Personal tools

Nieuwsbrief Nr. 19 - 25 januari 2007

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Sdu dreigt Staat met rechtszaak

Opnieuw is een fabrikant van stemcomputers boos. Nee, niet die uit Groenlo. En ze zijn ook niet boos op "Wij vertrouwen stemcomputers niet" maar op de Staat. We hebben het over Sdu Uitgevers. Het bedrijf dreigt het ministerie nu met een rechtszaak, aldus een verklaring op newvote.nl van 24 januari.

Sdu vindt dat de minister ten onrechte de schorsing van de goedkeuring voor de NewVote stemcomputer handhaaft. Sdu had immers met het ministerie "een traject afgesproken waarmee het mogelijk zou zijn om de NewVotestemapparaten op de eerstvolgende verkiezing weer in te zetten". Wat betreft Sdu waren de daaropvolgende keuringen door AIVD en Brightsight een formaliteit. "Wij gingen er op dat moment vanuit dat de minister van BVK de schorsing van de goedkeuring voor gebruik van onze apparatuur in zou trekken".

In een verklaring op de normaliter nogal statische NewVote website maakt Sdu directeur Huib Cuperus zich boos. Uit de verklaring van Sdu blijkt ook dat er nog andere zaken speelden dan een voor kleurenblinden slecht leesbaar scherm (zie nieuwsbrief nr. 17). "Het ministerie heeft op vrijdag 12 januari twee apparaten voorzien van de aangepaste software gevraagd en op dezelfde dag ontvangen, zodat de AIVD deze machines kon keuren. Hiertoe zijn twee machines gebruikt die in het net opgestarte productieproces geprepareerd waren. Al snel bleek dat deze machines een productiefout bevatten, welke leidde tot een te hoog stralingsniveau."

Sdu heeft minister Nicolaï gevraagd opnieuw een herkeuring toe te staan. De hoeveelste zou dat zijn? Wij zijn eerlijk gezegd de tel kwijt. Uit de brief aan de Kamer van 17 januari is sprake van vijf. Eerst in december 2006 door de AIVD, dan op 11 januari door Brightsight (voorheen TNO) en vervolgens weer op 12, 15 en 16 januari door de AIVD.

Blijkbaar was de minister het toen een beetje zat. Maar Sdu wil nog graag doorkeuren, totdat de NewVote weer is toegelaten. Sdu heeft de minister daar ook formeel om gevraagd. "Op vrijdag 19 januari hebben wij het ministerie dan ook verzocht een herkeuring door de AIVD uit te laten voeren om zekerheid te verschaffen over de oplossing van de problemen, wederom nadat de configuratie door Brightsight was goedgekeurd voor gebruik bij verkiezingen."

Sdu wil dus een besluit van de minister. Wanneer Nicolaï een nieuwe herkeuring afwijst kan Sdu dit negatieve besluit voorleggen aan de rechter. Tegelijkertijd zorgt Sdu ervoor dat zij in praktische en logistieke zin klaar is. "Ondertussen gaan wij door met het aanpassen van de apparaten en beraden wij ons op juridische stappen om alsnog in de gelegenheid gesteld te worden onze diensten aan onze relaties te verlenen. In ieder geval zullen wij ervoor zorg dragen dat de stemapparaten vanaf 1 februari gereed zijn voor gebruik."

De vraag blijft natuurlijk waarom de minister dit belachelijke traject is ingegaan. Wat dreef hem om Sdu zo actief te helpen en op 4 januari ook nog eens een triomfantelijk bericht op de BZK website te zetten onder de titel 'TNO keurt opnieuw Sdu-machine'.

Feit is wel dat de Tweede Kamer zich afvraagt welke afspraken de Staat heeft gemaakt met de kopers van Sdu. Het bedrijf is in december 2006 verkocht door de Staat aan twee beleggingsmaatschappijen. De vaste commissie BZK vroeg hierover op 12 januari aan de minister: "De aandelen van de Sdu zijn in 2006 in eigendom overgegaan van de Staat naar ABN AMRO Capital en Allianz. Is bij de overdracht van de eigendom enige afspraak gemaakt of anderszins iets vastgelegd over de (herintroductie van de) NewVote Stemcomputers?".

In zijn antwoord van 17 januari aan de Kamer heeft Nicolaï deze vraag geheel genegeerd. Was het zo'n vervelende vraag? Wanneer de Staat afspraken heeft gemaakt over NewVote die bijvoorbeeld van invloed zijn op de overnamesom, dan is nu vooral de schuldvraag aan de orde. De minister kan betogen dat hij alles in het werk heeft gezet om een herkeuring voor elkaar te krijgen en dat Sdu geblunderd heeft. De minister heeft de goedkeuring, na vijf mislukte herkeuringen, ook nog steeds niet ingetrokken maar slechts de schorsing gehandhaafd! Een vreemde uitkomst en een wel heel coulante behandeling van Sdu.

Op 8 februari heeft de vaste commissie BZK een algemeen overleg met de minister dat voor een belangrijk deel over de NewVote zal gaan. Waarschijnlijk komt de onbeantwoorde vraag over de overname dan opnieuw aan de orde.

Timeline:

2 jan - BZK aan gemeenten: NewVote wordt opnieuw gekeurd, de vooruitzichten zijn goed
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/images/f/f8/Brief_stand_van_zaken_NewVote_stemmachines.pdf

4 jan - BZK website: TNO keurt opnieuw Sdu-machine
http://www.minbzk.nl/actueel?ActItmIdt=103882

12 jan - Brief vaste commissie BZK aan minister: vraag over overname Sdu
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/images/5/55/Brief_com_BZK_10_jan_2007.pdf

17 jan - BZK aan Tweede Kamer: schorsing blijft gehandhaafd, minister negeert vraag overname
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/images/c/c8/KST104466.pdf

19 jan - Sdu vraagt om een nieuwe herkeuring

24 jan - NewVote website: Sdu dreigt met rechtszaak
http://www.newvote.nl/actueel/nieuws/nieuws_240107_01.jsp

8 feb - Algemeen Overleg commissie BZK Tweede Kamer over de recente ontwikkelingen rondom NewVote.
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/per_commissie/index.jsp?p=a40792.xml


Colofon

Alle vorige nieuwsbrieven: http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief is een uitgave van:

Stichting "Wij vertrouwen stemcomputers niet" Linnaeusparkweg 98 1098 EJ Amsterdam

Om direct met ons in contact te komen kunt u het beste een e-mail sturen naar: info@wijvertrouwenstemcomputersniet.nl

telefoon 020 - 4636394

Wij