Personal tools

Persbericht 12 okt 2006

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Kort geding niet van de baan

Vanochtend vond in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg plaats over stemcomputers. "Wij vertrouwen stemcomputers niet" is verheugd dat het stadium "er is absoluut geen probleem met stemcomputers" achter ons ligt. Het is goed dat de Kamer zware eisen aan de minister Nicolaï heeft gesteld en van plan is de minister wat stemcomputers betreft op de voet te volgen.

We zijn tijdens het overleg zowel door de minister als door de betrokken Kamerleden bedankt voor ons werk om dit thema voor het voetlicht te krijgen. "Zonder de aktiegroep hadden we niet geweten hoe erg het was". Vreemd genoeg lijken alle maatregelen die nu genomen zijn er vooral op gericht om te voorkomen dat wij voor de verkiezingen ook nog een Sdu Newvote stemcomputer voor onderzoek in handen krijgen. Kennelijk heeft het ministerie een voorgevoel wat onze bevindingen zouden zijn.

Verder is er in de publiciteit nogal wat aandacht voor het feit dat de stemcomputers van Nedap voor de verkiezingen "nieuwe software krijgen op een chip die niet opnieuw geprogrammeerd kan worden". We vermogen het niet om in te zien in hoeverre het gebruik van PROM vs. EPROM chips (want daar gaat het om) enige relevantie heeft gegeven het feit dat de aanval uit ons rapport er om draait deze chips te vervangen. Wij vermoeden dat het voor Nedap gewoon simpelweg moeilijk was om op korte termijn voldoende EPROMs te krijgen daar deze inmiddels bijna bij het elektronica-antiquariaat moeten worden aangeschaft. Gezien de vernietigende conclusies van ons rapport moeten in ieder geval de ES3B machines van Nedap per onmiddellijk naar de schroothoop: pleisters (of zegels) plakken helpt niet.

We zijn teleurgesteld dat de minister kennelijk nog steeds op het standpunt staat dat de werking van de bij verkiezingen gebruikte software geheim moet zijn en dat hij zich niet wil vastleggen op enige toezegging dat verkiezingsuitslagen in de toekomst voor derden controleerbaar zijn. Ook met betrekking tot de veel te grote rol van bedrijven in het verkiezingsproces blijven de uitlatingen van de minister volstrekt vrijblijvend. Dit zijn voor ons de fundamentele vraagstukken die op tafel liggen, en waaraan de nu zo zichtbare problemen met betrekking tot beveiliging van het stemproces ondergeschikt zijn.

Morgen vind er een gesprek plaats tussen vertegenwoordigers van "Wij vertrouwen stemcomputers niet" en ambtenaren van het ministerie. Begin volgende week beslist "Wij vertrouwen stemcomputers niet" of het kort geding tegen de staat wordt doorgezet. Op grond van de huidige uitlatingen van de minister zien wij nog geen aanleiding om van het geding af te zien.

Wij