Personal tools

Nieuwsbrief Nr. 8 - 25 oktober 2006

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Datum kort geding vastgesteld

De rechtbank Den Haag heeft een datum vastgesteld voor het kort geding van "Wij vertrouwen stemcomputers niet" tegen de Staat.

8 november 2006 om 14.30 uur

"Wij vertrouwen stemcomputers niet" wacht eerst de brief van de minister aan de Kamer af. De minister heeft toegezegd de Tweede Kamer nog voor de start van het verkiezingsreces (dus uiterlijk 31 oktober) nader te informeren, en wij hopen dat er dan voldoende aanvullende maatregelen zullen zijn getroffen. Is dit niet het geval dan zullen wij de Staat op 1 november dagvaarden.

We hopen natuurlijk dat een kort geding niet nodig is. Maar om te voorkomen dat er verder tijdsverlies optreedt in de periode die de minister nu nodig heeft om de Tweede Kamer te informeren hebben we de president van de rechtbank in Den Haag verzocht een datum voor het kort geding te plannen.


Debat in De Balie en brief aan Cohen

Op 18 oktober stuurde "Wij vertrouwen stemcomputers niet" een open brief aan burgemeester Cohen van Amsterdam. Amsterdam stemt sinds de verkiezingen van maart 2006 op een SDU Newvote. Daarvoor gebruikte Amsterdam als laatste grote stad het papier en potlood. We kregen signalen dat enkele leden van de Amsterdamse gemeenteraad zich bezorgd maakten over de stemcomputer, zeker na onze publicaties over de problemen met de Nedap. Maar het leidde allemaal niet tot een debat in de Amsterdamse gemeenteraad.

Daarom besloten wij ons direct tot burgemeester Cohen te richten. In een open brief verzochten wij de burgemeester ons een SDU Newvote ter beschikking te stellen zodat wij deze kunnen testen. Immers de Nedap is nu uitvoerig getest en door "Wij vertrouwen stemcomputers niet" ongeschikt bevonden. De SDU Newvote daarentegen is de ongeteste stemcomputer. We vermoeden wel problemen met de Newvote maar een echt onderzoek zou meer duidelijkheid geven over de geschiktheid van deze stemcomputer voor de verkiezingen. TNO test ook de stemcomputers maar kijkt niet naar beveiliging. Dus daar heeft niemand veel aan.

Later op de dag had De Balie een succesvol debat georganiseerd onder de titel 'Blind vertrouwen: een avond over heibel met stemcomputers'. Na een introductie door Rop Gonggrijp volgde een live demonstratie van de Nedap hack. Vervolgens gaf Colm MacCárthaigh van Irish Citizens for Trustworthy Evoting een uitleg over de situatie in Ierland. Tot slot discussieerde het 70-koppige publiek, onder leiding van journalist Herbert Blankesteijn, met Wijnand Duyvendak (Tweede Kamerlid voor GroenLinks), Maurice Wessling, Rop Gonggrijp en twee in het publiek aanwezige Amsterdamse raadsleden Jeanine van Pinxteren (GroenLinks) en Sabina Gazic (PvdA). Na afloop vulde het publiek alvast een aanvraagformulier voor een kiezerspas in om op 22 november mee te kunnen met ons stemarrangement naar Zoeterwoude. AT5 filmde tijdens het debat en interviewde Rop Gonggrijp. Enkele dagen later was Gonggrijp tevens te gast in de studio bij het AT5 programma Zwart Wit.

AT5 Zwart Wit: Interview met Rop Gonggrijp (24 okt 2006) http://media.at5.nl//zwartwit/061024zwartwit_512kb.wmv

AT5 Nieuws: "Stemcomputer Amsterdam onveiliger" (19 okt 2006) http://media.at5.nl//items/061019stemcomputers_512k.wmv

Open brief aan burgemeester Cohen (18 okt 2006) http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/images/f/f6/Open-brief-Cohen.pdf

Blind vertrouwen: een avond over heibel met stemcomputers (18 okt 2006) http://www.debalie.nl/artikel.jsp?podiumid=media&articleid=81376


Heibel in Duitsland

In Duitsland loopt een Bondsdag-petitie die vraagt om paragraaf 35 uit de Duitse kieswet te schrappen. Deze paragraaf regelt het stemmen per computer. De Bondsdag heeft een systeem en een speciale commissie voor door burgers ingediende petities. Deze petitie heeft inmiddels meer dan 11.000 handtekeningen, vele malen meer dan enige andere van de tot nu toe ingediende petities. In Duitsland is het fenomeen stemcomputer nog lang niet zo wijdverbreid als in Nederland, en gezien de recente uitlatingen van de keuringsinstelling PTB is het nog maar ernstig de vraag of de stemcomputer daar nog een lang leven beschoren is. De petitie website van de Duitse Bondsdag wordt trouwens gehost door de Napier University in Edinburgh (UK) vandaar de vreemde URL.

Öffentliche Petitionen: Stimmabgabe mit Wahlgeräten http://itc.napier.ac.uk/e-Petition/bundestag/view_petition.asp?PetitionID=294

Sicherheitslücken auch in Deutschland (10 okt 2006) http://focus.msn.de/digital/pc/sicherheitsluecken_nid_37145.html

De Duitse Nedap-importeur HSG-Wahlsysteme schrijft in een verklaring dat de door ons gevonden problemen allemaal niet zo erg zijn omdat de strikt gevolgde procedures fraude in de realiteit uitsluiten. En dus stuurde de Chaos Computer Club een heuse waarnemingsmissie op pad naar de Oost-Duitse stad Cottbus, waar afgelopen zondag burgemeestersverkiezingen werden gehouden met behulp van de computers van Nedap. Uit de rapportage blijkt dat van strikt gevolgde procedures en transparantie beslist geen sprake was.

Bericht der CCC-Wahlbeobachtergruppe von der Oberbürgermeisterwahl in Cottbus (24 okt 2006) http://www.ccc.de/updates/2006/bericht-ob-wahl-cottbus

CCC kritisiert schwere Mängel bei Wahl in Cottbus (25 okt 2006) http://www.heise.de/newsticker/meldung/80022


Het einde van stemcomputers in Quebec

Het zijn waarlijk geen goede tijden voor de black-box voting industrie op het moment. In het Canadese Quebec heeft de hoogste verkiezingsautoriteit na problemen bij de elektronische verkiezingen een vernietigend rapport over e-Voting geschreven:

  "Ten years of using electronic voting with no major problem, ten
  years of increasing satisfaction by municipalities who kept asking
  for it, had given some credibility to this new approach to holding
  elections,” surmised Chief Electoral Officer Blanchet. "What we
  experienced on November 6, 2005, and what our examination of the
  situation revealed, should convince us that this approach is more
  risky than earlier thought,"

De Canadese krant The Gazette weet te melden:

  At a news conference in Quebec City, Blanchet conceded he cannot
  assure the election results were accurate. But, he added, there's
  nothing that can be done about it, so Quebecers should learn from
  the fiasco and move on. The message was echoed by Municipal Affairs
  Minister Nathalie Normandeau, who ruled out holding a new round of
  elections. Instead, the moratorium her government slapped on the
  computerized voting systems after Nov. 6 will remain in place, she
  said. And Quebec might never use electronic voting for provincial
  elections, she suggested - unless it's proved reliable.

Report on the Evaluation of New Methods of Voting (24 okt 2006) http://www.electionsquebec.qc.ca/en/nouvelleDetail.asp?id=94&typeN=1

Plug pulled on electronic voting (25 okt 2006) http://www.canada.com/montrealgazette/news/story.html?id=9942d279-c6e0-402f-a3e3-8155ff88968e


Nieuwe Wobjes

Zowel minister Nicolaï als de voorzitter van de Kiesraad ontvingen van ons een nieuw Wob-verzoek. In dit verzoek vragen we onder meer alle documenten rondom het "veiliger maken" van de stemcomputers en allerlei andere documenten die rond stemcomputers zijn ontstaan. Ze staan als Wob-7 en Wob-8 op onze Wob-pagina.

http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/Wob-verzoeken


Colofon

Stichting "Wij vertrouwen stemcomputers niet"
Linnaeusparkweg 98
1098 EJ Amsterdam

Om direct met ons in contact te komen kunt u het beste een e-mail sturen naar:
info@wijvertrouwenstemcomputersniet.nl

telefoon 020 - 4636394

bankrekeningnummer 40.72.95.313 (ABN AMRO, Amsterdam)

Wij