Personal tools

Radiostraling

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

http://foksuk.nl/imggif.php?i=/upload/d1293.gif


Hoe zit het nou precies?

Nedap

Wij hebben de drie Nedap ES3B stemcomputers die we in het kader van ons onderzoek in handen hebben gehad uitvoerig getest en daar een Pdf icon.png rapport over geschreven. In dat op 5 oktober gepresenteerde rapport geven we drie manieren aan om radiostraling van een Nedap om te zetten in informatie over wat de kiezer stemt:

De CDA-detector
Dit is de meest besproken methode. Met een simpele wereldontvanger of een scanner kun je op meerdere frequenties een bromtoon horen die van frequentie verandert als er op een kandidaat/partij met een speciaal teken in de naam gestemd wordt. Het Christen Democratisch Appèl en EénNL zijn de enige twee partijen met een speciaal teken en dus kun je met een simpele ontvanger en het blote oor horen of iemand daar op stemt. We demonstreren tevens zelf gemaakte software op een TomTom Go 910 die de twee tonen van elkaar kan onderscheiden.
De display burst
Vlak voor die bromtoon begint klinkt er (gedurende 200 milleseconden) een korte data-burst. In ons rapport tonen we spectrogrammen die aangeven dat het niet al te moeilijk is om daar voldoende informatie uit te halen om preciezer te decoderen wat er op het display staat.
Het displaytje zelf
Ook het LCD-display zelf zendt door middel van radiostralen uit wat er op staat. We tonen met behulp van onze eenvoudige apparatuur aan dat dit zo is, maar werken het niet uit, ook omdat we vermoeden dat er veel apparatuur en rekenkracht voor nodig is om daar iets zinnigs van te maken.

Wat betreft het bereik van deze straling geven we aan dat dit bij de drie onderzochte Nedaps nogal varieert, van een meter of 5 tot een meter of 25. De minister geeft op 30 oktober aan dat de straling van drie van de vier onderzochte typen Nedaps binnen redelijke grenzen blijft. Het vierde onderzoek loopt op dat moment nog.

ES3A?

De minister keurt op 3 november nog eens 270 machines van het type ES3A af omdat deze, het vierde type uit het AIVD onderzoek, te sterk stralen. De machine waarop wij de 25 meter halen is een ES3B die in een vroeger leven een ES3A was, dus dat kan kloppen. De vraag blijft hoeveel vroegere ES3A's er dus als ES3B in de boeken staan en kennelijk niet vervangen worden.

Maatregelen

De Kiesraad keurt goed dat de namen van het CDA en van EénNL zonder speciale tekens worden geschreven, en daarmee is de CDA-detector niet meer te gebruiken. Tegen de beide meer geavanceerde methoden helpt deze maatregel echter niet.


Sdu

De Sdu NewVote machine wordt ook door de AIVD getest, en de resultaten hiervan zijn shockerend. Het AIVD-rapport hebben we nog niet, maar de minister citeert Pdf icon.png in de staatscourant als hij de vergunning van de Sdu NewVote intrekt:

"Voor deze stemmachine is het mogelijk om op afstanden tot 40 meter, hierbij is rekening gehouden met een muur tussen aanvaller en de stemmachine, het beeld dat de kiezer op het scherm ziet te reproduceren. Er kan 'live' worden meegekeken met de kiezer met apparatuur die door amateurs kan worden gebouwd, zonder dat kennis van het exacte ontwerp van de NewVote machine benodigd is."
"Een eenvoudiger aanval op de NewVote machine kan op basis van alleen hoorbare signalen worden uitgevoerd. Extrapolatie van de meetgegevens impliceert dan een aanvaller met een redelijke wereldontvanger of scanner op afstanden groter dan 50 meter onderscheid naar partijen kan maken."
"Voor de Sdu NewVote machine zijn geen maatregelen gevonden die de gesignaleerde stralingsproblemen kunnen wegnemen en die op korte termijn realiseerbaar zijn."

Op 30 oktober trekt de minister de goedkeuringen van de NewVote computers en de directe voorloper (de RS-Vote StemPC) in en daarmee moeten de gemeenten die gebruik maakten van NewVote op zoek naar Nedaps of stemmen met potlood en papier.

Wij