Personal tools

Nieuwsbrief Nr. 26 - 5 april 2007

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Breaking news: Nedap voldoet binnenkort aan de regels

Wat is het toch makkelijk om je aan de wet te houden als je de wet zelf maakt. De staatssecretaris heeft gisteren per brief aan de Tweede Kamer aangekondigd de regelgeving voor stemcomputers nog snel voor het rapport van de commissie Korthals Altes te gaan aanpassen. De integriteit van het verkiezingsproces is voor wat betreft stemcomputers in Nederland namelijk gemakshalve geregeld op het niveau van een ministeriële regeling. En die kan dus met een ministeriële pennenstreek gewijzigd worden. Na veel publiciteit is nu wel genoegzaam gebleken dat de regelgeving voor stemcomputers tekort schiet. En toch blijken de Nedap stemcomputers die nu in gebruik zijn niet eens aan die regelgeving te voldoen. Dus wat doe je als ambtenaar op het ministerie als je zoiets merkt?

A) Het is mooi geweest. Het is nu wel duidelijk dat we fout zaten.
  We gaan gewoon voorlopig met stembiljetten stemmen en als we nog
  eens iets gaan veranderen dan doen we dat op basis van de
  aanbevelingen uit het rapport van de commissie Korthals Altes.
B) We gaan gewoon stug door zoals we dat gewend zijn. We passen de
  regelgeving tussentijds nog snel even aan zodat de huidige troep
  er toch doorheen komt. Dat rapport van Korthals Altes stoppen we
  in oktober ergens in een hele diepe la, en dan we gaan over een
  paar jaar misschien wel biometrisch stemmen via Internet.

Het goede antwoord is, in de Nederlandse politieke verhoudingen, natuurlijk B. Terwijl Black Box Voting wereldwijd de laatste adem aan het uitblazen is en in de VS complete staten hun touch-screen stemcomputers al met spoed de deur uit hebben gesmeten, gaan we hier gewoon nog vijf tot tien jaar op de oude voet verder. Never mind dat we al een half jaar roepen dat we helemaal niks meer kunnen doen tot de commissie Korthals Altes rapporteert. We snijden de regelgeving simpelweg nog even snel iets beter toe op meneer Groenendaal's stemcomputers. Zo hebben we dat tenslotte altijd gedaan.

Nederland heeft nu nog kans om één van de eerste landen in Europa (na Ierland) te zijn waar men op zijn schreden terugkeert en inziet dat Black Box Voting een heel slecht idee is. Dan hebben we twee primeurs: één van de eerste landen die het invoerde is ook één van de eerste landen om het naar aanleiding van voortschrijdend inzicht weer af te schaffen. Wat moet er in hemelsnaam nog meer gebeuren om aan te tonen dat doorgaan op de huidige weg een slecht plan is? En welke optimist op het ministerie denkt dat de rechter dit allemaal gaat toelaten?

Nedap stemcomputers voldoen niet aan de regels (22 januari 2007)

Dan testen we ze, ehm, met modules en al (2 februari 2007)

Nee, dat helpt niet (30 maart 2007)

Echt niet (30 maart 2007)

Oh nou, dan veranderen we toch gewoon de regels (4 april 2007)


Rapport over besluitvorming op 16 april

Op 16 april zal de Commissie besluitvorming stemmachines haar rapport aanbieden aan staatssecretaris Bijleveld. De commissie moet onderzoeken hoe we aan zo'n rare regeling voor de goedkeuring van stemmachines komen, wat de criteria voor goedkeuring eigenlijk zijn en wat het ministerie heeft gedaan met eerdere signalen dat het niet goed zit. We vermoeden dat de commissie weinig goeds te melden zal hebben. Het is nog niet bekend of de commissie ook een persconferentie zal geven op 16 april.

De Commissie inrichting verkiezingsproces (o.l.v. Korthals Altes) zal nog tot 1 oktober 2007 de tijd hebben voor haar rapport over de toekomst van het verkiezingsproces.

Commissie besluitvorming stemmachines


TNO-rapport blijkt bron alle beveiligingsproblemen

Naar nu blijkt ligt de onveiligheid van de huidige stemcomputers helemaal niet aan het ontwerp. Alles was perfect veilig geweest als de minister destijds niet één enkel (tamelijk nietszeggend) TNO-rapport openbaar had gemaakt. Alleen daardoor stortte het beveiligings-kaartenhuis in en moesten de stemcomputers verzegeld worden. Nedap treft in het geheel geen blaam. Althans, dat is de lezing van de firma Nedap, in een aantal nu openbaar geworden documenten. En daarom is de hele verzegelingsoperatie, waarmee een bedrag van zeven cijfers gemoeid is, ook door de overheid betaald. Kortom: je eigen stommiteiten fiksen en daar de overheid dan een vette rekening voor sturen. Het is toch verdorie ook niet te filmen waar dit bedrijf allemaal mee weggekomen is.

Brief van Nedap met idee verzegeling (25 juli 2006)

Het bewuste TNO-rapport (26 november 2001)


Wob-7

Er zijn nog een aantal andere nieuwe documenten binnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken naar aanleiding van Wob-7. Dit keer de documenten waarvoor derden nog bezwaar konden maken tegen openbaarmaking. Het blijft allemaal erg mager, en als je het zo leest zou je denken dat men bij de Kiesraad eigenlijk veel meer stukken heeft over stemcomputers dan bij het ministerie (zie Wob-11). De 'o' in de Wob schrijft toch wel iets meer openbaarheid voor, denken we zo. Wordt vervolgd.

Wob-7 buit


Wetsvoorstel paper-trail in de VS

In februari is in het Amerikaanse Congres een wetsvoorstel ingediend dat paper-trail tijdens verkiezingen verplicht stelt. De Holt e-voting bill staat verschillende methoden van stemmen toe, bijvoorbeeld stembiljetten, optical scan en touchscreen met paper-trail. De enige voorwaarde is dat de methode een voter verified paper audit trail (VVPAT) bevat. Bovendien stelt het voorstel precieze eisen aan de steekproefsgewijze telling van het papier. Bij minimaal 3% van de stembureaus moet een papieren hertelling worden gedaan. Wanneer de uitslag een 'close call' is loopt het percentage voor de hertelling trapsgewijs op tot maximaal 10%. Het voorstel, voluit: Voter Confidence and Increased Accessibility Act of 2007, zou de Nederlandse Nedap en Sdu NewVote stemcomputers niet toestaan.

Ed Felten, professor computerwetenschappen en bekend van de Diebold Accuvote hack, is erg positief over het voorstel. Tijdens een hoorzitting in Congres heeft Felten een pleidooi voor de Holt e-voting bill gehouden.

H.R. 811: Voter Confidence and Increased Accessibility Act of 2007

Felten e-voting testimony (23 maart 2007)


Colofon

Alle vorige nieuwsbrieven


Deze nieuwsbrief is een uitgave van:

Stichting "Wij vertrouwen stemcomputers niet"
Linnaeusparkweg 98
1098 EJ Amsterdam

Om direct met ons in contact te komen kunt u het beste een e-mail sturen naar:
info@wijvertrouwenstemcomputersniet.nl

telefoon 020 - 4636394

Wij