Personal tools

Rijn en Gouwe 01 09 1993

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Kiezers stemmen elektronisch

WADDINXVEEN - Volgend jaar kan de Waddinxveense kiezer via stemmachines zijn politieke keuze elektronisch maken. De dikwijls vervallen stemhokjes met het dikke rode potlood behoren voorgoed tot het verleden, als de raad althans instemt met de aanschaf.

In de nieuwe situatie drukt de kiezer zijn politieke keuze in op de welbekende lijst en bevestigt zijn keuze door het indrukken van een rode knop. Blanco stemmen kan ook. Daarvoor zit er aan de zijkant een witte knop.

Het is niet alleen voor de kiezer eenvoudiger geworden, maar vooral voor de mensen die na zeven uur de stemmen moesten gaan tellen. Een handig apparaatje zorgt ervoor dat alle stemmen in de dertien gemeentedistricten er keurig op partij gesorteerd uit rollen. Via een computer kan middels statistieken direct worden afgelezen hoe de vlag er voor de politieke partijen bij staat.

Uitslagen

Efficiency is het sleutelwoord, maar het ontmantelt de romantiek en de nostalgie die het wachten op de uitslagen juist voor de volksvertegenwoordigers zo spannend maakt. Zo zeiden D66 en de PvdA gisteravond in de commissie algemeen bestuurlijke zaken. "Om zeven uur sluiten de stemlokalen en om kwart over zeven weet iedereen waar hij aan toe is'. Maar ook deze partijen moeten toegeven dat romantiek moet wijken voor een doelmatig systeem.

De stemmachines kosten per stuk 9.000 gulden, waarvan Waddinxveen er dertien in totaal nodig heeft. De machines zijn goed toegankelijk en te bedienen door mensen met een handicap of rolstoelgebruikers.

Wij