hoofd gehouden heeft.

In hetzelfde artikel staat, we hadden er even overheen gelezen, waarom Jan zo'n grote mond heeft: hij heeft minister Nicolaï en ons hele land nog veel directer bij de ballen dan wij al dachten. Het is nu wel duidelijk geworden dat de Staat, in ieder geval op korte termijn, helemaal niet meer in staat is verkiezingen te organiseren zonder de Nedap stemmachines en bijbehorende software. Maar het gaat nog veel verder, Jan schrijft zelf:

  "Toen we op vrijdag 24 november jl. arriveerden bij de Kiesraad
  om de officiële uitslag te gaan berekenen ..."
  
  De stemmachines hebben het weer gedaan!, Burgerzaken & Recht, 
  nr. 12, december 2006

Even verderop schrijft de redactie van het blad als inleiding voor weer een ander opiniestuk van Jan Groenendaal over hem:

  "Zelfs kan de stelling verdedigd worden dat de Kiesraad zonder
  de inzet van Jan Groenendaal en zijn 2 medewerkers Anne
  Hoeflaak en Jan Janson toch niet zo snel en adequaat iedere
  keer weer de officiële uitslag openbaar zou kunnen maken.
  Kortom: misschien dan geen collega, hoewel velen van u hem wel
  zo zullen willen zien, in ieder geval een gewaardeerde en
  onmisbare ketenpartner."
	
  Nieuwe technologie? Over veroudering gesproken! - Burgerzaken & 
  Recht, nr. 12, december 2006

U dacht misschien nog in uw onschuld dat de verkiezingsuitslag van de Kiesraad kwam. Maar Jan Groenendaal en zijn medewerkers berekenen zelf de einduitslag, en dat gebeurt hooguit voor de vorm nog ten kantore van de Kiesraad. Als we eerlijk zijn moeten we toegeven dat we in het begin van onze campagne wel eens geroepen hebben dat "het hele verkiezingsproces is uitbesteed" terwijl we dachten dat het alleen om grote stukken ging. We staan nu eerlijk gezegd een beetje versteld van de mate waarin we zelfs in onze overdrijving gelijk blijken te hebben. Geen wonder dat al die gemeenteambtenaren in hun blaadje zo slijmerig doen over Groenendaal en dat de minister hem zo ruimhartig in bescherming neemt. Heeft iemand zich al afgevraagd wat er gebeurt als meneer Groenendaal er een keer geen zin in heeft om mee te helpen? Minister of geen minister: als er verkiezingen zijn is Jan de baas.

De stemmachines hebben het weer gedaan!, Burgerzaken & Recht, nr. 12, december 2006
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/images/3/3c/Nvvb_groenendaal_dec_2006.pdf

Nieuwe technologie? Over veroudering gesproken! - Burgerzaken & Recht, nr. 12, december 2006
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/images/6/6f/Nvvb_Nieuwe_technologie%3F_dec_2006.pdf


Colofon

Alle vorige nieuwsbrieven:
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief is een uitgave van:

Stichting "Wij vertrouwen stemcomputers niet"
Linnaeusparkweg 98
1098 EJ Amsterdam

Om direct met ons in contact te komen kunt u het beste een e-mail sturen naar:
info@wijvertrouwenstemcomputersniet.nl

telefoon 020 - 4636394

bankrekeningnummer 40.72.95.313 (ABN AMRO, Amsterdam)

Wij