Personal tools

Persbericht 14 mei 2007: Kort geding over software voor verkiezingen

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Persbericht
'Wij vertrouwen stemcomputers niet'
Amsterdam, 14 mei 2007


Kort geding over software voor verkiezingen


Op 22 mei dient bij de Rechtbank Amsterdam een kort geding tegen 'Wij vertrouwen stemcomputers niet'. In het geding eist 'Bureau voor verkiezingsuitslagen J.W. Groenendaal' dat de stichting de software van het Integraal Stem Systeem (ISS) van haar website verwijdert. 'Wij vertrouwen stemcomputers niet' weigert dit omdat publicatie noodzakelijk is om te kunnen begrijpen hoe de stemmen in Nederland geteld worden.

De ISS software wordt in 95% van de gemeenten gebruikt om de stemcomputers te programmeren en de stemmen te tellen. Bovendien wordt de software gebruikt om de uitslag van verkiezingen te berekenen van het individuele stembureau tot en met de zetelverdeling in gemeenteraad, Provinciale Staten, Europees Parlement en Tweede Kamer. Bureau Groenendaal claimt het auteursrecht op de software en wil publicatie door de rechter laten verbieden.

De stichting 'Wij vertrouwen stemcomputers niet' heeft de ISS software in oktober 2006 op haar website geplaatst. De stichting heeft dat gedaan omdat zij van mening is dat alle aspecten van verkiezingen publiek bekend dienen te zijn. Dit geldt in bijzondere mate voor het tellen van de stemmen. Publicatie van de software is volgens de stichting noodzakelijk om te kunnen begrijpen hoe de stemmen in Nederland geteld worden. Bovendien is onderzoek naar de Nedap stemcomputer, waarover de stichting in oktober 2006 publiceerde, alleen uit te voeren en te begrijpen met behulp van de ISS software. De software op de website van de stichting is overigens alleen geschikt voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006. Voor elke verkiezing brengt Bureau Groenendaal een nieuwe versie uit.

Bureau Groenendaal is een klein softwarebedrijfje met drie werknemers. Naast de software heeft het bedrijf in Nederland het alleenrecht op de verkoop van de enige nog toegelaten stemcomputer (van het merk Nedap). Directeur Jan Groenendaal was eerder in het nieuws omdat hij probeerde de minister onder druk te zetten zodat deze zijn bedrijf zou kopen. Als de Staat niet snel kocht zou Groenendaal de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2007 in het honderd laten lopen. Zonder de ISS software kunnen de gemeenten geen gebruik maken van de stemcomputers.

Maurice Wessling van 'Wij vertrouwen stemcomputers niet' zegt over ISS: "De overheid heeft deze software nog nooit getest of gekeurd. Sterker nog: de overheid heeft de broncode van deze software nog nooit gezien. De wet stelt ook geen eisen aan software waarmee de uitslag van verkiezingen wordt berekend. De zetelberekeningen worden in Nederland uitgevoerd met behulp van een 'zwarte doos', een programma waarvan op de makers na niemand weet hoe het werkt. Bureau Groenendaal houdt de software geheim, publiceert de broncode niet en verzet zich tegen elke vorm van openheid."

Op 17 april publiceerde de Commissie Besluitvorming Stemmachines haar rapport 'Stemmachines, een verweesd dossier' waarin fel wordt uitgehaald naar tientallen jaren laks beleid ten aanzien van het elektronisch stemmen. De Commissie laakt onder meer het ontbreken van een keuring voor ISS en pleit in het algemeen voor de publicatie van broncode van software in het verkiezingsproces.

Rop Gonggrijp, oprichter van 'Wij vertrouwen stemcomputers niet', zegt hierover: "De software helpt ons en andere onderzoekers te begrijpen hoe de stemmen daadwerkelijk geteld worden. Dat is informatie die voor iedereen toegankelijk moet zijn. Verder is het Integraal Stem Systeem over de hele linie bedroevend slecht beveiligd en Groenendaal probeert nu te voorkomen dat de software nog verder onderzocht en bekritiseerd wordt."

Het kort geding dient op 22 mei om 13.30 uur bij de Rechtbank Amsterdam aan de Parnassusweg 220.

Wij