Personal tools

Nieuwsbrief Nr. 17 - 17 januari 2007

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Sdu NewVote blijft geschorst

Minister Nicolaï heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de Sdu NewVote opnieuw niet gebruikt kan worden bij de verkiezingen. De goedkeuring van de stemcomputer blijft geschorst.

"Ik heb daarom besloten voor een proces waarin de continuïteit en beheersbaarheid centraal staan", aldus de minister in de brief. Daarom wil Nicolaï de Nedap stemcomputers wel gebruiken omdat de procedure rondom verzegeling hem goed is bevallen. Maar de minister leidt daar ook uit af dat de commissie onder leiding van Korthals Altes geen advies hoeft uit te brengen over de gang van zaken op 7 maart. Eerder had Nicolaï de Kamer wel voorgehouden dat hij de commissie zou vragen om zo'n advies.

Merkwaardig is wel dat de minister de schorsing handhaaft en niet de goedkeuring gewoon intrekt. Die mogelijkheid heeft de minister volgens de Regeling goedkeuring stemmachines wel.

Brief Nicolaï aan Tweede Kamer (17 januari 2007)
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/images/4/45/Brief_bzk_17_jan_2007.pdf


Kort Geding

Hadden we toch verdorie net weer een kort geding tegen de Staat der Nederlanden op de rol staan omdat we het gedoe rond de Sdu NewVote nu toch echt volkomen zat waren. Oorspronkelijk zou het geding pas op 16 februari dienen (wat natuurlijk veel te laat zou zijn geweest) maar de president van de rechtbank Den Haag had net eergisteren laten weten dat er een eerdere datum was gevonden: 23 januari. Na een doorwaakte nacht zwoegen op een definitieve dagvaarding bleek vandaag, terwijl we nota bene voor bespreking van de dagvaarding bij onze advocaat op kantoor zaten, dat het allemaal niet nodig was geweest. In ieder geval hebben we nu een zeer doortimmerd stuk dat direct inzetbaar is als de eindeloze NewVote-soap weer verder gaat, en we hebben weer wat bijgeleerd over dagvaardingen en civiel recht. Je weet tenslotte nooit wanneer zoiets van pas komt.


Kleurenblinden in de hoofdrol

We hadden al een sterk vermoeden dat kleurenblindheid de hoofdrol speelde bij het gedoe rondom de herkeuring van de NewVote. Wat is er gebeurd?

Op 2 januari schreef minister Nicolaï aan de gemeenten dat een oplossing voor de radiostraling van de NewVote onderweg was. Sdu had een aantal oplossingen bedacht waardoor de straling sterk zou verminderen zodat de minister de stemcomputer weer kon vrijgeven voor de verkiezingen van 7 maart. Volgens de minister had Sdu 5 oplossingen bedacht die allemaal door de AIVD zijn getest. Bij slechts één ervan was de straling volgens de AIVD voldoende gereduceerd. Deze NewVote had een scherm met de kleuren rood en groen.

Wij hebben vervolgens op 6 januari in de Volkskrant de suggestie opgeworpen dat die kleurcombinatie de NewVote ongeschikt maakt voor kleurenblinden. Ongeveer 4% van de mannen kan geen verschil tussen zien tussen rood en groen. Daarna kwam het niet meer goed. Men probeerde alsnog veiligheid en gebruikersvriendelijkheid met elkaar te verenigen. Daarbij werd een andere kleurstelling voor het scherm geprobeerd. Met inmiddels desastreuze gevolgen, zo informeert Nicolaï vandaag de Kamer:

"In vervolg op deze uitkomst heeft Sdu de aangepaste NewVote stemmachine voor keuring aangeboden aan TNO. TNO heeft op 11 januari 2007 bericht dat het ter goedkeuring aangeboden stemsysteem voldoet aan de voorwaarden waaronder het prototype is goedgekeurd. De door TNO gekeurde NewVote week echter af van de versie die de AIVD in december 2006 heeft gemeten. Dit is veroorzaakt door aanpassingen van de zijde van Sdu aan de programmatuur om de leesbaarheid van de schermen voor de kiezer te verbeteren."

Vervolgens moet er zich een dramatische serie tests afgespeeld hebben ten kantore van de AIVD. Sdu heeft alle kleuren van de regenboog uitgeprobeerd maar geen ervan hielp. Overigens stellen wij ons zo voor dat de medewerkers van het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging (NBV), die de metingen bij de AIVD uitvoerden, zich hun baan ook wel anders hadden voorgesteld dan iedere dag een Windows XP met weer een andere kleurtje te moeten opmeten.

"Als gevolg hiervan was ik genoodzaakt opnieuw metingen te laten uitvoeren. Daarvoor heeft Sdu, op 12, 15 en 16 januari 2007, versies van NewVote- stemmachines bij de AIVD aangeleverd. Bij al deze versies overschrijdt de straling de grens van 5 meter."

Blijkbaar kon de AIVD alleen met onleesbare rood/groene scherm akkoord gaan. En dus viel de NewVote letterlijk om. Daarmee kwam een einde aan het even onnodige als vermijdbare project de NewVote te herintroduceren.

Stemcomputer nu 'veilig', maar is hij ook leesbaar? (6 januari 2007)
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article385109.ece

Brief aan gemeenten over NewVote (2 januari 2007)
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/images/f/f8/Brief_stand_van_zaken_NewVote_stemmachines.pdf


Colofon

Alle vorige nieuwsbrieven:
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief is een uitgave van:

Stichting "Wij vertrouwen stemcomputers niet"
Linnaeusparkweg 98
1098 EJ Amsterdam

Om direct met ons in contact te komen kunt u het beste een e-mail sturen naar:
info@wijvertrouwenstemcomputersniet.nl

telefoon 020 - 4636394

Wij