Personal tools

Nieuwsbrief Nr. 18 - 22 januari 2007

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Alle goedkeuringen zijn ongeldig

"Wij vertrouwen stemcomputers niet" heeft vandaag een brief naar minister Nicolaï gestuurd.

De stichting is tot de ontdekking gekomen dat er een bijzonder ernstig probleem is met de goedkeuringen voor de in Nederland toegelaten stemcomputers. De stemcomputers voldoen namelijk helemaal niet aan de eisen die de wet aan ze stelt. Belangrijke onderdelen van de stemcomputers blijken nooit getest. Daarom zijn alle goedkeuringen voor stemcomputers ongeldig.

Uit de regelgeving rond stemcomputers blijkt dat de goedkeuring niet alleen de de computer zelf betreft maar ook de hulpapparatuur. In het geval van de Nedap gaat het om de uitlees-eenheid waarmee de geheugenmodules worden geprogrammeerd. Ook de Windows software, Integraal StemSysteem (ISS), waarmee de kandidaatlijsten in de modules worden geprogrammeerd vallen volgens de Regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachines 1997 binnen de definitie van de 'stemmachine'.

De ISS software van Nedap is echter nooit getest door TNO en dus heeft de minister er ook nooit een geldige goedkeuring voor kunnen afgegeven. Hetzelfde geldt voor de Elektor software van Sdu. Nedap komt voor elke verkiezing met een nieuwe versie van ISS zonder dat TNO de software test of de minister een goedkeuring afgeeft.

De minister kan niet beargumenteren dat de software geen onderdeel uitmaakt van de 'stemmachine'. Een hele serie functionaliteiten die de stemmachine volgens de Regeling moet bezitten, worden in werkelijkheid door de software vervuld.

"Wij vertrouwen stemcomputers niet" heeft de minister daarom gevraagd alle goedkeuringen in te trekken en ervoor zorg te dragen dat de huidige stemcomputers niet zonder nieuwe (en dit keer volledige) keuring bij verkiezingen worden ingezet.


Commissie inrichting verkiezingsproces

De Commissie inrichting verkiezingsproces is op 19 januari met haar werkzaamheden begonnen. Deze lang verwachte onafhankelijke commissie is door minister Nicolaï in het leven geroepen om te vertellen hoe Nederland uit het stemcomputer-moeras moet komen. In de commissie zitten naast de, al eerder bekendgemaakte, voorzitter Korthals Altes de computer-beveiligingsexperts Bart Jacobs en Matthijs van der Wel, burgemeester Ank Bijleveld-Schouten van de gemeente Hof van Twente, Jan Kees de Jager van het innovatieplatform en de jurist prof. mr. J.M. Barendrecht. Opvallend is dat de commissie geen lid heeft met aanwijsbare kennis van het kiesrecht, prof. Barendrecht doet vooral mediation, toegang tot de rechtspraak en aansprakelijkheidsrecht. De commissie heeft er een maand bij gekregen, in het persbericht van het ministerie staat dat de commissie op 1 oktober rapporteert. Eerder noemde Nicolaï 1 september als datum aan de Tweede Kamer.

De tweede en kleinere Commissie besluitvorming stemmachines is al sinds het begin van dit jaar aan het werk. Deze commissie moet de besluitvorming in het verleden onderzoeken.

Algemeen Overleg 8 februari

Op 8 februari heeft minister Nicolaï een ingelast overleg met de vaste commissie BZK van de Tweede Kamer. Het overleg gaat over de afkeuring van de Sdu NewVote en de nog niet beantwoorde vragen uit de Pdf icon.png brief van de commissie van 12 januari (over de overname van Sdu, het passeren van de Commissie inrichting verkiezingsproces door geen advies te vragen over de verkiezingen in maart).

Colofon

Alle vorige nieuwsbrieven:
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief is een uitgave van:

Stichting "Wij vertrouwen stemcomputers niet"
Linnaeusparkweg 98
1098 EJ Amsterdam

Om direct met ons in contact te komen kunt u het beste een e-mail sturen naar:
info@wijvertrouwenstemcomputersniet.nl

telefoon 020 - 4636394

Wij