Personal tools

Persbericht 1 nov 2006

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Stichting spant geen kort geding aan

De stichting "Wij vertrouwen stemcomputers niet" zal geen kort geding tegen de Staat beginnen. Eerder overwoog de stichting via de rechter een verbod op stemcomputers te eisen. Bovendien roept de stichting iedereen op te gaan stemmen.

De huidige stemcomputers zijn bewezen onveilig. Dat komt doordat zelfs de meest basale beveiligingseisen niet zijn opgenomen in de "Regeling goedkeuring stemmachines 1997". Ook regelt de wetgeving niets met betrekking tot de controleerbaarheid van de verkiezingsuitslag. Feitelijk staat of valt de democratie momenteel bij blind vertrouwen in een aantal slecht tot geheel niet gecontroleerde processen en private ondernemingen. De keuze om alle stemcomputers aan de kant te schuiven en terug te grijpen naar een verkiezing met alleen stembiljetten ligt wat ons betreft voor de hand.

Wij menen meer dan afdoende te hebben aangetoond dat alle bestaande stemcomputers volkomen onveilig zijn: de Nedap ES3B waar 90% van Nederland op stemt hebben we zelf onderzocht en ongeschikt bevonden, de Sdu Newvote waar 9% van Nederland op zou gaan stemmen is na nader onderzoek door de AIVD door de minister afgekeurd. Bovendien beschikt de stichting over een Nedap stemcomputer die tot op 25 meter afstand afluisterbaar is.

De minister van Bestuurlijke Vernieuwing geeft echter aan voor de komende verkiezingen vast te willen houden aan de Nedap stemcomputers omdat landelijke overschakeling naar stembiljetten in zijn ogen op deze korte termijn niet mogelijk is. Zijn keuzes zijn nadrukkelijk de onze niet. De noodverbanden die de minister nu aanlegt werken niet tegen manipulatie door insiders en maken de verkiezingsuitslagen ook niet beter controleerbaar. Wij geloven echter wel dat de minister de aard en de omvang van de problemen inziet. We zijn ervan overtuigd dat de minister, samen met de Tweede Kamer, na de verkiezingen schoon schip gaat maken. De toezegging om een onafhankelijke technische commissie in te stellen die het hele stemproces tegen het licht gaat houden is een belangrijke stap.

We stonden voor de keuze. We vinden het gerechtvaardigd om ons te blijven verzetten tegen het gebruik van deze generatie stemcomputers. Echter, een dergelijke juridische strijd kan de organisatie van de verkiezingen van 22 november flink in de war schoppen. En dat willen we helemaal niet: om die verkiezingen is het ons allemaal te doen. Het belang van een goed verloop van de aanstaande verkiezingen weegt zwaar voor ons.

We hebben geen onthullingen in petto in de aanloop naar de verkiezingen. Bovendien gaan we op 22 november zeker niet met ontvangers in de weer om af te luisteren wat mensen stemmen. Afluisteren wat andere mensen stemmen is (terecht) strafbaar. We zijn nadrukkelijk niet van plan het verkiezingsproces op welke manier dan ook te verstoren. Wel observeren we aandachtig en controleren we, daar waar mogelijk, of de procedurele maatregelen die zijn aangekondigd ook werkelijk iets aan de beveiliging toevoegen. Wie op een computer moet stemmen kan beleefd protest aantekenen en van de voorzitter van het stembureau verlangen dit bezwaar te vermelden in het Proces-Verbaal. Daarnaast organiseren we een bescheiden en gezellige verkiezingsuitslagenavond in Amsterdam, speciaal ook voor mensen die naar Amsterdam komen om te kunnen stemmen met potlood en papier. (Daarvoor moeten zij dan wel in de komende week bij de eigen gemeente een zogenaamde 'kiezerspas' aanvragen). Wij roepen iedereen nadrukkelijk op om hoe dan ook te gaan stemmen.

Het is belangrijk dat het debat in de komende weken en maanden om de hoofdzaken gaat. Computerbeveiliging en radiostraling hebben nu even genoeg aandacht gehad: het is hoog tijd voor een constructieve discussie over hoe we onze verkiezingen transparanter en de verkiezingsuitslagen controleerbaar maken. De overheid heeft zich de controle over onze verkiezingen uit handen laten nemen door het bedrijfsleven en moet deze controle nu terugnemen. Alle komende veranderingsprocessen gaat onze stichting goed in de gaten houden en waar nodig bijsturen. En hopelijk wij niet alleen: de democratie is erbij gebaat als we allemaal meekijken.

Wij