Personal tools

Nieuwsbrief Nr. 21 - 14 februari 2007

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Algemeen Overleg stemcomputers

Minister Nicolaï, de scheidend minister van de bestuurlijke vernieuwing die niet plaats vond, kreeg het zowaar op de valreep nog even moeilijk. Tijdens het Algemeen Overleg over stemcomputers, op 8 februari, gaven de leden van de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken hem voor zijn handelen tot de afgelopen verkiezingen veel lof. Maar over zijn handelen na de verkiezingen was men veel minder positief. Het schipperen met de NewVote (niet, wel, niet) werd de minister kwalijk genomen. Ook het onbeantwoord laten van de eerdere vraag of er rond de verkoop van Sdu door de verkoper (de Staat) met de kopers m.b.t. NewVote iets is afgesproken zat de Kamer niet lekker. Weer kreeg men geen antwoord. Wel gaf Nicolaï de verzekering dat, wat er ook moge zijn afgesproken, dit de beslissing van de minister niet heeft beïnvloed. Nicolaï heeft het overduidelijk liever over iets anders. Tijdens de vergadering verlengde de minister, op verzoek van GroenLinks, het mandaat van de commissie die terugkijkt op de besluitvorming rond stemcomputers om ook de aanloop naar de Statenverkiezingen van 7 maart a.s. te beschouwen.

Opname Algemeen Overleg Tweede Kamer (8 februari 2007)
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/other/AO_08022007.wmv


NewVote alweer niet door de keuring

Tijdens het hierboven genoemde overleg maakte de minister ook licht triomfantelijk bekend dat de Sdu NewVote stemcomputer opnieuw niet door de, door Sdu middels kort geding afdwongen, AIVD keuring was heen gekomen. De radiostraling, waarvan velen nu abusievelijk lijken te denken dat dit het belangrijkste probleem rond stemcomputers is, was zelfs toegenomen en met eenvoudige middelen te ontvangen tot wel 50 meter van de stemcomputer.


Vonnis Sdu-Staat

Eens temeer blijkt dat je van tevoren eigenlijk niets kunt voorspellen over het vonnis van een rechtbank. Na een in onze ogen door de advocaten van Sdu slecht gebracht en door de landsadvocaat goed weerlegd verhaal, uitten we in de vorige nieuwsbrief de stellige verwachting dat Sdu het door hen aangespannen geding zou verliezen. Dat zou betekenen dat de eis, het opnieuw door de AIVD mogen laten keuren van de NewVote stemcomputer, zou worden afgewezen. We waren dan ook verbaasd toen de uitspraak op 5 februari bekend werd: de minister moest binnen zes uur na het vonnis de AIVD de opdracht geven om de NewVote nogmaals te keuren.

De rechtbank Den Haag heeft het uitgewerkte vonnis van de rechtszaak tussen Sdu en de Staat inmiddels gepubliceerd. Het vonnis staat nog niet op rechtspraak.nl maar een (matige kwaliteit) fax met het vonnis staat nu wel op onze site. In het vonnis wordt ruim geciteerd uit e-mails tussen BZK en Sdu met daarin afspraken over data en deadlines voor de goedkeuring van de NewVote stemcomputer. Op 19 januari weigerde de Staat verdere tests door de AIVD te laten uitvoeren. De rechter concludeert dat de Staat niet in strijd met gemaakte afspraken handelde.

Maar de rechter oordeelt wel dat de Staat onredelijk was in de weigering. Nadat eerder een deadline van 1 februari was overeengekomen maakte het voor de gemeenten geen verschil meer op welk moment de goedkeuring zou plaatsvinden. Het argument van de Staat dat er geen vertrouwen meer was in Sdu gaat volgens de rechter niet op. "Verminderd vertrouwen is daartoe onvoldoende, omdat het niet om vertrouwen gaat maar om een goed te keuren machine".

De conclusie van de minister was al lang dat hij niet meer verder wilde met Sdu omdat meerdere AIVD-tests negatief uitvielen. De goedkeuring zou er dus niet meer komen. Maar dat vorderde Sdu ook niet in dit kort geding. Sdu wilde slechts een nieuwe test en die heeft de rechter toegewezen.

Feit is wel dat Sdu te maken had met een geheime meettechniek en geheime testnormen van de AIVD. De ironie van het verhaal is natuurlijk dat "Wij vertrouwen stemcomputers niet" al sinds de zomer van 2006 publiceert over het gebrek aan transparantie in de goedkeuringsprocedure en de geheime testrapporten van TNO waarvan de kiezer geen kennis mag nemen. De fabrikanten van stemcomputers ontdekken nu dat zo'n gebrek aan transparantie ook voor henzelf een probleem kan zijn.

Uitgewerkt vonnis Sdu - Staat (5 februari 2007)
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/images/e/ed/20070205-vonnis-sdu.pdf


Commissie Korthals is twee leden kwijt

Wij feliciteren de heer Jan-Kees de Jager, die staatssecretaris van financiën gaat worden, en mevrouw Ank Bijleveld, zij wordt staatsecretaris van Binnenlandse Zaken. Maar dit betekent waarschijnlijk wel dat de commissie inrichting verkiezingsproces op zoek is naar twee nieuwe leden. We zijn benieuwd wie de opengevallen posities gaan innemen.

http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/Commissie_inrichting_verkiezingsproces


Eerdere artikelen Burgerzaken & Recht

We kregen recentelijk een aantal eerdere uitgaven van het tijdschrift "Burgerzaken & Recht" in handen. Dit blad, van de Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken, wordt vooral gelezen door de gemeentelijke ambtenaren die zich met burgerzaken, en dus ook met verkiezingen, bezighouden. In de eerdere uitgaven een stuk van Bart Jacobs over de veiligheid van stemcomputers en een daarop volgend tweedelig verslag van een gesprek tussen Bart Jacobs en Jan Groenendaal. Verder een lang stuk over de markt voor stemcomputers, met veel informatie over de ambities die Sdu destijds had met het NewVote project. Al deze artikelen zijn verplichte kost voor hen die zich in de historie van de stemcomputerproblematiek willen verdiepen.

De betrouwbaarheid van stemmachines en Kiezen op Afstand (mei 2004)
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/images/2/25/20040500-NVVB.pdf

Tweegesprek over betrouwbaarheid stemmachines (juni/juli en oktober 2004)
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/images/4/4b/20040600-NVVB.pdf
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/images/9/90/20041000-NVVB.pdf

De markt voor stemsystemen in Nederland (februari 2006)
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/images/5/5c/20060200-NVVB.pdf


Brief NVVB aan commissie Korthals

Nu we het toch over de NVVB hebben: men heeft zich middels een brief van zes kantjes tot de commissie Korthals gericht. De stemcomputers moeten blijven, en een papiertje erbij is voldoende om het vertrouwen van de kiezer terug te winnen. Hoewel je dan natuurlijk altijd zal zien dat dat dan weer niet netjes klopt met de elektronische telling. Verder ziet men stemmen via Internet wel zitten als de kiezer ook maar naar het stemlokaal kan.

Weer lezen we in de brief de populaire misvatting dat 'family voting' voorkomen kan worden door 'multi-channel verkiezingen'. Dit betekent dat je stemmen op meerdere manieren mogelijk zou maken. De gedachte is dat als mensen de optie hebben om naar het stemlokaal te gaan, er niks in te brengen is tegen stemmen via Internet. Wie vreest gedwongen te worden om op een bepaalde partij of kandidaat te stemmen kan immers gewoon naar het stemlokaal. Dan moet je alleen wel die gelegenheid hebben: het afpakken van een stempas voldoet op het moment al om iemand die mogelijkheid te ontnemen.

Daarnaast is stemmen kopen in het geval van internet-stemmen per definitie vreselijk eenvoudig, en met wat speciale trojans of spyware kun je stemmen op de verkeerde kandidaat uitbrengen. De banken gebruiken niet voor niks allemaal hardware-tokens: die hebben de strijd met de spyware op de PCs van hun klanten al lang opgegeven.

Brief NVVB aan commissie Korthals (5 februari 2007)
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/images/e/eb/NVVB_brief_aan_Korthals_Altes.pdf


Congres in Londen

En terwijl de minister zich hier te lande door het overleg heenvocht was er op 8 februari in Londen een congres over stemcomputers, en daar heeft Anne-Marie Oostveen van "Wij vertrouwen stemcomputers niet" verteld over de stand van zaken in Nederland. Naast presentaties voor politici en andere prominenten waren daar ook activisten uit België, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Ierland en Nederland. Er komt nog meer samenwerking en er is onder meer afgesproken om te gaan streven naar een Europees moratorium met betrekking tot de aanschaf en het gebruik van stemcomputers.

Zie ook: Europeans For Verifiable Elections
http://www.efve.eu


Strafzaak verkiezingsfraude

De strafzaak tegen Guus te Meerman in verband met de verkiezingsfraude in de gemeente Landerd staat op de rol bij de rechtbank in Den Bosch voor 27 maart om 13.00 uur. Guus te Meerman was kandidaat en lid van een stembureau tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart 2006. Het Openbaar Ministerie in Den Bosch liet eerder weten Guus te Meerman te vervolgen voor fraude en valsheid in geschrifte.

Te Meerman bleek 181 voorkeursstemmen te hebben behaald in 'zijn' stembureau dat gevestigd was in het bejaardentehuis 'Compostella'. In een ander stembureau kreeg hij slechts 11 stemmen. Te Meerman wordt ervan verdacht de kiezers te hebben misleid bij het uitbrengen van de stemmen. Overigens heeft het Te Meerman niets opgeleverd want een zetel behaalde hij niet. Het plaatselijke blad Arena heeft de kwestie nauwkeurig gevolgd.

Dossier bij Arena: Zaak Compostella
http://weekbladarena.nl/wordpress/?cat=11


OVSE rapport volgende week

Het lang verwachte rapport van de OVSE over de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 wordt volgende week gepubliceerd (week 8). Wij ontvingen deze e-mail van de OVSE.

"The OSCE ODIHR final report on Parliamentary Elections in the Netherlands should be released next week.

With best regards, Election Department"


Brightsight alsnog aangewezen

TNO ITSEF was nog steeds de enig aangewezen keuringsinstelling voor stemcomputers. Inmiddels doet de AIVD erg z'n best als officieuze tweede maar dat zegt niemand hardop. Probleempje is alleen dat TNO ITSEF in september 2006 haar naam gewijzigd heeft naar Brightsight. De keuring voor de Nedap stemcomputers voor de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar is zelfs uitgevoerd door Brightsight. Een keuring door een bedrijf dat daartoe dus niet is aangewezen. De overheid heeft een handige error correctie voor dit soort problemen: een besluit met terugwerkende kracht. En dus heeft de minister Brightsight aangewezen als keuringsinstelling, met terugwerkende kracht naar 1 september 2006. Nu de AIVD nog.

Naamswijziging keuringsinstantie stemmachines (7 februari 2007)
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/images/2/2c/SC79330.pdf


Colofon

Alle vorige nieuwsbrieven:
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief is een uitgave van:

Stichting "Wij vertrouwen stemcomputers niet"
Linnaeusparkweg 98
1098 EJ Amsterdam

Om direct met ons in contact te komen kunt u het beste een e-mail sturen naar:
info@wijvertrouwenstemcomputersniet.nl

telefoon 020 - 4636394

Wij