Personal tools

Parool 19 05 1995

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Stemming vanaf 1998 elektronisch

AMSTERDAM - Amsterdam stemt vanaf 1998 zo goed als zeker elektronisch. Dat gebeurt echter niet met kostbare stemmachines, maar met personal computers die in de meeste gebouwen al voor het normale werk in gebruik zijn. De enige voorwaarde is dat een volledig beveiligd netwerk kan worden gemaakt, zodat gesjoemel met de uitslagen onmogelijk is.

Dit verklaarde directeur Geuzinge van de dienst Bevolkingsregister vanochtend. Amsterdam stemt nog altijd niet elektronisch, omdat de aanschaf van stemmachines voor de 475 stembureaus te duur is (per stuk circa tienduizend gulden). Een tweede reden is dat in Amsterdam vaak gecombineerde verkiezingen plaatsvinden, voor bij voorbeeld de gemeenteraad en deelraden, of voor provinciale staten en een referendum. Programmeren van stemmachines voor twee verschillende verkiezingen is ingewikkeld.

Geuzinge schat dat twee referenda zoals die op woensdag 17 mei plaatsvonden, tien tot veertig procent goedkoper kunnen via terminals. Nu kostte de stemming Amsterdam 1,8 miljoen gulden.

Het hoofdstembureau in Amsterdam liet vanmorgen weten 'in het geheel niet ontevreden' te zijn over de snelheid waarmee de uitslag van het referendum woensdagavond werd bekendgemaakt. Op de avond zelf was de kritiek over het wachten algemeen. Wethouder Van der Giessen noemde het onacceptabel.

'We hadden besloten dit keer niet aan voorlopige uitslagen te doen,' verklaarde Geuzinge vanmorgen. 'Als je het zo bekijkt, waren we juist heel snel met de definitieve uitslag. We voelen ons geen slakken of schildpadden. Meer Speedy Gonzalez.'

De Amsterdamse bestuurders hebben de bewoners van de stad onvoldoende duidelijk kunnen maken wat de voordelen van de stadsprovincie zijn. Dit maakt J. Kohnstamm, staatssecretaris voor de grote steden, op uit de gang van zaken rond het Amsterdamse referendum. 'De bestuurders zaten onder een kaasstolp. Er heeft te weinig communicatie met de bevolking plaatsgevonden.'

Wij