Personal tools

Nieuwsbrief Nr. 22 - 28 februari 2007

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Jan Groenendaal dreigde Staat

"Koop nu mijn bedrijf of anders doen wij niet mee met provinciale verkiezingen"

Na een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur hebben we diverse verontrustende stukken ontvangen van de Kiesraad. De stukken geven een kijkje achter de schermen bij Jan Groenendaal, directeur van "Bureau voor verkiezingsuitslagen J.W. Groenendaal b.v.". Software van dit bedrijf is nodig om gebruik te kunnen maken van de Nedap stemcomputers die in Nederland meer dan 90% van de stemmen tellen. Omdat de hard- en software onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn treden de twee bedrijven gezamenlijk op als “Nedap/Groenendaal”. De uitslagberekeningssoftware van Groenendaal telt zowel op plaatselijk niveau als bij de hoofdstembureaus de verkiezingsresultaten op. De overheid is zo afhankelijk van Groenendaal dat op dit moment in Nederland zonder de hulp van zijn bedrijf geen verkiezingen kunnen worden georganiseerd. Dit concludeert ook de Kiesraad in brieven aan de minister die deel uitmaken van de nu openbaar gemaakte correspondentie.

Uit deze correspondentie blijkt dat Groenendaal en de Nederlandse overheid ten tijde van de Tweede Kamerverkiezingen een soort afpers-relatie hadden. Op 10 november waarschuwt Groenendaal het ministerie dat het bedrijf alle activiteiten zal staken als Rop Gonggrijp deel zou worden van de onafhankelijke commissie die het verkiezingsproces onderzoekt. Minister Nicolaï stelde deze commissie in na onze eerdere onthullingen.

Ondanks deze ingreep in de samenstelling van deze commissie lijkt Groenendaal toch aan te voelen dat de huidige stemcomputers wel eens zouden kunnen gaan sneuvelen en dat hij zijn machtspositie dus nu beter snel te gelde kan maken. In dezelfde mail van 10 november doet hij dan ook een zeer eenvoudig zakelijk voorstel: "Het departement neemt tegen reële vergoeding de aandelen van ons bedrijf over, [...] wij leveren dan voor de eerstkomende verkiezing (PS 2007) nog medewerking”.

Het hele verhaal staat vandaag groot in het NRC Handelsblad, en ook op onze site vind je veel meer informatie, en ook alle onderliggende stukken

Lees het hele verhaal
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/Groenendaal

Wob-documenten met brieven en e-mails
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/Wob-11_buit

Stemmen blijft ‘linke soep’ met software van kleine monopolist (28 februari 2007)
http://www.nrc.nl/binnenland/article643544.ece


Kiezers liever potlood?

Gisteren was er een nieuwsbericht naar aanleiding van een CBS kiezersonderzoek. De kop van het persbericht van het CBS luidt: "Liever stemcomputer dan rood potlood". Op deze conclusie is op grond van de cijfers verderop in het persbericht wel wat af te dingen:

Vertrouwen in stemprocedures:


        Stemcomputer  Papier  Telefoon  Internet  Post

Zeer veel    29       21    1     4     1

Veel      55       56    11     27     13

Niet veel/   11       17    20     21     18
niet weinig

Weinig      4       6    46     34     46

Zeer weinig   1       1    23     13     22

Totaal     100      100   100    100    100

Wij lezen in deze tabel iets heel anders: Stemmen op papier en via de stemcomputer genieten ongeveer evenveel vertrouwen, hetgeen een opmerkelijk hoge score is voor papier omdat de overgrote meerderheid van de bevolking al lang niet meer op papier stemt of dit misschien zelfs nog nooit gedaan heeft. Wat in ieder geval blijkt is dat Telefoon, Internet en Post allen ver achterlopen bij stemcomputers en papier. "Bevolking wil Internetstemmen niet" zou dus een minstens net zo passende of zelfs betere kop zijn geweest. Oh well... You win some, you loose some.

CBS persbericht (27 februari 2007)
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/882C1B1D-85CE-456D-89A5-6542012A849D/0/pb07n014.pdf


Wob-verzoeken online

Naast het Wob-verzoek waarin al die interessante e-mails van Groenendaal opduiken, zijn er vandaag nog meer nieuwe Wob-documenten online gezet. Onder Wob-11 staat een hele stapel historisch materiaal dat een prachtig overzicht geeft van de geschiedenis van het verschijnsel machinaal en elektronisch stemmen in Nederland. Alle documenten komen voort uit Wob-verzoeken bij de Kiesraad.

Overwegend historische documenten vanaf 1964
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/Wob-8_buit

Recente documenten
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/Wob-11_buit


Open brief aan staatssecretaris Bijleveld

In verband met de zaak Groenendaal verstuurden we vandaag een brief aan de nieuwe staatssecretaris Bijleveld. Na een korte uiteenzetting van de problematiek vragen we haar om "voor zover dit nog niet is geschied, onverwijld al het strafrechtelijk, civielrechtelijk en bestuurlijk nodige te doen om het vertrouwen in het kiesproces en de integriteit van de overheid te herstellen."

Want laten we wel wezen: als wij het ministerie op dezelfde toon hadden gemaild dan hadden we nu op het politiebureau gezeten.

Open Brief van "Wij vertrouwen stemcomputers niet" (28 februari 2007)
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/images/a/ab/Open_brief_Bijleveld.pdf


Staatssecretaris Bijleveld kent het dossier

Staatssecretaris Bijleveld van BZK heeft stemcomputers in haar portefeuille. De staatssecretaris is niet geheel onbekend met het onderwerp. Zij was namelijk tot voor kort lid van de Commissie inrichting verkiezingsproces o.l.v. Korthals Altes. "Wij vertrouwen stemcomputers niet" hoorde pas na het verschijnen van het artikel in NRC dat niet minister Ter Horst maar staatssecretaris Bijleveld verantwoordelijk is. De open brief is daarom alsnog aan Bijleveld gericht.


Kamervragen GroenLinks

Kamerlid Duyvendak (GroenLinks) heeft vragen gesteld naar aanleiding van de Wob-documenten van "Wij vertrouwen stemcomputers niet". Duyvendak wil onder andere weten welke acties BZK heeft ondernomen op de chantagepogingen van Groenendaal.

Kamervragen Duyvendak (28 februari 2007)
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/images/e/e3/Kamervragen_28-2-2007.pdf


Colofon

Alle vorige nieuwsbrieven:
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief is een uitgave van:

Stichting "Wij vertrouwen stemcomputers niet"
Linnaeusparkweg 98
1098 EJ Amsterdam

Om direct met ons in contact te komen kunt u het beste een e-mail sturen naar:
info@wijvertrouwenstemcomputersniet.nl

telefoon 020 - 4636394

Wij