Personal tools

Nieuwsbrief Nr. 20 - 2 februari 2007

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Kort geding Sdu - Staat

Vandaag diende het kort geding dat Sdu had aangespannen tegen de Staat. Sdu eist daarin dat de minister nogmaals aan de AIVD opdracht geeft de NewVote stemcomputer te testen.

De Sdu voerde aan dat de NewVote voldoet aan alle technische eisen in de Regeling goedkeuring stemmachines. De eisen ten aanzien van afluisterbaarheid zijn volgens Sdu vrij willekeurig door de minister bedacht. Volgens Sdu was het erg moeilijk te voldoen aan die nieuwe eisen omdat bij Sdu expertise ontbrak en de eisen en testen van de AIVD geheim zijn. Sdu gaf toe geklungeld te hebben bij het aanleveren van stemcomputers voor de AIVD-tests. Maar het bedrijf bezweert inmiddels alles op orde te hebben en klaar te zijn voor de verkiezingen van 7 maart.

Volgens de landsadvocaat heeft de minister echter geen vertrouwen meer in de bekwaamheid van Sdu. Sdu kwam niet door de AIVD-tests heen omdat de aangeleverde modellen productiefouten bevatten (kabeltje los etc.). Bovendien had Sdu op het laatste moment nog aan de software gesleuteld in een poging de leesbaarheid van het scherm te verbeteren. Maar die aanpassing leidde er weer toe dat de stemcomputer nog veel meer radiostraling afgaf. Zoveel zelfs dat de AIVD de test halverwege maar afbrak; doorgaan was zinloos.

Wat uit het kort geding duidelijk werd is dat Sdu vrijwel geen kennis in eigen huis heeft. Alle kennis op het gebied van hardware en software is ingehuurd bij een serie van externe bedrijven. Zo is de computer ontwikkeld door Imtech, de software komt van TSA uit Delft, voor het oplossen van de afluisterbaarheid werd OSPL uit Best ingehuurd. Sdu lijkt voornamelijk de marketing en verkoop voor haar rekening te nemen. Door de veelheid aan leveranciers lijkt Sdu moeite te hebben gehad om in korte tijd alles goed op elkaar af te stemmen. Of zoals de landsadvocaat het zei: "De indruk ontstond dat de Sdu het technische proces van haar onderaannemers niet in de hand had". De Staat wil ook helemaal geen Sdu stemcomputers meer zien: "zelfs een positieve test van een Sdu-machine niet zal (kunnen) leiden tot opheffing van de schorsing".

Sdu heeft natuurlijk wel een aantal goede argumenten. Maar nergens kwam de advocaat van Sdu scherp en duidelijk tot een punt. Wij zouden er niet graag 400 euro per uur voor betaald hebben. Het is wel ironisch dat de fabrikanten van stemcomputers nu gaan klagen over een gebrek van transparantie in de goedkeuringsprocedure. Dat zeggen wij de hele tijd al! De kiezer zit namelijk opgescheept met geheime software, geheime testrapporten, security by obscurity en heel weinig openbare informatie.

Pleitnota Sdu
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/images/8/88/20070202-pleit-sdu.pdf

Pleitnota Staat
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/images/8/88/20070202-pleit-staat.pdf

Minister weigert nieuwe test Sdu-stemmachine (2 feb 2007)
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article393558.ece


Florida dumpt Touch screen voting machines

We zeiden het al eerder: we zijn wereldwijd aan het winnen. Gisteren werd bekend dat de gouverneur Charlie Crist van de Amerikaanse staat Florida 32.5 miljoen dollar (25 miljoen Euro) wil uitgeven om de touch screen stemcomputers in zijn staat te vervangen door machines met een paper trail. De New York Times schrijft dat dit besluit, samen met nieuwe federale wetgeving die op stapel staat, wel eens de doodssteek zou kunnen betekenen voor 'paperless voting' en citeert de gouverneur:

“The price of freedom is not cheap. The importance of a democratic system of voting that we can trust, that we can have confidence in, is incredibly important.”

Als Nederland op het gebied van e-Government gidsland wil blijven dan zullen we e-Voting nu toch echt heel snel moeten gaan afschaffen. Eens te meer komen eigenschappen van het Nederlandse politieke klimaat bovendrijven: hier kan de overheid haar eigen falen kennelijk nooit in dit soort directe bewoordingen toegeven en is altijd eerst een commissie nodig.

Florida to Shift Voting System With Paper Trail (2 feb 2007)
http://www.nytimes.com/2007/02/02/us/02voting.html


Gesprek met commissie Korthals Altes

Op 29 januari had de stichting "Wij vertrouwen stemcomputers niet" een gesprek met de Commissie inrichting verkiezingsproces. De commissie, onder voorzitterschap van Korthals Altes, moet een advies uitbrengen over de wijze van stemmen en de toekomst van de stemcomputers in Nederland. "Wij vertrouwen stemcomputers niet" was vertegenwoordigd door Rop Gonggrijp, Maurice Wessling, Anne-Marie Oostveen en Lucas Kruijswijk. De commissie was vooral geïnteresseerd in de criteria die volgens "Wij vertrouwen stemcomputers niet" moeten gelden bij de wijze van stemmen tijdens toekomstige verkiezingen. Volgens de stichting zijn dat:

- controleerbaarheid voor de kiezer (dmv paper-trail)
- transparantie (open source, geen geheime goedkeuringsprocedures en rapporten)
- verkiezingen zijn een primaire verantwoordelijkheid van de overheid

Het stembiljet en rode potlood kan natuurlijk ook prima voldoen aan dergelijke criteria. Daarnaast heeft de stichting aan de commissie geadviseerd om bij elke voorliggende oplossing te bedenken welk probleem nu eigenlijk opgelost wordt. De stemcomputer heeft namelijk nooit een probleem van de kiezer opgelost maar vooral van de ambtenaren op burgerzaken bij de gemeenten. Tot slot heeft de stichting gewaarschuwd tegen mythes rondom het elektronisch stemmen. Bijvoorbeeld dat het opkomstverhogend zou werken. Die stelling wordt in onderzoek nu juist weersproken.

Commissie inrichting verkiezingsproces
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/Commissie_inrichting_verkiezingsproces


Nedap laat bizarre "wetenschappelijke" studie doen

Onderzoekers van de Universiteit Twente hebben een pseudo-wetenschappelijk rapportje geschreven over de Nedap stemcomputer. Opmerkelijk genoeg biedt Nedap de studie aan op z'n Engelstalige, Poolse, Italiaanse en Spaanse site maar niet op de Nederlandstalige site. Raar.

De onderzoekers van de Universiteit Twente hebben naar aanleiding van de commotie rond stemcomputers een onderzoek gedaan om een voorlopig antwoord te krijgen op de vraag of de stemcomputers van Nedap gebruikersvriendelijk en betrouwbaar zijn. In een parallel onderzoek tijdens de laatste verkiezingen heeft men 566 kiezers nogmaals laten stemmen in een extra stemlokaal. Tijdens deze namaakverkiezing heeft men het feitelijke stemmen (zowel met potlood als met de Nedap stemcomputer) met video-camera's geobserveerd. Interessant is het gegeven dat het in het geval van een papieren stembiljet in 5 van deze gevallen mis ging, terwijl dit met stemcomputers in 8 gevallen gebeurde. Maar nog interessanter is dat deze onderzoekers menen op grond van dit onderzoek iets te kunnen zeggen over de betrouwbaarheid van de Nedap stemcomputer:

"The output of the Nedap voting machine fully corresponds with the input. For the 566 casted votes it can be concluded that the voting machine is 100% reliable."

De hier gehanteerde definitie van "reliable" lijkt iets te willen zeggen over computerveiligheid, terwijl de onderzoekers op dit vlak niet over enige kennis beschikken noch enig onderzoek hebben gedaan. In de discussie rond onze Nedap PowerFraud software hebben we diverse manieren aangegeven waarop kwaadwillenden met eigen software dit soort tests kan omzeilen, en ook in de wetenschappelijke literatuur wordt de "parallele test" methode als een zeer gebrekkig middel gezien op basis waarvan je eigenlijk nooit stellige uitspraken zou mogen doen.

De onderzoekers schrijven in de inleiding: "The main reason for this study was the Dutch media coverage about potential drawbacks of electronic voting systems (in contrast to the traditional pencil and paper ballots). Discussions about the reliability and usability of voting machines may be resolved using expert analysis of the design specifications of the voting system, but such discussions tend to be inaccessible for the general public. We therefore designed a study that focuses on the actual functioning of the voting machine."

We weten niet of we nu moeten lachen of huilen. 'Die studie van "Wij vertrouwen stemcomputers niet" is veel te ingewikkeld. Dat kan het grote publiek niet lezen en begrijpen. Daarom gaan wij iets heel anders en simpels onderzoeken dat iedereen wél kan begrijpen. Onze studie slaat weliswaar nergens op maar dat geeft niet want in het buitenland weten ze toch niet waar dit over gaat.'

Zou er op de Universiteit Twente nog iemand verantwoordelijk zijn voor het wetenschappelijk niveau?

The Reliability and Usability of the Nedap Voting Machine (januari 2007)
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/images/c/ca/UT_rapportje_over_nedap.pdf


Minister kan goedkeuringen niet intrekken

Minister Nicolaï heeft gereageerd op onze brief waarin we hem mededeelden dat in onze ogen alle huidige goedkeuringen voor stemcomputers op oneigenlijke gronden zijn verleend. We schreven die brief omdat de software waarop de kandidatenlijsten wordt ingevoerd geen onderdeel uitmaakt van de keuring terwijl de "stemmachine" die functionaliteit volgens de wet wel moet bezitten. De minister doet in zijn antwoord wijselijk niet eens meer de moeite om te betogen dat de goedkeuringen wel volgens de regels zijn afgegeven. Met een bijna hoorbare zucht en enig gevoel voor understatement geeft hij aan dat "de huidige benadering aan herziening toe is", en dat daarom immers de commissie van Korthals Altes aan het werk is.

Wellicht om ons toch het gevoel te geven dat hij het probleem serieus neemt komt hij met (alweer) een zelfverzonnen keuring waarbij de Nedaps nu gekeurd gaan worden inclusief alle varianten van de geprogrammeerde stemgeheugenmodules. Het is ons niet geheel duidelijk wat dat uithaalt en de minister denkt vast zelf ook niet dat het helpt, maar wie weet trappen de mensen er in. Verder brengt hij het procedurele argument dat hij geen juridische middelen heeft om de reeds afgegeven goedkeuringen in te trekken.

Tja. Deze brief van de minister zou een paar maanden geleden nog erg bruikbaar zijn geweest om aan te tonen dat de het rond stemcomputers een onmetelijke bestuurlijke puinzooi is. Maar dat hoeft niet meer.

Brief minister Nicolaï aan "Wij vertrouwen stemcomputers niet" (2 februari 2007)
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/images/5/5e/Brief_Nicolai_02022007.pdf

Verzoek aan minister (22 januari 2007)
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/images/9/91/Verzoek_aan_minister_mbt_goedkeuring.pdf


OSCE rapport laat op zich wachten

Het verslag van de OSCE Election Assessment Mission rond de verkiezingen van 22 november jongstleden werd bij ons weten omstreeks half januari verwacht.


Colofon

Alle vorige nieuwsbrieven:
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief is een uitgave van:

Stichting "Wij vertrouwen stemcomputers niet"
Linnaeusparkweg 98
1098 EJ Amsterdam

Om direct met ons in contact te komen kunt u het beste een e-mail sturen naar:
info@wijvertrouwenstemcomputersniet.nl

telefoon 020 - 4636394

Wij