Personal tools

Nieuwsbrief Nr. 5 - 26 september 2006

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Ministerie neemt maatregelen, noemt SDU Newvote onveilig

Het ministerie van Binnenlandse Zaken kondigt enkele maatregelen aan om stemcomputers beter te beveiligen. De maatregelen worden nog voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november ingevoerd.

Volgens een schriftelijke verklaring van het ministerie aan Tros Radar gaat het om nieuwe software en de verzegeling van alle stemcomputers in Nederland. De aanleiding voor de maatregelen is mogelijk het rapport van de Princeton University over kwetsbaarheden in Amerikaanse stemcomputers.

Opvallend is dat het ministerie stemcomputers met netwerkverbindingen per definitie onveilig noemt. Daardoor zou het gebruik van de SDU Newvote stemcomputers onmogelijk worden. De SDU stemcomputers beschikken over een draadloze netwerkverbinding en worden onder andere in de gemeente Amsterdam gebruikt.

Het Kamerlid Irrgang (SP) heeft Kamervragen gesteld. De SP wil betere controle van stemcomputers. Er moeten meer waarborgen komen om stemmen via een stemcomputer veilig te maken. Irrgang heeft minister Remkes (Binnenlandse Zaken) om een reactie gevraagd op het Princeton rapport.

Reactie Ministerie van Binnenlandse Zaken aan Tros Radar (25 september 2006):

"Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is op de
hoogte van de actiegroep ‘Wij vertrouwen stemcomputers niet’. Er is geen
reden om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van stemmachines. Het
gebruik hiervan is ingebed in een nauwgezet omschreven proces met vele
veiligheidswaarborgen. De regeling voorwaarden en goedkeuring
stemmachines stelt onder meer als eis dat in de verkiezingen gebruikte
stemmachines de door de kiezer uitgebrachte en bevestigde stem correct
vastleggen. Keuringsinstelling TNO ziet hierop toe.

De in Nederland gebruikte stemmachines zijn niet met elkaar verbonden in
een netwerk. Dat is niet voor niets. Het betekent namelijk dat wie de
verkiezingsuitslag frauduleus wil beïnvloeden, een zeer groot aantal
stemmachines moet openmaken en per apparaat de software moet manipuleren
of vervangen. Dat is niet eenvoudig en vergt specialistische kennis.
Bovendien worden de stemmachines beveiligd opgeslagen. Overigens is
verkiezingsfraude een strafbaar feit met hoge straffen en een actieve
vervolging.

Om de zeer geringe mogelijkheden tot fraude nog kleiner te maken neemt
het ministerie in samenwerking met de fabrikanten maatregelen die nog
voor de verkiezingen worden ingevoerd. Het gaat dan om verzegeling van
de stemmachines, extra beveiliging van de software en controle van de
software door TNO."

Schriftelijke verklaring van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan Tros Radar (25 september 2006): http://www.trosradar.nl/?url=PHP/news/26/2659


Colofon

Stichting "Wij vertrouwen stemcomputers niet" Linnaeusparkweg 98 1098 EJ Amsterdam

Om direct met ons in contact te komen kunt u het beste een e-mail sturen naar: info@wijvertrouwenstemcomputersniet.nl

telefoon 020 - 4636394

bankrekeningnummer 40.72.95.313 (ABN AMRO, Amsterdam)

Wij